Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Hz Muhammedin Gençlik Dönemi

Hz Muhammedin Gençlik Dönemi

1- EBÛ TÂLİB'İN HİMÂYESİ


Peygamberimizin hayâtının sekiz yaşından yirmibeş yaşına kadar olan dönemine“gençlik devresi” denilir. Bu devrede Rasûlullah (S. A. S.) amcası Ebû Tâlib'in yanında, onun himâyesi altında bulunmuştur.

Ebû Tâlib, zeki ve âlicenâb bir zâtdı. Zengin olmamakla beraber, asâleti ve âlicenâplığı sebebiyle herkesten saygı görüyordu. Yeğeni Hz. Muhammed'i çok seviyor, hiç yanından ayırmıyordu.

2- SEYÂHATLERi

A) Şam Seyâhati

Mekke iklimi zirâate elverişli olmadığından, Mekkeliler ticâretle uğraşırlar, çocuklarını da ticârete alıştırırlardı. Ticâret için kervanlarla, yazın Şam'a, kışın Yemen'e seyâhet ederlerdi. Ebû Tâlip de diğer Mekkeliler gibi kervan ticâreti yapıyordu. Bir defasında Şam'a giderken, Hz. Muhammed (S. A. S.)'e amcasından ayrılmak zor geldi; kendisini de yanında götürmesini istedi. Ebû Tâlib çok sevdiği yeğenini kırmadı. O'nu da kafileyle beraberinde götürdü. Bu esnâda henüz oniki yaşındaydı.
Şam'ın 90 km. Kadar güneyinde Busrâ (Eski Şam) denilen kasabada“Bahîra” adında bir Hıristiyan râhibi vardı. Kasabaya uğrayan kervanlarla hiç ilgilenmediği halde, Hz. Muhammed (S. A. S.)'in içinde bulunduğu kervanı karşılayarak bütün kafileye bir ziyâfet verdi. Bahîra okuduğu kutsal kitaplardan edindiği bilgilerle, Hz. Muhammed (S. A. S.)'in simâsından, O'nun istikbâlini sezmişti. O'nunla konuştu. Sorular sordu. Aldığı cevâplar, kanâatini kuvvetlendirdi. Şam yolculuğunun bu çocuk için tehlikeli olacağını düşündü. Ebû Tâlib'e:
-”Bu çocuk son Peygamber olacaktır. Şam Yahûdîleri içinde O'nun alâmet ve vasıflarını bilen kâhinler vardır. Tanırlarsa, ihânet ve kötülüklerinden korkulur. Bu çocuğu Şam'a götürmeyiniz.”dedi. Bu sözler üzerine Ebû Tâlib Şam'a gitmekten vazgeçti. Alışverişini burada bitirip, geri döndü. (34)
Son Peygamberin geleceği ve O'nun birçok vasıfları Tevrât ve İncil'de bildirilmişti. Bu sebeple, Yahûdî ve Hristiyan bilginleri, O'nun alâmetlerini ve vasıflarını biliyorlardı. Hicretten sonra Müslüman olan Medineli Yahûdi âlimi Abdullah İbn Selâm'ın“Tevrat'ta Hz. Muhammed (S. A. S.) ve Hz. İsa (A. S.)'ın sıfatları vardır” dediğini,“Kütüb-i Sitte” denilen altı güvenilir hadis kitabından Tirmizi'nin es-Sünen'inde rivâyet edilmiştir.”(35)

Gülünç Bir İddiâ


Hz. Muhammed (S. A. S.)'in 12 yaşında yaptığı bu seyâhatta râhip Bahîra ile görüşmesini, bazı Hıristiyan yazarlar, Hıristiyanlığın bir zaferi gibi göstermek istemişler, Peygamberimiz (S. A. S.)'in bütün dinî esasları bu râhipten öğrendiğini iddia etmişlerdir.

Bu iddia son derece gülünç ve tutarsızdır. Oniki yaşındaki bir çocuğun, İslâm gibi mükemmel bir dinin esaslarını birkaç saatlik görüşme esnâsında öğrenmesi mümkün değildir. Bu râhip bu esasları bilseydi, kendisi tebliğ ederdi. Eğer burada böyle bir konu konuşulsaydı, kafilenin gözü önünde yapılan bu konuşma ağızdan ağza yayılırdı. Peygamberliğini ilân ettiği zaman inanmayanlar,“bunlar Bahîra'nın sözleri” demezler miydi? Üstelik İslâmiyet, Hıristiyanların“teslis” (Üçlü tanrı sistemi) inancını tamâmen reddetmiş“Tevhid inancını” getirmiştir. Görüldüğü üzere, bu iddia son derece çürük ve çirkin bir iftirâdan başka bir şey değildir.

b) Yemen Seyâhati

Hz. Muhammed (S. A. S.) 17 yaşındayken de diğer bir ticâret kafilesi ile amcalarından Zübeyr ve Abbâs'la birlikte Yemen'e gidip gelmiştir.

3- FİCÂR SAVAŞINA KATILMASI

Müslümanlıktan önce (Câhiliyet Döneminde) Araplar arasında iç savaşlar eksik olmazdı. Yalnızca“Eşhür-i hurum” denilen dört ayda savaşmak haram sayılırdı. Bu dört ayda (Zilka'de, Zilhicce, Muharrem, Receb) savaş yapılacak olursa fâcirane sayıldığı için buna“Ficâr Savaşı” denirdi.

Kureyş kabîlesi ile Hevâzin kabîlesi arasında kan davası yüzünden bir savaş başlamış, dört yıl sürmüştü. Savaş, kan dökülmesi haram olan aylarda da devâm ettiği için“Ficâr Savaşı” denildi.

Peygamberimiz (S. A. S.) yirmi yaşlarında iken bu savaşa amcaları ile katıldı. Fakat kimseye ok atmamış, kimsenin kanını dökmemiştir. Sâdece karşı taraftan atılan okları toplayıp, amcalarına vermiştir. (37)
4- HILFU'L-FUDÛL CEMİYETİNDE ÜYELİĞİ

Uzun süren Ficâr savaşı esnâsında Mekke'de âsâyiş bozulmuş, can ve mal güvenliği kalmamıştı. Özellikle dışarıdan mal getiren yabancıların malları yağmalanıyordu.

Vâil oğlu Âs, Mekke'ye gelen Yemen'li bir tâcirin bütün malını gasbetmiş, haksız olarak elinden almıştı. Yemen'li, Ebû Kubeys dağına çıkarak uğradığı haksızlığa karşı, bütün kabîleleri yardıma çağırdı. Yemenlinin bu feryâdı üzerine Peygamberimiz (S. A. S.)'in amcası Zübeyr, Kureyşin bütün ileri gelenlerini çağırdı. Hâşimoğulları, Zühreoğulları, Esedoğulları, Temimoğulları, Abdülluzzaoğulları, Zübeyrin dâvetine icâbet ederek, Beni Temîm'den Cüd'ân oğlu Abdullah'ın evinde toplandılar.”Mekke'de zulmü önlemeğe yerli-yabancı hiç kimseye karşı haksızlık ettirmemeğe” karar verdiler. Haksızlığa uğrayan kimselere yardım edeceklerine yemin ettiler.

Yemenlinin hakkını Âs'tan alıp geri verdiler. Mekke'de âsâyişi yoluna koydular.

Vaktiyle, Cürhümîler zamanında Fadl b. Hâris, Fudayl b. Vedâa ve Mufaddal b. Fedâle isimlerinde üç kabîle başkanı, kabîleleri ile toplanarak,”Mekke'de zulme meydan vermeyeceğiz, zayıfların hakkını adâlet üzere alacağız.”(38) diye yemin etmişlerdi. Onların bu yeminlerine“Hılfu'l-fudûl” (Fadılllar yemini) denilmişti. Cüd'ân oğlu Abdullah'ın evinde aynı konuda yapılan yemine de bu sebeple“Hılfu'l-fudûl” denildi.

Peygamberimiz (S. A. S.) 20 yaşındayken bu toplantıda amcaları ile üye olarak bulundu. Bu cemiyetin çalışmalarından son derece memnun kaldığını Peygamberliğinden sonra:“İslâm'da da böyle bir cemiyete cağrılsam, yine icâbet ederim”, sözleriyle ifâde etmiştir.
Son Güncelleme : 03.11.2023 06:29:15
Hz Muhammedin Gençlik Dönemi ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Hz Muhammedin Gençlik Dönemi Yorumları
şifre

85 Yorum Yapılmış "Hz Muhammedin Gençlik Dönemi"
spoiler: Ebû Tâlib çok sevdiği yeğenini kırmadı. O’nu da kafileyle beraberinde götürdü. Bu esnâda henüz oniki yaşındaydı (Bahiraya dikkat). ilginctir ki, Hz Isa da 12 yasinda iken sinagogda hahambaslariyla olan meshur dini sohbeti vardir. herkes hayran kalir. En son o zaman görülür hz. Isa ve sonra kaybolur. nerde oldugu ve ne yaptigi bilinmez. Ve sonra ne kadar ilginctir ki, o da 25 yasinda ortaya cikar ve mesih oldugunu iddia eder.
.
CEVAP YAZ
ödev diyorsunuz ama asıl ödev bence bu tür konulardır eyy insanlar gerçek ödevler için çalışalım okul ödevi bigün biter ahiret ödevi ne olacak hiç düşündünüzmü
.
CEVAP YAZ
çok teşekkürler benim peybaberimin gençlik dönemini öğrenmem çok iyi oldu bütün müslümanların bunu okumalarının tavsiye ederim&9829;&9829;&9829;
.
CEVAP YAZ
Arkadaşlar Bu Tür Sorunlar Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisini Geliştirir Ve Gayet İyi Bir Site Oldugunu Dusunuyorum. Herkeze Kolay Gelsın. :) ...
.
CEVAP YAZ
Peygamberimiz güzel bir yaşam. Yaşamış Ödevim için çok işe yaradı işallah benim öğretmenim çok beyenir herkese tavsiye ederim
.
CEVAP YAZ
çok iyi çok güzel bu kadar duygulanmamıştım helal olsun
.
CEVAP YAZ
çok iyi olmuş ellerinize sağlık ama burada gençlik ünitesinde savaşlar yok ? onları aradım ama bulamadım
.
CEVAP YAZ
s.a elınıze saglık ustad sayı vermısnız ya kaynaklar ıcın ısımlerını oyrenebılırmıyım.kaynakların
.
CEVAP YAZ
Gerçekten çok teşekkür ederim ailemin bana.anlattıkları dışında sınızbazı şeyler yazmışsınız
.
CEVAP YAZ
Keşke o günleri görebilseydim.her şey bize zor geliyor hiç bir sıkıtıya dayanamıyoruz.
.
CEVAP YAZ
Allah razı olsun siyer sersi performanstan kurtardınız beni peygemberimize komşu olasınız
.
CEVAP YAZ
herşey güzelde tşk ama öğretmen slayt yaparsanız elinizle yazın dedi.. çok işim var çok
.
CEVAP YAZ
HZ. Muhammetin çocukluk ve gençlik dönemi performans ödevime çok yardımcı oldu bu site
.
CEVAP YAZ
Teçekkürler Performans Ödevim Vardı Sizin Sayenizde Eksiksiz Bir Şekilde Yaptım 3
.
CEVAP YAZ
Çok güzel anlatılmış ancak biraz kısa geldi, yinede sizden Allah razı olsun :)
.
CEVAP YAZ
Gerçekten çok iyi bir paylaşım ödevimdede bana yardımcı oldu teşekkür ederim.
.
CEVAP YAZ
bu siteyi hazırlayan herkeze çok teşşekkür ederim ödevim için çok işe yaradı
.
CEVAP YAZ
Bu Günde Hz Muhammed için ödevim vardı bu bilgi çok işime yaradı
.
CEVAP YAZ
Gerçekten çok iyi bir site işime baya yaradı performans ödevimi yapiyorum
.
CEVAP YAZ
çok güzel performans ödevimi yaptım emeği geçen herkeze teşekkürler
.
CEVAP YAZ
bu siteyi hazırlayanlara çok teşekkür ederim ödevime çok yardımcı oluyor
.
CEVAP YAZ
Harika bir insan ALLAH ona ve ehlibeytine yakışır olmayı nasip etsin...
.
CEVAP YAZ
bence ellerinize sağlık allah razı olsun ödevimde çok yardımcı oldunuz
.
CEVAP YAZ
Hz Muhammed in gençlik dönemi perfonmaz ödevim için çok güzel olacak
.
CEVAP YAZ
merakımı bu sıteden gıderıyorum emegı gecen herkese tesekkur ederım
.
CEVAP YAZ
ödevime çok yardımcı oldu bunu düzenleğenherkesin elerine sağlık.
.
CEVAP YAZ
Çok güzel gerçekten artı aldım allah razı olsun emeği geçenlerdn
.
CEVAP YAZ
Ben çok seviyorum allahima ve hz.muhammed onari çok seviyorum
.
CEVAP YAZ
çok güzel ama çok uzun ginede tşk ederim çok işime yaradı 3 3
.
CEVAP YAZ
bu sayfaları okuyana allah bir ömür boyu sağlık versin amin:)
.
CEVAP YAZ
keşke peygamber efendimizi görebilsek dünyalara değişmem
.
CEVAP YAZ
ödevime yardımcı oldu ve bunun için size teşekürler
.
CEVAP YAZ
teşekkür ederim çok işime yaradı ödevimide yapabildim
.
CEVAP YAZ
Çok faydalı bir site .çok beğendimbana yardımcı oluyor
.
CEVAP YAZ
performansım süper bunu yapan kişiye teşekürler
.
CEVAP YAZ
abi tam açıklama yapmamış ama yinede işime yaradı tsk
.
CEVAP YAZ
Hz muhammed (s.a.v) insanlığın en büyük örneğidir...
.
CEVAP YAZ
çok bilgi örendim emeği gecen herkese teşekür ederim
.
CEVAP YAZ
Emeği geçen herkese teşekkür ederim.çok işime yaradı
.
CEVAP YAZ
Çok güzel bir sayfa. Emeği geçen herkese teşekkürler
.
CEVAP YAZ
Kim hazırlamıssa ellerine sağlık. Çok işime yaradı:D
.
CEVAP YAZ
ödevime yardımcı olduğunuz için çok teşekkür ederim
.
CEVAP YAZ
Çok güzel ödevimde çok yardımcı oldu işime yaradı
.
CEVAP YAZ
elhamdülillah müslümanız umarım hep böyle kalırız
.
CEVAP YAZ
Çok güzel Elinize sağlık proje ödevimi yapabidim
.
CEVAP YAZ
Çok teşekkür ederim sayenizde projesi tamamladım
.
CEVAP YAZ
kim hazırladıysa elerine saglık çok işime yaradı
.
CEVAP YAZ
dünyanın en güzel çizgi filmini burada izliyoruz
.
CEVAP YAZ
Hazreti Muhammedin hayatını öğrenmek güzel bişey
.
CEVAP YAZ
Cok guzel bir site isime cok yaradi tessekurler
.
CEVAP YAZ
gerçekten bilgilerınız için cok teşekkür ederim
.
CEVAP YAZ
bence çok ayrıntıya girilmiş ama yinede çok hoş
.
CEVAP YAZ
çok yardımcı opldunuz hepinizin eline sağlık
.
CEVAP YAZ
biraz kısa ama olsun yinede çok güzel olmuş
.
CEVAP YAZ
YARARLI OLDUM OLEY 98 ALDIM İNTERNET SAYESİNDE
.
CEVAP YAZ
herkese çok çok teşekürler baya yardımcı oldu
.
CEVAP YAZ
cok guzel yarısma ıcın guzel bılgıler edındım
.
CEVAP YAZ
kim hazırladıysa çok işime yaradı sagol
.
CEVAP YAZ
valah çok güzel performans ödevimden 95 aldım
.
CEVAP YAZ
çok uzun biri benim için yazsın bende okuyum
.
CEVAP YAZ
çok teşşekürler siyer ödevime yardım ettiniz
.
CEVAP YAZ
Saolun çok yardımcı oldunuz teşekkürler site
.
CEVAP YAZ
bence çok güzel ve çok ilginçti ve güzeldi
.
CEVAP YAZ
Cok güzel anlatım yapılmıs allh razı olsun
.
CEVAP YAZ
Bügün proje ödevi vardı çok teşekkürler (:
.
CEVAP YAZ
Hazırlayanın eline sağlık çok işe yaradı.
.
CEVAP YAZ
bunu öğrendiğime çok sevindim teşekkürler
.
CEVAP YAZ
çok teşekkürler odevime yardımcı oldunuz
.
CEVAP YAZ
ben eda ece hz. muammed çok iyiydi
.
CEVAP YAZ
Saolun çok yardımcı oldunuz teşekkürler
.
CEVAP YAZ
hz muhammet çok iyi yürekli biri
.
CEVAP YAZ
kısa dediği halde çok uzun bir bigi
.
CEVAP YAZ
Çok güzel bir site çok işime yaradi
.
CEVAP YAZ
Cok iyi performans odevimi yaptım
.
CEVAP YAZ
elleinize sağlık çok güzel olmuş
.
CEVAP YAZ
Cok guzel projem icin cok yaradi
.
CEVAP YAZ
ÇOK GÜZEL OLMUŞ
.
CEVAP YAZ
hz. muhammedin gençliği çok kısa
.
CEVAP YAZ
hz. muhammedin gençliği çok kısa
.
CEVAP YAZ
hz. muhammedin gençliği çok kısa
.
CEVAP YAZ
ödevimde yardım ettiniz sağolun
.
CEVAP YAZ
Elinize sağlık çok güzel olmuş
.
CEVAP YAZ
Iyi ama tam iyi degil
.
CEVAP YAZ
bunun slaytı yok mu
.
CEVAP YAZ
Elinize sağlık
.
CEVAP YAZ
Hz Muhammedin Katıldığı Savaşlar
Hz Muhammedin Katıldığı Savaşlar
Hz. Muhammed'in Katıldığı SavaşlarBedir Savaşı-  Bedir Savaşı hicretin 2. Senesinin Ramazan ayında meydana geldi. Daha önceden düşünülüp tertiplenmiş bir savaş olmamasına rağmen büyük bir olaydır.Tarihte öyle meydan muharebeleri vardır ki, onlar...
Hz Muhammedin Hicreti
Hz Muhammedin Hicreti
Hz Muhammed'in Hicreti; Mekkeli müşrikler Hz. Muhammedi öldürmek için kati kararlar alıyor. Şimdi hicret sırası Hz. Muhammed'e gelmişti. Ellerinin altındayken bir şey yapamadıkları bu insan eğer Medine'ye hicret edecek olursa bu iş iyice çığırından ç...
Habeşistan’a Hicret
Habeşistan’a Hicret
“Zulme uğradıktan sonra, Allah yolunda hicret edenleri, and olsun ki, dünyada güzel bir yerde yerleştiririz. Âhiret ecri ise daha büyüktür.” (En-Nahl Sûresi, 41) a) Habeşistan'a İlk Hicret Edenler (615 M.) Müşriklerin ezâları dayanılmaz bir hal almı...
Mekke Müşriklerinin Müslümanlara Karşı Davranışları
Mekke Müşriklerinin Müslümanlara Karşı Davranışları
İslâm'ın Mekke'de yayılmaya başlaması ile Mekke halkı iki kısma ayrıldı. L) Müslümanlar, 2) Müslümanlığı kabûl etmeyen müşrikler.Müşriklerin, Müslümanlara karşı davranışları, sırasıyla beş safha geçirdi: Alay, hakaret, işkence, ilişkileri kesme (Boyk...
Hz Muhammedin İslama Daveti
Hz Muhammedin İslama Daveti
Peygamber (S. A. S.) Efendimiz ilk üç yıl halkı gizlice İslâm'a dâvet etti. Yalnızca çok güvendiği kimselere İslâm'ı açıkladı. (62) Başta Hz. Ebû Bekir olmak üzere, Hak dini kabul etmiş olanlar da el altından güvendikleri arkadaşlarını teşvik ediyorl...
İlk Müslümanlar
İlk Müslümanlar
İlk Müslümanlar, İslamiyet'i ilk olarak kabul edenlerdir. Hz. Muhammed'e vahiy geldikten sonra etrafında bulunan kişiler, İslam dinini kabul edip, Müslüman olmuştur. İslamiyet'i ilk olarak eşi Hz. Hatice kabul ederek, ilk namazı birlikte kılmıştır. A...
İslamda ilk İbadet
İslamda ilk İbadet
İslâmda Allah'a imândan sonra ilk farz kılınan ibâdet, namazdır. İkinci vahiy ile el-Müddessir Sûresinin ilk âyetlerinin indirilmesinden sonra, Mekke'nin üst yanında bir vâdide, Cibril (A. S.), Rasûlullah (S. A. S.)'e gösterip öğretmek için abdest al...
Hz Muhammedin Peygamber Oluşu
Hz Muhammedin Peygamber Oluşu
Hz Muhammed'in Peygamber oluşu, kırk yaşlarında 610 senesinde Mekke'de gerçekleşmiştir. O dönemlerde Mekke'de bulunan hanif ve kendini dünya işlerinden soyutlayıp ibadete vermek isteyenler, recep ayında Hira dağına çekilerek, inzivaya dalarlardı. Hz....
Hz Muhammedin Kabe’nin Tamirinde Hakemliği
Hz Muhammedin Kabe’nin Tamirinde Hakemliği
Hz. İbrâhim ve Hz. İsmâil tarafından yapılmış olan Kâbe, geçen uzun asırlar içinde yağmur ve sel suları ile harabolmuş, tâmir edilmesi gerekmişti.Kureyşliler, Kâbe binasını yıkarak, yeniden yapmaya karar verdiler. Yardımlar toplandı, gerekli malzeme ...
Hz Muhammedin Çocukları
Hz Muhammedin Çocukları
Hz Muhammed'in çocukları eşi Hz. Hatice'den ve Maruyye'den olmuştur. Hz. Hatice'den olan çocuklarının iki tanesi erkek, dört tanesi kızdır. Maruyye adlı eşinden de bir oğlu olmuştur. Dürüstlüğü ile bilinen Hz. Muhammed'e Mekke'de amcasıyla ticaretle ...
Hz Muhammedin Evlilik Dönemi
Hz Muhammedin Evlilik Dönemi
Bütün Mekke'liler gibi Hz. Muhammed (S. A. V.) de amcasıyla birlikte Ticaret yapıyordu. Gerek çocukluğunda gerekse Ticaret hayatında, dürüstlüğü ile tanınmıştı. Sözünde durmadığı, yalan söylediği, başkalarına zarar verecek bir davranışta bulunduğu, b...
Hz Muhammedin Çocukluk Dönemi
Hz Muhammedin Çocukluk Dönemi
Hz. Muhammed (S. A. S.) Milâddan sonra 571 senesi, Fil Yılı'nda, 12 Rebiülevvel (20 Nisan) pazartesi gecesi sabaha karşı, Mekke'nin doğusunda bulunan “Hâşimoğulları Mahallesi”nde, babasından kendisine mirâs kalan evde doğdu. Arapların takvim başı ola...

 

Hz Muhammedin Doğduğu Çevre
Hz. Muhammedin Amcaları
Hz. Muhammed'in Mucizeleri
Hudeybiye Antlaşması
Hz. Muhammedin Mekke Dönemi
Peygamber Nitelikleri
Hz Muhammedin Kısaca Hayatı
Hz Muhammedin Eşleri Ve Çocukları
Hz Muhammedin Hayatı Çizgi Film
Hz Muhammedin Hadisleri
Hz Muhammedin Güzel Ahlakı
Hz Muhammedin Vefatı
Hz Muhammedin Veda Hutbesi
Mekkenin Fethi
Hendek Savaşı
Uhud Savaşı
Bedir Savaşı
Hz Muhammedin Katıldığı Savaşlar
Hz Muhammedin Hicreti
Habeşistan’a Hicret
Mekke Müşriklerinin Müslümanlara Karşı Davranışları
Hz Muhammedin İslama Daveti
İlk Müslümanlar
İslamda ilk İbadet
Hz Muhammedin Peygamber Oluşu
Hz Muhammedin Kabe’nin Tamirinde Hakemliği
Hz Muhammedin Çocukları
Hz Muhammedin Evlilik Dönemi
Hz Muhammedin Gençlik Dönemi
Hz Muhammedin Çocukluk Dönemi
Popüler İçerik
Hz Muhammedin Güzel Ahlakı
Hz Muhammedin Güzel Ahlakı
Hz Muhammedin güzel ahlakı, peygamberimizin güvenilirliğini, hakkı gözetmesini, insana değer vermesini, üstün kişiliğini, hoşgörülü ve sabırlı olmasın...
Hz Muhammedin Vefatı
Hz Muhammedin Vefatı
Peygamber Efendimiz veda haccını yapıp Medine'ye geri döndükten bir süre sonra hastalandı. Görevinin sona erdiğini ve bu dünyadan ahrete göçme zaman...
Hz Muhammedin Veda Hutbesi
Hz Muhammedin Veda Hutbesi
Hz. Muhammed(sav) efendimizin insanlara son mesajıdır. 8 mart 632 senesinde, cuma günü zevalden sonra kasva adlı devesi üzerinde 140.000 müslümana ira...
Mekkenin Fethi
Mekkenin Fethi
Mekkenin fethi, Müslümanların Kureyşlilerin elinde bulunan Mekke'yi 11 Ocak 630 senesinde alması ile gerçekleşmiştir. Mekke şehri Hz Muhammed'in dünya...
Hendek Savaşı
Hendek Savaşı
Hendek savaşı, Müslümanlarla Mekkeli müşriklerin yapmış olduğu son savaştır. Bu savaş hicretin beşinci yılında, 627 senesinde yapılmıştır. Müslümanlar...
Uhud Savaşı
Uhud Savaşı
Uhud savaşı, 625 yılında Uhud dağı eteklerinde yapılmıştır. Savaş Medine'de bulunan Müslümanlarla, Mekke'deki Ebu Süfyan'ın ordusu arasında geçmiştir....
Bedir Savaşı
Bedir Savaşı
Bedir Savaşı, Müslümanlar ve Kureyşli müşrikler arasında 13 Mart 624 tarihinde yapılmış olan ilk savaştır. Bu savaş Müslümanlar ve Kureyşliler arasınd...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Hz Muhammedin Kabe’nin Tamirinde Hakemliği
Hz Muhammedin Çocukları
Hz Muhammedin Evlilik Dönemi
Hz Muhammedin Gençlik Dönemi
Hz Muhammedin Çocukluk Dönemi
Allah Yolunda
Efendimizin Hayati
Selamın Aleyküm
Hadis
Kabul Etmemek
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Allah Yolunda
Efendimizin Hayati
Selamın Aleyküm
Hadis
Kabul Etmemek
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Kasım - 2023