Hadis Nedir? Hadislerin Özellikleri
15 Mayıs 2024 Çarşamba

Hadis Nedir? Hadislerin Özellikleri

Hadis, İslam dininin Peygamberi Hz. Muhammed (S. A. V)'in değişik olaylar karsısında inananları aydınlatmak, hüküm koymak ve Kur'an'ı Kerim'de bulunan ayetleri daha açık bir dille ifade etmek için söylemiş olduğu sözlerin geneline Nebevi Hadis ya da Hadis-i Şerif denir. Peygamber Efendimizin günlük yaşayışı sünnetin tamamını içerir. Hadis-i Şerifler sünnetlerin sözlü ifadeleridir. Yani bir hükmü dile getirmesi Hadis, uygulanması ise sünnettir.

Sünnetin kelime manası
  • Kur'an'ı Kerim de ‘'yaşam tarzı, Allah'u Teâlâ'nın adeti, değişmeyen kanunu ve yasası' demektir.
  • Peygamber Efendimizin Hadisinde ise ‘'uygulama ‘' manasında kullanılmıştır.
Müfessirler (Hadis Alimleri) sünnetleri üç kısımda incelemiştir.

1) Kavli Sünnet: Bunlar Peygamber Efendimizin söylemiş olduğu sözlerdir. Kavli sünneti bizlere sahabiler ben Peygamber Efendimizden şöyle işittim şeklinde naklederler.

Misal;
Kim benim söylemediğim bir sözü bile bile bana isnat ederek söylerse cehennemde yerine hazırlansın!"
(Buharî, İlm 38, Cenâiz 33, Enbiyâ 50, Edeb 109; Müslim Zühd 72; Ebü Dâvud, İlm 4)

2) Fiili Sünnet: Peygamber Efendimiz hali ahveli ile yaptığı işlerdir. Bu sünnetler hakkında Allah Rasulu'nun sözlü bir ifade yoktur. Bu durumu bizlere sahabeler ‘'Peygamber Efendimizi şöyle yaparken gördüm'yada ‘'şöyle idi' şeklinde aktarırlar.

Misal; Hz. Aişe şöye nakleder. "Rasulullah (S. A. S.) öylesine oruç tutardı ki biz, daha artık iftar etmez derdik. Bir kere de iftar etti mi biz artık daha oruca niyet etmez derdik" (Buhâri, Savm, 52, 53; Müslim, Sıyâm, 175, 179; Muvatta Sıyâm, 56).

3) Takrir-i Sünnet: Peygamber Efendimizin olaylar karsısında ve sahabilerin söylediği sözlere karsı sessiz kalmasıdır. O'nun sessizliği kabulü sayılmıştır.

Misal; Hz. Peygamber çocukları mescitte mızrakla harp oynarken gördü ve ses çıkarmadı.

Peygamber Efendimizin vefatından sonra bazı art niyetli kişiler Peygamber Efendimiz söylemediği halde bazı Hadisler uydurarak kendilerini Allah Rasulune uyuyormuş gibi gösterdiklerinden zamanın alimleri uydurma ve sahih Hadisleri birbirinden ayırma ihtiyacı duymuştur.

HADİS İLMİ (Kavli sünnet yani Hadis-i Şerifleri inceleyen bilim dalı)

Hadis İlmi: Hz. Peygamberle ilgili rivayetleri sened ve metin yönüyle inceleyen, hadisleri değişik biçimleriyle değerlendiren ve bu değerlendirmenin usul ve kaidelerini belirleyen ilim dalıdır. Hadis ilminin amacı bize, Hz. Peygamber'in söz, fiil, hal vasıflarını bildirmektir. İki alt gruptan oluşmaktadır.
Rivayet'ül Hadis: Peygamber Efendimizin söz, fiil ve takrirlerini konu eder ve bunları bir sonraki nesillere aktarır. Bu rivayetler; Cami –Sünen – Müsned ve Mu'cem gibi hadis kitaplarının içerisinde toplanmıştır.
Dirayetü'l Hadis: Hadisin sened ve metninin incelenmesi ile ilgili kuralları tespit eder ve hadisin gerçekten Peygamber Efendimize ait olup olmadığının ölçülerini belirler. Bu ilim dalının diğer bir adı Hadis Usulü dür.

DİRAYET HADİS'İNİN BİRİNCİ KONUSU SENED

1) Sened: sözlüktegüvenilen şey, dayanılan belge anlamındadır. Hadis teriminde ise Hadisi nakleden ravilerin isim zinciridir. Bu anlamıyla sened hadisin Resulullah'a ait olup olmadığını belirler. Hadisler söylenmeden önce (Haddesena) (Ahberana) (İnne) şeklinde gelir, kısaltma yoluna gidilincede (Kale) şeklinde söylenilir. Misal;
Bize humeyni nakletti. O, bize süfyan nakletti. O, bize Yahya bin Said el-ensari naketti dedi. O, bize Muhammed bin İbrahim et-Temimi söyledi. O da Alkame bin Vakkas'tan el Leysi'nin Ömer bin el-Hattab'ın mimber de ‘'Rasulullah'ı şöyle işittim ‘' dediğini duymuştur.
(Açıklayacak olursak Hadisleri müfessirler kitaplarla muhafaza edene kadar sahabeler (Allah Resulünü görenler) tabiine – tabiinlerde (Sahabiyi görenler) tabiinlerde tebe-i tabiine (Tabiini görenler) bu şekilde aktarmıştır. Bu şekilde aktaranlara ravi, ravi zincirinin tamamına ise sened denir.)

Seneddeki ravilerin güvenilir olup olmadıklarını cerh ve Ta'dil uygulaması ile anlaşılmıştır

Cerh: Sözlükte yaralamak, kınamak gibi manalara gelir. Hadis teriminde ise bir ravide adalet ve zabt yönünden eksik olduğunun, bu nedenle rivayetlerinin kabul edilmeyeceğinin belirlenmesidir. Cerh edilen raviye mecruh denir.

Adalet ile ilgili olan tenkitler; Ravinin hadis rivayetindeki yalancılığı, ravinin günlük yaşamındaki yalancılıkla itham edilmesi, ravinin İslam'ın emir ve yasaklarına karşı gevşekliği, ravinin bidat ehli olması ve yeterince tanınmaması.

Zabt ile ilgili olan tenkitler; Ravinin rivayetinde çok yanlış yapması. Ravinin dikkat etmesi gereken yerlerde gaflet göstermesi, ravinin hadisin sened ve metninde doğru sanarak hata yapması, ravinin güvenilir ravilerin aksine bir şey söylemesi ve hafızasının zayıf olması.

Seneddeki ravilerden bir tanesi bile cerhe takılırsa buna zayıf hadis denir.

Ta'dil: Sözlükte; doğrulmak, düzeltmek, bir kimsenin suçsuzluğunu açıklamak ve adeletini bildirmek manasındadır. Hadis teriminde ise; Ravinin adalet ve zabt sınavından geçmesidir. Bu ravilere sika denilir. Rivayet ettikleri hadisler ise senedi sağlam hadislerdir.

DİRAYET HADİS'İNİN İKİNCİ KONUSU METİN

Metin: Hadis de raviler zincirinin isimleri geldik sonra gelen, Hz. Peygamber'in sözünün olduğu yerdir. Hadis aslında metinden ibarettir, sened metinin güvenirliğini tasdik amaçlı başa eklenmiştir. Böylelikle fıkıh hükümleri hadislerin metin bölümünden çıkarılmıştır.

2.) KUTSİ HADİS

Kutsi; Bir şey mukaddes varlığa (Allah'u Teâlâ'ya) izafe etmek ona dayandırmak demektir. Kutsi Hadis ise Allah'u Teâlâ'nın Rasulullah (S. A. V.) in kalbine ilham ettiği O'nun ise dillendirdiği sözlerdir. Yani lafzı Resulullah'ın ise de kaynağı yüce Yaradan'dır.

Misal;
Allah'u Teâlâ Hz. Şöyle buyurmuştur
Salih kullarım için ben cennette, hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir beşerin gönlünden geçirmediği nimetler hazırladım. (Buhari BEd'u'l-halk bab:7)

Hadis Nedir Yorumları

İlk yorumu siz yapmak istermisiniz?

Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Cennet ile İlgili Hadisler

Cennet ile İlgili Hadisler

Hayber Savaşı Sonuçları

Hayber Savaşı Sonuçları

Hz Muhammedin Kısaca Hayatı

Hz Muhammedin Kısaca Hayatı

Popüler İçerikler

Habeşistan’a Hicret

Habeşistan’a Hicret

Editörün Seçtiği

İslamda ilk İbadet

İslamda ilk İbadet

İlginizi Çekebilir

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Hz Muhammedin Kabri Hz Muhammedin Kabire Defnedilmesi

Hz Muhammedin Kabri Hz Muhammedin Kabire Defnedilmesi

Hendek Savaşının Sonuçları

Hendek Savaşının Sonuçları

Hz Muhammedin Eşleri ve Çocukları

Hz Muhammedin Eşleri ve Çocukları

Hz. Muhammedin Soy Ağacı

Hz. Muhammedin Soy Ağacı

İlk Müslümanlar İlk Müslüman Olanlar

İlk Müslümanlar İlk Müslüman Olanlar

Güncel

Uhud Savaşı Sonuçları

Uhud Savaşı Sonuçları

Güncel

Hz Muhammedin Katıldığı Savaşlar

Hz Muhammedin Katıldığı Savaşlar

Kader ile İlgili Hadisler

Kader ile İlgili Hadisler

Mekke Müşriklerinin Müslümanlara Karşı Davranışları

Mekke Müşriklerinin Müslümanlara Karşı Davranışları

40 Hadisin Özellikleri

40 Hadisin Özellikleri

Hz. Muhammed'in Süt Kardeşleri

Hz. Muhammed'in Süt Kardeşleri

Hz Muhammedin Veda Hutbesi

Hz Muhammedin Veda Hutbesi

Hz Muhammedin İslama Daveti

Hz Muhammedin İslama Daveti

Hz. Muhammedin Aile Büyükleri

Hz. Muhammedin Aile Büyükleri

Hz. Muhammedin Annesi Hz. Amine Hayatı

Hz. Muhammedin Annesi Hz. Amine Hayatı

Hz Muhammedin Çocukları

Hz Muhammedin Çocukları

Hz Muhammedin Evlilik Dönemi

Hz Muhammedin Evlilik Dönemi

Hz. Muhammedin Mekke Dönemi

Hz. Muhammedin Mekke Dönemi

Mekkenin Fethi ve Sonuçları

Mekkenin Fethi ve Sonuçları

Hz Muhammedin Süt Annesi

Hz Muhammedin Süt Annesi

Hz. Muhammedin Torunları

Hz. Muhammedin Torunları

Hz Muhammedin Güzel Ahlakı

Hz Muhammedin Güzel Ahlakı

Peygamberimizin Hadisleri

Peygamberimizin Hadisleri

Hz Muhammedin Kabe’nin Tamirinde Hakemliği

Hz Muhammedin Kabe’nin Tamirinde Hakemliği

Hz Muhammedin Hicreti

Hz Muhammedin Hicreti

Bedir Savaşının Sonuçları ve Tarafları

Bedir Savaşının Sonuçları ve Tarafları

Peygamber Nitelikleri Peygamberlerin Özellikleri

Peygamber Nitelikleri Peygamberlerin Özellikleri

Hz. Muhammed'in Mucizeleri

Hz. Muhammed'in Mucizeleri

Instagram

  • galeri1
  • galeri2
  • galeri3
  • galeri4
  • galeri5
  • galeri6