hzmuhammedinhayati.gen.tr
Hz Muhammedin Hayatı

Ana Sayfa | Soru Cevaplar | Yeni Makale Ekle | En Son Yapılan YorumlarHz Muhammedin Gençlik Dönemi

1- EBÛ TÂLİB’İN HİMÂYESİ

Peygamberimizin hayâtının sekiz yaşından yirmibeş yaşına kadar olan dönemine “gençlik devresi” denilir. Bu devrede Rasûlullah (s.a.s.) amcası Ebû Tâlib’in yanında, onun himâyesi altında bulunmuştur.

Ebû Tâlib, zeki ve âlicenâb bir zâtdı. Zengin olmamakla beraber, asâleti ve âlicenâplığı sebebiyle herkesten saygı görüyordu. Yeğeni Hz. Muhammed’i çok seviyor, hiç yanından ayırmıyordu.

2- SEYÂHATLERi

a) Şam Seyâhati

Mekke iklimi zirâate elverişli olmadığından, Mekkeliler ticâretle uğraşırlar, çocuklarını da ticârete alıştırırlardı. Ticâret için kervanlarla, yazın Şam’a, kışın Yemen’e seyâhet ederlerdi. Ebû Tâlip de diğer Mekkeliler gibi kervan ticâreti yapıyordu. Bir defasında Şam’a giderken, Hz. Muhammed (s.a.s.)’e amcasından ayrılmak zor geldi; kendisini de yanında götürmesini istedi. Ebû Tâlib çok sevdiği yeğenini kırmadı. O’nu da kafileyle beraberinde götürdü. Bu esnâda henüz oniki yaşındaydı.

Şam’ın 90 km. kadar güneyinde Busrâ (Eski Şam) denilen kasabada “Bahîra” adında bir Hıristiyan râhibi vardı. Kasabaya uğrayan kervanlarla hiç ilgilenmediği halde, Hz. Muhammed (s.a.s.)’in içinde bulunduğu kervanı karşılayarak bütün kafileye bir ziyâfet verdi. Bahîra okuduğu kutsal kitaplardan edindiği bilgilerle, Hz Muhammed (s.a.s.)’in simâsından, O’nun istikbâlini sezmişti. O’nunla konuştu. Sorular sordu. Aldığı cevâplar, kanâatini kuvvetlendirdi. Şam yolculuğunun bu çocuk için tehlikeli olacağını düşündü. Ebû Tâlib’e:

-”Bu çocuk son Peygamber olacaktır. Şam Yahûdîleri içinde O’nun alâmet ve vasıflarını bilen kâhinler vardır. Tanırlarsa, ihânet ve kötülüklerinden korkulur. Bu çocuğu Şam’a götürmeyiniz…”dedi. Bu sözler üzerine Ebû Tâlib Şam’a gitmekten vazgeçti. Alışverişini burada bitirip, geri döndü.(34)

Son Peygamberin geleceği ve O’nun bir çok vasıfları Tevrât ve İncil’de bildirilmişti. Bu sebeple, Yahûdî ve Hristiyan bilginleri, O’nun alâmetlerini ve vasıflarını biliyorlardı. Hicretten sonra Müslüman olan Medineli Yahûdi âlimi Abdullah İbn Selâm’ın “Tevrat’ta Hz. Muhammed (s.a.s.) ve Hz. İsa (a.s.)’ın sıfatları vardır” dediğini, “Kütüb-i Sitte” denilen altı güvenilir hadis kitabından Tirmizi’nin es-Sünen’inde rivâyet edilmiştir.”(35)

Gülünç Bir İddiâ

Hz. Muhammed (s.a.s.)’in 12 yaşında yaptığı bu seyâhatta râhip Bahîra ile görüşmesini, bazı Hıristiyan yazarlar, Hıristiyanlığın bir zaferi gibi göstermek istemişler, Peygamberimiz (s.a.s.)’in bütün dinî esasları bu râhipten öğrendiğini iddia etmişlerdir.

Bu iddia son derece gülünç ve tutarsızdır. Oniki yaşındaki bir çocuğun, İslâm gibi mükemmel bir dinin esaslarını bir kaç saatlik görüşme esnâsında öğrenmesi mümkün değildir. Bu râhip bu esasları bilseydi, kendisi tebliğ ederdi. Eğer burada böyle bir konu konuşulsaydı, kafilenin gözü önünde yapılan bu konuşma ağızdan ağıza yayılırdı.

Hz Muhammedin Gençlik Dönemi

. Peygamberliğini ilân ettiği zaman inanmayanlar, “bunlar Bahîra’nın sözleri” demezler miydi? Üstelik İslâmiyet, Hıristiyanların “teslis” (üçlü tanrı sistemi) inancını tamâmen reddetmiş “Tevhid inancını” getirmiştir. Görüldüğü üzere, bu iddia son derece çürük ve çirkin bir iftirâdan başka bir şey değildir.

b) Yemen Seyâhati

Hz. Muhammed (s.a.s.) 17 yaşında iken de, diğer bir ticâret kafilesi ile amcalarından Zübeyr ve Abbâs’la birlikte Yemen’e gidip gelmiştir.

3- FİCÂR SAVAŞINA KATILMASI

Müslümanlıktan önce (Câhiliyet Döneminde) Araplar arasında iç savaşlar eksik olmazdı. Yalnızca “Eşhür-i hurum” denilen dört ayda savaşmak haram sayılırdı. Bu dört ayda (Zilka’de, Zilhicce, Muharrem, Receb) savaş yapılacak olursa fâcirane sayıldığı için buna “Ficâr Savaşı” denirdi.

Kureyş kabîlesi ile Hevâzin kabîlesi arasında kan davası yüzünden bir savaş başlamış, dört yıl sürmüştü. Savaş, kan dökülmesi haram olan aylarda da devâm ettiği için “Ficâr Savaşı” denildi.

Peygamberimiz (s.a.s.) yirmi yaşlarında iken bu savaşa amcaları ile birlikte katıldı. Fakat kimseye ok atmamış, kimsenin kanını dökmemiştir. Sâdece karşı taraftan atılan okları toplayıp, amcalarına vermiştir.(37)

4- HILFU’L-FUDÛL CEMİYETİNDE ÜYELİĞİ

Uzun süren Ficâr savaşı esnâsında Mekke’de âsâyiş bozulmuş, can ve mal güvenliği kalmamıştı. Özellikle dışarıdan mal getiren yabancıların malları yağmalanıyordu.

Vâil oğlu Âs, Mekke’ye gelen Yemen’li bir tâcirin bütün malını gasbetmiş, haksız olarak elinden almıştı. Yemen’li, Ebû Kubeys dağına çıkarak uğradığı haksızlığa karşı, bütün kabîleleri yardıma çağırdı. Yemenlinin bu feryâdı üzerine Peygamberimiz (s.a.s.)’in amcası Zübeyr, Kureyşin bütün ileri gelenlerini çağırdı. Hâşimoğulları, Zühreoğulları, Esedoğulları, Temimoğulları, Abdülluzzaoğulları, Zübeyrin dâvetine icâbet ederek, Beni Temîm’den Cüd’ân oğlu Abdullah’ın evinde toplandılar.”Mekke’de zulmü önlemeğe yerli-yabancı hiç kimseye karşı haksızlık ettirmemeğe” karar verdiler. Haksızlığa uğrayan kimselere yardım edeceklerine yemin ettiler.

Yemenlinin hakkını Âs’tan alıp geri verdiler. Mekke’de âsâyişi yoluna koydular.

Vaktiyle, Cürhümîler zamanında Fadl b. Hâris,, Fudayl b. Vedâa ve Mufaddal b. Fedâle isimlerinde üç kabîle başkanı, kabîleleri ile toplanarak,”Mekke’de zulme meydan vermeyeceğiz, zayıfların hakkını adâlet üzere alacağız…”(38) diye yemin etmişlerdi. Onların bu yeminlerine “Hılfu’l-fudûl” (Fadılllar yemini) denilmişti. Cüd’ân oğlu Abdullah’ın evinde aynı konuda yapılan yemine de bu sebeple “Hılfu’l-fudûl” denildi.

Peygamberimiz (s.a.s.) 20 yaşında iken bu toplantıda amcaları ile beraber üye olarak bulundu. Bu cemiyetin çalışmalarından son derece memnun kaldığını Peygamberliğinden sonra: “İslâm’da da böyle bir cemiyete cağrılsam, yine icâbet ederim”, sözleriyle ifâde etmiştir.

Yayınlanma Tarihi : 29.1.2013 10:34:12

Hz Muhammedin Gençlik Dönemi Yorumları
İsminiz 
Yorumunuz 
Güvenlik 
 Kırmızı renk ile yazılan sayıyı girin
   

Yorum Yapılmış "Hz Muhammedin Gençlik Dönemi"

Enes

Elinize sağlık

018-4.-13

Kullanıcı oyu: 4,5

BARIŞ

Hazırlayanın eline sağlık çok işe yaradı.

018-3.-30

Kullanıcı oyu: 4,5

Batu

Bu Günde Hz Muhammed için ödevim vardı bu bilgi çok işime yaradı

018-2.-16

Kullanıcı oyu: 4,5

berre nisa şimşek

çok iyi çok güzel bu kadar duygulanmamıştım


helal olsun

018-1.-06

Kullanıcı oyu: 4,5

MTAL

Cok iyi performans odevimi yaptım

018-1.-04

Kullanıcı oyu: 4,5

Berkan

Gerçekten çok iyi bir site işime baya yaradı performans ödevimi yapiyorum

2017-12-19

Kullanıcı oyu: 4,5

ayse

Çok güzel bir site çok işime yaradi

2017-12-10

Kullanıcı oyu: 4,5

mert

Cok guzel bir site isime cok yaradi tessekurler

2017-11-22

Kullanıcı oyu: 4,5

zerda

cok guzel yarısma ıcın guzel bılgıler edındım

2017-11-09

Kullanıcı oyu: 4,5

Emre Usta

Gerçekten çok iyi bir paylaşım ödevimdede bana yardımcı oldu teşekkür ederim.

2017-11-02

Kullanıcı oyu: 4,5

İslam özden

Saolun çok yardımcı oldunuz teşekkürler

2017-10-30

Kullanıcı oyu: 4,5

Ismail

spoiler: Ebû Tâlib çok sevdiği yeğenini kırmadı. O’nu da kafileyle beraberinde götürdü. Bu esnâda henüz oniki yaşındaydı (Bahiraya dikkat).
ilginctir ki, Hz Isa da 12 yasinda iken sinagogda hahambaslariyla olan meshur dini sohbeti vardir. herkes hayran kalir. En son o zaman görülür hz. Isa ve sonra kaybolur. nerde oldugu ve ne yaptigi bilinmez. Ve sonra ne kadar ilginctir ki, o da 25 yasinda ortaya cikar ve mesih oldugunu iddia eder.

2017-10-22

Kullanıcı oyu: 4,5

Turgut

Iyi ama tam iyi degil

2017-10-05

Kullanıcı oyu: 4,5

mustafa

abi tam açıklama yapmamış ama yinede işime yaradı tsk

017-9.-27

Kullanıcı oyu: 4,5

ece

çok güzel ama çok uzun ginede tşk ederim çok işime yaradı 3 3

016-9.-29

Kullanıcı oyu: 4,5

buket

ödevime yardımcı oldu ve bunun için size teşekürler

016-9.-25

Kullanıcı oyu: 4,5

tuğçe

Hz muhammed (s.a.v) insanlığın en büyük örneğidir...

016-2.-23

Kullanıcı oyu: 4,5

Elif

Hazreti Muhammedin hayatını öğrenmek güzel bişey

2015-12-13

Kullanıcı oyu: 4,5

EMİNENUR

Saolun çok yardımcı oldunuz teşekkürler site

2015-10-26

Kullanıcı oyu: 4,5

hüda

ödevime yardımcı olduğunuz için çok teşekkür ederim

2015-10-14

Kullanıcı oyu: 4,5

Burak Efe

Çok güzel bir sayfa. Emeği geçen herkese teşekkürler

2015-10-06

Kullanıcı oyu: 4,5

ALEYNA BEYZA

Çok güzel gerçekten artı aldım allah razı olsun emeği geçenlerdn

2015-10-01

Kullanıcı oyu: 4,5

damla

bu siteyi hazırlayan herkeze çok teşşekkür ederim ödevim için çok işe yaradı

015-5.-24

Kullanıcı oyu: 4,5

damla

çok teşekkürler benim peybaberimin gençlik dönemini öğrenmem çok iyi oldu bütün müslümanların bunu okumalarının tavsiye ederim&9829;&9829;&9829;

015-5.-18

Kullanıcı oyu: 4,5

duygu

teşekkür ederim çok işime yaradı ödevimide yapabildim

015-4.-02

Kullanıcı oyu: 4,5

hüzün

bu siteyi hazırlayanlara çok teşekkür ederim ödevime çok yardımcı oluyor

015-2.-06

Kullanıcı oyu: 4,5

ekrem

s.a elınıze saglık ustad sayı vermısnız ya kaynaklar ıcın ısımlerını oyrenebılırmıyım.kaynakların

015-2.-06

Kullanıcı oyu: 4,5

sevde

bence ellerinize sağlık allah razı olsun ödevimde çok yardımcı oldunuz

015-1.-30

Kullanıcı oyu: 4,5

eylül

çok güzel performans ödevimi yaptım emeği geçen herkeze teşekkürler

015-1.-21

Kullanıcı oyu: 4,5

hasan türk

çok bilgi örendim emeği gecen herkese teşekür ederim

015-1.-04

Kullanıcı oyu: 4,5

melih

herkese çok çok teşekürler baya yardımcı oldu

2014-12-14

Kullanıcı oyu: 4,5

gamze

merakımı bu sıteden gıderıyorum emegı gecen herkese tesekkur ederım

2014-10-28

Kullanıcı oyu: 4,5

pelin

Emeği geçen herkese teşekkür ederim.çok işime yaradı

2014-10-12

Kullanıcı oyu: 4,5

murat

Çok faydalı bir site .çok beğendimbana yardımcı oluyor

2014-10-12

Kullanıcı oyu: 4,5

EMRE

YARARLI OLDUM OLEY 98 ALDIM İNTERNET SAYESİNDE

014-9.-30

Kullanıcı oyu: 4,5

gulden

Ben çok seviyorum allahima ve hz.muhammed onari çok seviyorum

014-9.-28

Kullanıcı oyu: 4,5

özenç özdemir

HZ. Muhammetin çocukluk ve gençlik dönemi performans ödevime çok yardımcı oldu bu site

014-5.-28

Kullanıcı oyu: 4,5

yunus emre

elleinize sağlık çok güzel olmuş

014-5.-21

Kullanıcı oyu: 4,5

büşra

Hz Muhammed in gençlik dönemi perfonmaz ödevim için çok güzel olacak

014-5.-10

Kullanıcı oyu: 4,5

burak

performansım süper bunu yapan kişiye teşekürler

014-5.-09

Kullanıcı oyu: 4,5

mehmet

Çok güzel ödevimde çok yardımcı oldu işime yaradı

014-4.-29

Kullanıcı oyu: 4,5

selin

çok teşekkürler odevime yardımcı oldunuz

014-4.-24

Kullanıcı oyu: 4,5

yusra sabancı

bence çok ayrıntıya girilmiş ama yinede çok hoş

014-4.-14

Kullanıcı oyu: 4,5

Furkan

Arkadaşlar Bu Tür Sorunlar Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisini Geliştirir Ve Gayet İyi Bir Site Oldugunu Dusunuyorum. Herkeze Kolay Gelsın. :) ...

014-4.-14

Kullanıcı oyu: 4,5

yaren sert

çok iyi olmuş ellerinize sağlık ama burada gençlik ünitesinde savaşlar yok ?
onları aradım ama bulamadım

014-4.-08

Kullanıcı oyu: 4,5

ALİ

ÇOK GÜZEL OLMUŞ

014-4.-07

Kullanıcı oyu: 4,5

cemre

biraz kısa ama olsun yinede çok güzel olmuş

014-3.-19

Kullanıcı oyu: 4,5

feyza

çok yardımcı opldunuz hepinizin eline sağlık

014-3.-19

Kullanıcı oyu: 4,5

Turan

Çok güzel anlatılmış ancak biraz kısa geldi, yinede sizden Allah razı olsun :)

014-2.-28

Kullanıcı oyu: 4,5

hayri güzel

hz. muhammedin gençliği çok kısa

014-2.-16

Kullanıcı oyu: 4,5

ali veli

hz. muhammedin gençliği çok kısa

014-2.-16

Kullanıcı oyu: 4,5

cansu aktaş

hz. muhammedin gençliği çok kısa

014-2.-16

Kullanıcı oyu: 4,5

ferdi

ödev diyorsunuz ama asıl ödev bence bu tür konulardır eyy insanlar gerçek ödevler için çalışalım okul ödevi bigün biter ahiret ödevi ne olacak hiç düşündünüzmü

014-2.-02

Kullanıcı oyu: 4,5

Efe BAŞ

ödevime çok yardımcı oldu bunu düzenleğenherkesin elerine sağlık.

014-2.-02

Kullanıcı oyu: 4,5

özcan

kim hazırladıysa çok işime yaradı sagol

014-1.-13

Kullanıcı oyu: 4,5

gökçe

bunu öğrendiğime çok sevindim teşekkürler

014-1.-08

Kullanıcı oyu: 4,5

eda

kim hazırladıysa elerine saglık çok işime yaradı

014-1.-04

Kullanıcı oyu: 4,5

Cansu

Kim hazırlamıssa ellerine sağlık. Çok işime yaradı:D

014-1.-02

Kullanıcı oyu: 4,5

yaman

çok uzun biri benim için yazsın bende okuyum

014-1.-01

Kullanıcı oyu: 4,5

fatmanur

Gerçekten çok teşekkür ederim ailemin bana.anlattıkları dışında sınızbazı şeyler yazmışsınız

2013-12-27

Kullanıcı oyu: 4,5

ela

Peygamberimiz güzel bir yaşam. Yaşamış Ödevim için çok işe yaradı işallah benim öğretmenim çok beyenir herkese tavsiye ederim

2013-12-25

Kullanıcı oyu: 4,5

almeda

kısa dediği halde çok uzun bir bigi

2013-12-22

Kullanıcı oyu: 4,5

Gökçe

Harika bir insan ALLAH ona ve ehlibeytine yakışır olmayı nasip etsin...

2013-12-22

Kullanıcı oyu: 4,5

nilay

herşey güzelde tşk ama öğretmen slayt yaparsanız elinizle yazın dedi.. çok işim var çok

2013-12-21

Kullanıcı oyu: 4,5

beyza

ödevimde yardım ettiniz sağolun

2013-12-18

Kullanıcı oyu: 4,5

merve

Cok guzel projem icin cok yaradi

2013-12-17

Kullanıcı oyu: 4,5

eyüp kaya

valah çok güzel performans ödevimden 95 aldım

2013-12-14

Kullanıcı oyu: 4,5

ezgi

gerçekten bilgilerınız için cok teşekkür ederim

2013-12-12

Kullanıcı oyu: 4,5

hayriye

bu sayfaları okuyana allah bir ömür boyu sağlık versin amin:)

2013-12-11

Kullanıcı oyu: 4,5

ali

elhamdülillah müslümanız umarım hep böyle kalırız

2013-12-10

Kullanıcı oyu: 4,5

bahri

dünyanın en güzel çizgi filmini burada izliyoruz

2013-12-10

Kullanıcı oyu: 4,5

eda ece

ben eda ece hz. muammed çok iyiydi

2013-12-10

Kullanıcı oyu: 4,5

hayriye

keşke peygamber efendimizi görebilsek dünyalara değişmem

2013-12-09

Kullanıcı oyu: 4,5

sena

çok teşşekürler siyer ödevime yardım ettiniz

2013-12-04

Kullanıcı oyu: 4,5

celil bilen

hz muhammet çok iyi yürekli biri

2013-11-18

Kullanıcı oyu: 4,5

Mira

Allah razı olsun siyer sersi performanstan kurtardınız beni peygemberimize komşu olasınız

2013-11-17

Kullanıcı oyu: 4,5

Sinan

Keşke o günleri görebilseydim.her şey bize zor geliyor hiç bir sıkıtıya dayanamıyoruz.

2013-11-03

Kullanıcı oyu: 4,5

Mert fida

Cok güzel anlatım yapılmıs allh razı olsun

2013-10-30

Kullanıcı oyu: 4,5

zeynep

bence çok güzel ve çok ilginçti ve güzeldi

2013-10-21

Kullanıcı oyu: 4,5
Diğer () yorumu göster

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar

Hadisler

Hadisler; Hadis, söz ve haber anlamına gelir. Hadis Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (sav) sözlerini ve hareketlerini anlatan sözler anlamın da kullanılır. Peygamberimizin ahlaki ve beşeri özelliklerinden oluşan sünnetinin s...

Cennet İle İlgili Hadisler

Cennet, İslam dininde insanların Allah'a kulluk göstermeleri ve ibadet etmeleri sonucunda kazanacakları mükafattır. Yani İslam dinine göre, iyi işler yaparak çevresindeki diğer insanlara örnek olan, iman edip ibadet eden bireyler,...

Kader İle İlgili Hadisler

İslamın 5 şartından birisi kadere inanmaktır. Toplum olarak çoğu insan hayrın ve şerrin Allah'tan geldiğine inanılır yani başımıza iyi yada kötü bir olay gelse kaderimiz de yazılıymış ve yaşanacakmış denir. Kader ile ilgili ayet v...

40 Hadis

40 hadis tabiri literatürde oldukça önemli bir yere sahiptir. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) 40 yaşında peygamber olmuş, Musa peygamber 40 yıl çöllerde kalmış, ilk Müslümanların sayısı 40'a ulaşınca ibadete başlanmış, zekat m...

İslamda ilk İbadet

İslâmda Allah’a imândan sonra ilk farz kılınan ibâdet, namazdır. İkinci vahiy ile el-Müddessir Sûresinin ilk âyetlerinin indirilmesinden sonra, Mekke’nin üst yanında bir vâdide, Cibril (a.s.), Rasûlullah (s.a.s.)’e gösterip öğretm...

Hz. Muhammedin Doğumu

Hz. Muhammed'in Doğumu; O tertemiz bir sulbden, ahlaki meziyetlerle dolu bir soydan, Hz. Amine gibi asalet ve faziletlerle süslü, birkaç nesil yukarıda aynı soy ağacına bağlı, haya ve edep dolu bir hanımla, Abdullah gibi fiziki ya...

Hz Muhammedin Hayatı Çizgi Film

Hz Muhammedin hayatı çizgi film olarak hazırlanmıştır. Uzun metrajlı olarak çekilen çizgi film, Mekke'nin bin dört yüz yıl önceki sefalet döneminden, Hz Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik döneminin başlaması ve bütün dünyayı değişt...

Hayber Savaşı

Hayber savaşı, hicretin 7. Yılında yapılmıştı. Hayber şehri, Şam ve Medine yolu üzerinde Medine’nin 151 km kuzeyinde Yahudilerin ikamet ettiği bir şehirdir. Hz. Peygamber efendimiz Yahudi dilinde Hayber kale anlamına gelmektedir...

Mekke Müşriklerinin Müslümanlara Karşı Davranışları

İslâm’ın Mekke’de yayılmaya başlaması ile Mekke halkı iki kısma ayrıldı. l) Müslümanlar, 2) Müslümanlığı kabûl etmeyen müşrikler. Müşriklerin, Müslümanlara karşı davranışları, sırasıyla beş safha geçirdi: Alay, hakaret,...

Hz Muhammedin Kabe’nin Tamirinde Hakemliği

Hz. İbrâhim ve Hz. İsmâil tarafından yapılmış olan Kâbe, geçen uzun asırlar içinde yağmur ve sel suları ile harabolmuş, tâmir edilmesi gerekmişti. Kureyşliler, Kâbe binasını yıkarak, yeniden yapmaya karar verdiler. Yard...Gizlilik İlkeleri | Güvenlik İlkeleri | İletişim | Site Haritası | Yardım Forumları

Hz Muhammedin Hayatı, Sitede yer alan grafiklerin tüm hakları saklıdır. Kopyalayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Sitede yer alan bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.

Mayıs - 2018