Mekkenin Fethi ve Sonuçları
12 Temmuz 2024

Mekkenin Fethi ve Sonuçları

Mekke’nin Fethi, Müslümanların Kureyşlilerin elinde bulunan Mekke'yi 11 Ocak 630 tarihinde ele geçirmesi ile gerçekleşmiştir. Mekke şehri, Hz. Muhammed'in dünyaya geldiği, çocukluğunu ve gençliğini geçirdiği, Nübüvvet kitabının baştan sona indirildiği, Hz. Adem döneminden itibaren tevhid inancına merkez olmuş ve en önemlisi Müslümanların kıblesi olan Kâbe'nin bulunduğu bir şehirdir. Bu sebeplerle Müslümanlar açısından ayrı bir öneme sahiptir.

Mekke'nin Fethine Doğru

Hicretten altı yıl sonra, Müslümanlar Hz. Muhammed ile umre yapmayı istemişlerdi. Bu nedenle Peygamberimiz, Kâbe'yi ziyaret etmek için hazırlanmalarını söylemiştir. Hazırlıkların ardından, Mekke'ye doğru yola çıkılmıştır. Amaçlarının barış olduğunu göstermek için yanlarına sadece yolcu kılıcı almışlardı. Müşrikler buna rağmen, Müslümanları Mekke'ye almamak için karar almışlardır. Zü'l-Huleyfe mevkiinde ihrama giren ve umre için niyet eden Müslümanlara, Hz. Muhammed kan dökülmesini önlemek için Mekkelilerle anlaşma yapacaklarını söylemiştir. Hudeybiye Antlaşması adı verilen bu antlaşmanın bazı maddeleri şunlardır:
  • Müslümanlar Kâbe'yi bu yıl ziyaret edemeyecek ve Mekke'ye giremeyeceklerdi. Sonraki yıl üç gün Mekke'de kalacaklar ve Kâbe'yi ziyaret edeceklerdi. Bu süre zarfında Mekkelilerle görüşmeyeceklerdi.
  • Kureyşli olanlardan biri Müslümanlığı kabul ederse, Müslümanlar bunu kabul etmeyecek ve Mekke'ye sığınmak isteyen bir Müslüman geri iade edilecekti.
  • İki taraf da istedikleri kabileyle ittifak yapabilecekti.
  • Bu antlaşmanın süresi on yıl olarak kabul edilmişti. Bu süre içerisinde Müslümanlar ve Kureyşliler birbirlerine saldırmayacaklardı.
Bu antlaşmadan sonra Hz. Muhammed, sahabelerine geri dönmeleri için gerekli emri verdi. Müslümanlar üzüntü içerisinde geri dönmeye başladılar. Peygamberimize inen Fetih Suresi, ileriki dönemlerde Mekke'nin fethedileceği müjdesini vermişti.

Mekke'nin Fethinin Sebepleri

Kureyşliler, Müslümanlarla Hudeybiye Antlaşması yapmasına rağmen, Kureyşlilerin yanında yer alan Beni Bekir kabilesinin antlaşmaya aykırı şekilde, Müslümanların himayesinde olan Huzaa kabilesine saldırmasıyla, Müslümanlar ve Kureyşlilerin arası gerginleşti. Hz. Muhammed, Mekke'ye haber gönderip, saldırıda ölenlerin kan bedellerini istemiş ya da Beni Bekir kabilesiyle ittifak yapılmamasını talep etmiştir. Bu taleplere riayet edilmediğinde, Hudeybiye Antlaşması'nın bozulacağını ve savaş yapmak zorunda kalacaklarını bildirmiştir. Mekkeliler ise bu teklifi reddederek, gerekirse savaş yapabileceklerini ifade etmiştir. Daha sonra bu fikirlerinden vazgeçerek, Ebu Süfyan'ı barış için arabulucu yapsalar da Medine'den olumlu cevap alamamışlardır.

Mekke'nin Fethi

Müslüman ordusu 11 Ocak günü Hz. Muhammed'in komutasında savaş için hazırlandı. Hz. Muhammed orduyu dört kola ayırarak şu emri vermiştir: "Size karşı koyulup saldırılmadıkça, kimseyle çarpışmaya girmeyeceksiniz. Hiç kimseyi öldürmeye yeltenmeyeceksiniz." Hz. Muhammed'in hareket emriyle, Fetih Suresi okunarak, Mekke'ye girilmiştir. Halid bin Velid'in komutasındaki dördüncü kol dışında, diğer kollar herhangi bir direnişle karşılaşmamıştır.

Mekke'nin Fethinden Sonraki Gelişmeler

Hz. Muhammed, Mekke'de genel af ilan etmiştir. Ebu Süfyan'a söylediği gibi kimseye dokunulmamıştır. Kâbe'ye giderek, buradaki 360 adet putu İsa Suresi'nin 81. ayetini okuyarak devirmiştir. Ardından Müslümanlarla birlikte Kâbe'yi tavaf etmiştir. Hz. Muhammed, fethin sonrasında Kâbe'de ilk hutbeyi vererek şu sözleri söylemiştir: "Benim halim sizin halinizle, Yusuf'un kardeşlerine dediği gibi olacaktır. Ben de Yusuf gibi diyorum ki: Size bugün başa kakma ve ayıplama yok. Allah sizi bağışlasın. O, merhamet edenlerin içinde en merhametlisidir. (Yusuf Suresi 92) Gidiniz hepiniz serbestsiniz." Mekke, hicretin sekizinci yılında fethedilerek, yeni bir dönemin başlangıcı yapılmıştır. İslam dininin merkezi olan Mekke, putperestlikten ve hurafelerden arındırılmıştır. Fetih sonrasında kentte sosyal ve ekonomik durum değişmiştir. Gelirler adil olarak dağıtıldığından, kervan yollarına bağımlılık azalmıştır. Hac zamanlarında Müslümanların akın ettiği, ticari faaliyetin arttığı bir şehir haline gelmiştir.

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

soru

Fedakâr

12 Temmuz 2024 Cuma

Mekke'nin Fethi sırasında Hz. Muhammed'in savaşmadan şehri ele geçirdiği ve genel af ilan ettiği anlatılıyor. Gerçekten, orduyla Mekke'ye girerken halkın nasıl bir tepki verdiğini ve bu süreçte ne gibi zorluklarla karşılaştıklarını merak ediyorum. Mekkelilerin bu fetihten sonra Hz. Muhammed'e yaklaşımı nasıl oldu?

Cevap yaz
1. Cevap
cevap

Admin

Sevgili Fedakâr,

Mekke'nin fethi, İslam tarihinin en önemli dönüm noktalarından biridir. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) savaşa başvurmadan şehri ele geçirmesi, gerçekten stratejik bir deha ve büyük bir liderlik örneğiydi. Mekkeliler, Hz. Muhammed'in ordusunun şehre girmesiyle başlangıçta büyük bir korku ve endişe yaşadılar. Ancak Hz. Muhammed'in genel af ilan etmesi, birçok Mekkeliyi rahatlattı ve onların güvenini kazandı.

Fetihten sonra, Mekkelilerin büyük bir kısmı İslam'ı kabul etmeye başladı. Hz. Muhammed'in adil ve merhametli yaklaşımı, Mekkelilerin ona olan saygısını ve sevgisini artırdı. Bu süreçte bazı zorluklar yaşandı, özellikle geçmiş düşmanlıkların ve önyargıların giderilmesi zaman aldı. Ancak Hz. Muhammed'in hoşgörülü ve sabırlı tavrı, bu zorlukların üstesinden gelinmesine yardımcı oldu.

Özetle, Mekke'nin fethi sırasında halkın tepkisi başlangıçta endişe ve korku olsa da, Hz. Muhammed'in barışçıl ve affedici tutumu sayesinde bu tepkiler hızla olumluya dönüştü. Mekkeliler, Hz. Muhammed'e ve İslam'a karşı olumlu bir yaklaşım sergilediler ve bu fetihten sonra İslam'ın yayılması hız kazandı.

Saygılarımla,
[Senin İsmin]

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

40 Hadisin Özellikleri

40 Hadisin Özellikleri

Hz. Muhammedin Mekke Dönemi

Hz. Muhammedin Mekke Dönemi

Hz Muhammedin Süt Annesi

Hz Muhammedin Süt Annesi

İlginizi Çekebilir

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Hz Muhammedin İslama Daveti

Hz Muhammedin İslama Daveti

Hz Muhammedin Kabri Hz Muhammedin Kabire Defnedilmesi

Hz Muhammedin Kabri Hz Muhammedin Kabire Defnedilmesi

Hz Muhammedin Hayatı ve Peygamberliği

Hz Muhammedin Hayatı ve Peygamberliği

Hendek Savaşının Sonuçları

Hendek Savaşının Sonuçları

Hadis Nedir? Hadislerin Özellikleri

Hadis Nedir? Hadislerin Özellikleri

Güncel

Hz. Muhammedin Aile Büyükleri

Hz. Muhammedin Aile Büyükleri

Güncel

İslamda ilk İbadet

İslamda ilk İbadet

Güncel

Hz Muhammedin Çocukluk Dönemi

Hz Muhammedin Çocukluk Dönemi

Peygamberimizin Hadisleri

Peygamberimizin Hadisleri

Tebük Seferi Nedenleri ve Sonuçları

Tebük Seferi Nedenleri ve Sonuçları

Hz. Muhammedin Annesi Hz. Amine Hayatı

Hz. Muhammedin Annesi Hz. Amine Hayatı

Cennet ile İlgili Hadisler

Cennet ile İlgili Hadisler

Hicret Nedir? Hicretin Sonuçları

Hicret Nedir? Hicretin Sonuçları

Hz. Muhammed'in Süt Kardeşleri

Hz. Muhammed'in Süt Kardeşleri