Hz Muhammedin Hayatı ve Peygamberliği
15 Mayıs 2024 Çarşamba

Hz Muhammedin Hayatı ve Peygamberliği

Sevgili Peygamberimiz 20 Nisan 571 Pazartesi günü Mekke'de doğdu Babası Abdullah, annesi Amine, dedesi Abdülmuttalip, büyük babası Vehb, babaannesi Fatıma, anneannesi ise Berre'dir.

Doğduktan sonra 4 yaşına kadar sütannesi Halime'nin yanında, bundan sonra 2 yıl boyunca da annesi Âmine'nin yanında kaldı 6 yaşındayken annesi onu akrabalarıyla tanıştırmak ve babası Abdullah'ın kabrini ziyaret etmek için Medine'ye götürdü.

Hz. Amine, kocası Abdullah'ın kabrini ziyaret etmiş, Hz. Peygamber de Neccaroğulları'ndan.

Akrabasıyla tanışmıştı Amine dönüşte Ebva denilen yerde hastalanıp vefat etti ve orada toprağa verildi bu sırada yolculukta kendileriyle birlikte olan Ümmü Eymen onu Mekke'ye ulaştırdı ve dedesine teslim etti.

6 yaşından 8 yaşına kadar dedesi Abdulmuttalib'in yanına kaldı O da ölünce, vasiyeti üzerine amcası Ebu Talib'in evine taşındı Ebu Talib, Peygamber Efendimizin babasıyla hem baba hem de anne gibi kardeşti.

13 yaşından itibaren amcaları ile ticarete atıldı Uzun bir süre bu işle meşgul oldu ve bu alanda doğrulukla, dürüstlükle tanındı Henüz 20 yaşındayken hırsızlık, gasp, eşkıyalık, zulüm ve haksızlıklara karşı bir tedbir almak amacıyla bazı Mekkelilerin oluşturduğu Hılfulfudül adlı kuruluşa katıldı ve etkili bir üye olarak görev yaptı.

25 yaşına geldiğinde Hz. Hatice ile evlendi Hz. Hatice bu esnada kırk yaşında idi ve onunla evlenmeye karar verişinde Sevgili Peygamberimiz“el-Emin: Güvenilir, dürüst” olarak tanınması birinci derecede rol oynamıştı.

35 yaşına geldiğinde Ka'be hakemliği yaptı; Kâbe'nin tamiri sırasında Haceru'l-esved'in yerine konulması sırasında ortaya çıkan anlaşmazlığı, taşı bir yaygı üzerine koyup tüm kabile reislerine taşıtmak suretiyle giderdi, böylece kabileler arasında çıkması muhtemel bir kavgayı önlemiş oldu.

Peygamber Efendimiz 40 yaşlarına yaklaştığında kendisinde insanların arasından uzaklaşıp kırsal alana çıkmak, yaratılışın ve evrenin inceliklerini düşünmek arzusu uyandı bu münasebetle belli sürelerde Hira-Nur dağındaki mağarada kalmaya başladı Nihayet 40 yaşındayken 610 Ramazan ayında bir gün Cebrail Aleyhisselam geldi ve vahiy süreci başlamış oldu İlk vahiy edilen ayetler, “Yaratan Rabb'inin adıyla oku!” diye başlıyordu Böylece Yüce Allah tarafından Peygamberlikle görevlendirilmiş oldu.

Peygamber Efendimizin İslam davetine evet diyerek ilk inanma şerefine Hz. Hatice, Hz. Ali, Hz. Zeyd b Harise ve Hz. Ebu Bekir eriştiler Bunları Hz. Osman, Abdurrahman b Avf, Sa'd b Ebi Vakkas, Talha ve Zübeyr Hazretleriyle diğerlerini takip ettiler.

Peygamberliğin ilk altı yılı dolarken Hz. Hamza ve Hz. Ömer gibi yiğitlik ve cesaretleriyle tanınan zatlar Müslüman oldu.

10 Peygamberlik yılında peş peşe Hz. Hatice ve Ebu Talib ölünce düşmanların eza ve cefaları bir kat daha arttı çünkü bunlar hatırlı insanlardı, çevreleriyle Peygamberimize destek veriyorlardı bu sırada Hz. Peygamber, dış destek sağlamak amacıyla Taife gitti Ne var ki Taifliler İslam'ı kabul etmediler, Hz. Peygamber'e destek vermediler, üstelik onu taşlattılar, üstü başı kan içinde kaldı, Taif dışında bir bağa sığınarak taşlanmaktan kurtulabildi.

Ardı arkası kesilmeyen bu sıkıntılar devam ederken aynı günlerde Sevgili Peygamberimiz Miraç'ta İlahi ikramların doruğuna eriştirildi, Yüce Allah'ın huzuruna yükseltildi ve İlahi buyrukları, aracı olmaksızın dinlenme ve alma imkânına kavuşturuldu.

Bütün zorluklara rağmen Hz. Peygamber İslam'ı tebliğ çabalarını sürdürüyordu Birer yıl arayla 1 ve 2 Akabe Biatları yapıldı Bunu takip eden zaman diliminde Yüce Allah'ın izni ve buna bağlı olarak Hz. Peygamber'in müsaadesi üzerine Müslümanlar Mekke'den Medine'ye göç ettiler İslam tarihi literatüründe buna, “hicret” denilmiştir En sonunda Sevgili Peygamberimiz de Hz. Ebu Bekir ‘le birlikte Medine'ye göç etti.

Efendimiz (S. A. V) Medineli Müslümanlar yani Ensar = Yardımcılar ile Muhacirler = hicret edenler arasında kardeşlik kurdu.

Puta tapıcılarla Müslümanlar arasında Bedir, Uhud, Hendek, Müreysi gibi savaşalar oldu Hz. Peygamber'in sağlığında İslam elçisi dokunulmazlığı olduğu halde öldüren ve Medine'ye saldırmayı tasarlayan Hıristiyanlara karşı da Mute ve Tebük seferleri düzenlendi, 630 yılında Mekke fethedildi Hz. Peygamber, çıkmaya mecbur olduğu vatanına üstünlük sağlayarak ve genel af ilan ederek girdi.

Peygamber Efendimiz, 632 yılında hac esnasında Mekke'de Arafat'ta yüz binden fazla Müslüman'a bir konuşma yaptı İslam düşüncesinin bir özeti olan ve insan hakları bakımından çok mükemmel prensipler içeren bu konuşma İslam tarihinde “Veda Hutbesi” diye anılmaktadır.

İslamiyet'i sabırla, azimle, cesaretle, insanlara ulaştıran Sevgili Peygamberimiz, 8 Haziran 632 Pazartesi günü hayata gözlerini yumdu, Allah'ın rahmetine kavuştu, cenaze namazı erkekler, kadınlar ve çocuklar olmak üzere sıra ile cenazenin bulunduğu hücre-i saadette kılındı ve orada toprağa verildi.

Not: Peygamber efendimizin hayatı hakkında eksik bilgiler olabilir sol alta bulunan "Hz. Muhammed'in Hayatı Soru ve Cevapları" bölümüne bilgileriniz paylaşırsanız yayınlayarak diğer kullanıcıları da bilgilendirebilirsiniz

Hz Muhammedin Hayatı Yorumları

soru

Ecrin Nur

28 Mart 2018 Çarşamba

Ha Muhammed’in çocukları var mı yoksa yok mu ?

Cevap yaz
cevap

Mülket

21 Ağustos 2018 Salı

Merhaba ecrin hanım. Efendimiz(s.a.s)in 4 kız 3 erkek olmak üzere toplamda 7 evlâdı olmuştur. İsimleri ise; kasım, zeynep, rukayye, ümmi gülsüm, fatıma, abdullah ve ibrahimdir.

soru

erol

02 Ocak 2015 Cuma

hz muhammed 63 yaşındaydı vefatı
571 duğdo 632 yılın vefat eti 61 yaş oluyor

Cevap yaz
cevap

Şenol

05 Eylül 2018 Çarşamba

Bu hesap miladi takvim üzerinden yapıldığı için 61 çıkıyor. Hicrî takvime göre 63tür.

soru

ayse

29 Kasım 2017 Çarşamba

Hz muhammed hangi gun hangi ayda dogdu

Cevap yaz
cevap

Masume

10 Eylül 2018 Pazartesi

Merhaba Sevgili Peygamberimiz 20 Nisan 571 Pazartesi günü Mekke’de doğdu Babası Abdullah, annesi Âmine, dedesi Abdülmuttalip, büyük babası Vehb, baba annesi Fatıma, anneannesi ise Berre’dir. Doğduktan sonra 4 yaşına kadar süt annesi Halime’nin yanında, bundan sonra 2 yıl boyunca da annesi Amine’nin yanında kaldı.

cevap

Rüyet

04 Eylül 2018 Salı

Hz Muhammed Peygamberimiz 20 Nisan 571 Pazartesi günü Mekke’de doğdu Babası Abdullah, annesi Âmine, dedesi Abdülmuttalip, büyük babası Vehb, babaannesi Fatımadır. 40 yaşında iken 610 Ramazan ayında bir gün Cebrail Aleyhisselam geldi ve vahiy inmeye başlamış oldu.8 Haziran 632 Pazartesi günü hayatını kaybetti.

soru

Enes veysi

03 Aralık 2013 Salı

Hz.Muhammed çok iyi birisiydi ama ne yazık ki öldü .
Allah rahmet eylesin

Cevap yaz
cevap

Özol

31 Ağustos 2018 Cuma

La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Alemlere rahmet peygamber efendimizden sıradan bir insanmış gibi bahsetmek pek yakışık almamış.

soru

Yiğit Ali

04 Mart 2017 Cumartesi

bence hz muhammed nur dağındaki hira mağarasına ALLAH TEALA YA dua etmek için gitti.

Cevap yaz
cevap

Şen

04 Eylül 2018 Salı

Hz Muhammed (s.a.v) bir şeyleri hissederek o mağaraya gitmiştir ve cebrail aleyhisselamın gelip Allahın emirlerini bildirmesiyle vahiy süreci başlamış oldu. yani her şeyde bir hayır vardır peygamber efendimizin de oraya gitmesinde bir sebep varmış.

soru

&9825;&9825;&9829;&9829;

16 Nisan 2017 Pazar

Ne zaman öldüğünüde yazın

Cevap yaz
cevap

Revaid

08 Ağustos 2018 Çarşamba

yazmışlar işte 8 Haziran 632 Pazartesi günü hayata gözlerini yumdu yani bu tarihte vefat etmiş

soru

yabancı yürek

27 Şubat 2016 Cumartesi

Çook güzel ama vatandaşlık hakları Sözleşmesi diye bir ödevim var peygamberimizin kurmuş oldugu bir seymis

Cevap yaz
cevap

Mirhan

03 Eylül 2018 Pazartesi

Peygamber efendimiz vefat etmeden evvel şimdilerde de kullanılan insanlık hakları bildirisi niteliğinde bir veda hutbesi düzenlemiştir. Bu hutbede insanın insandan üstün olmadığı kadınla erkeğin eşit olduğu açık bir şekilde ifade edilmiştir. Hutbe okunduğu sırada herkesin duyacağı şekilde okunmuş ve duyanların duymayanlara söylemesi istenmiş. Bu şekilde hutbeninvarlığı şimdiye kadar korunmuş.

soru

bahar

31 Mart 2015 Salı

kaç yaşında peygamber oldu hz. muhammed

Cevap yaz
cevap

Velime

06 Eylül 2018 Perşembe

Son peygamber Hz.muhammed (sav) cebrail aileselam aracılığıyla 40 yaşında peygamber olmuştur.

soru

Cansu

06 Nisan 2015 Pazartesi

Hz Muhammedin Hz Haticeyle nasıl tanıştığını fazla anlatılmamış

Cevap yaz
cevap

Mekine

25 Ağustos 2018 Cumartesi

HZ.Hatice ile HZ.Muhammed güzel bir şekilde tanışmışlardır. HZ.Hatice çok zengin ve kayda değer bir insanmış.Bir kervanı varmış bu kervanı götürmesi için güvenilir bir insan arıyormuş sonra HZ.Muhammedi önermişler.Kervanı göndermiş güvenilir olup olmadığını öğrenmek için yardımcısını göndermiş geldiğinde hiç hak yemediğinden gereğinden fazla parayla gelmiş HZ.Hatice dürüstlüğünden etkilnmiş ve evlenmişler.

soru

muhammet

08 Ekim 2015 Perşembe

HAZRETİ MUHAMMED HAYATI İNSANA ÇOK ZEVK VERİYO

Cevap yaz
cevap

Hizran

06 Eylül 2018 Perşembe

Efendimizin hayatı eşsiz bir güzellik arz eder. O yüzden mutlu, huzurlu, güzel ve bereketli bir hayat yaşamak istiyorsak ilk önce Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s)in hayatını kendimize şiar edinmek ve takip etmek gerekir. Onun göstermiş olduğu yolda yürümek bizleri kurtuluşa ve refaha götürecektir.

soru

Redolo

30 Kasım 2015 Pazartesi

Dine dönmek için ne yapmalıyım? Yıllardır cenabet ve ateist geziyorum günah yazılır mı? Aşırı derecede içki kumar ve küfür var bende sonum ne olur bilemiyorum efenim saygılarımla

Cevap yaz
cevap

Nuyan

01 Eylül 2018 Cumartesi

Merhabalar, islam dinine geçmek için salavat getirilmesi öncelikle yeterlidir. Yıllarca ateist ve cenabet, alkol, kumar be ağzınızın bozuk olması salavat getirdikten sonra hayatınızda olmaması gereken eylemlerdir. Bu alışkanlıklarınız için tövbe etmeniz ve bundan sonra islamın beş şartını Yerine getirmeniz gerekir. Allah günahlarınızı affetsin.

soru

ŞAMİL

12 Ocak 2016 Salı

ÇOK GÜZEL ODEVİMİ BURADAN YAPTIM BUNU KİM YAPTIYSA ALLAH RAZI OLSUN

Cevap yaz
cevap

Gelincik

07 Eylül 2018 Cuma

allah sizden de razı olsun böyle güzel yorumlar yazmanız bizi mutlu ediyor efedim. tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.

soru

Melisa

01 Şubat 2016 Pazartesi

Bence Hz Muhammedimiz çok iyibir peygamberdi. Ben onun hayatını izledim ve ağladım.Çünkü çok duygusal bir film. İzde izleyin bence.

Cevap yaz
cevap

Unan

06 Eylül 2018 Perşembe

Merhaba sevgili melisa alemlere rahmet hz Muhammed sav efendimizin hayatı izlediğimiz filimlerden çok daha güzel zorlu ve meşakatli geçmiştir. Sevgili melisa peygamber efendimizin hayatını kurandan ve kitaplardan okumanı tavsiye ederim. Çünkü kitaplar insanlara çok daha yararlı ve faydalı olacaktır. Hem kitap okuma alışkanlığı edinmene yardımcı olur. Allaha emanet olun saygılar

soru

öğrenci

21 Şubat 2016 Pazar

kaç yaşında öldü acaba ALLAH razı olsu elinize sağlık

Cevap yaz
cevap

Takrin

10 Ağustos 2018 Cuma

Peygamberimizin doğum tarihi 20 Nisan 571, vefat tarihi 8 Haziran 632dir. 61 yaşında vefat etmiştir.

soru

taha

27 Mart 2016 Pazar

Hz. Muhammed in hayatını cok güzel anlatmış Teşekkürler

Cevap yaz
cevap

Aksevil

02 Eylül 2018 Pazar

S.a.v keşke onunla yaşayabilseydik. Onu görebilseydik. Belki hayatta daha az gunah islerdik. Ama Rabbim büyük böylesi hayırlıysa böyle olmustur.

soru

seyit

21 Mart 2016 Pazartesi

Hz muhammed medineye geldiğine nerede kalamadı bilemediği için devesini brakmıştır o arazi ölmüş birisinindi ora en yakın arazikiminse orda kaldı

Cevap yaz
cevap

Kişver

07 Eylül 2018 Cuma

sevgili kardeşim seyit sevgili peygamberimiz hz Muhammed (sav) efendimiz nerde kalacağını bilmediği için değil kimsenin kalbini kırmamak için devesi kusvanın çömeceği yerde kalacağını söyledi. O arazi ölmüş birinin değil yetim iki kardeşin arazisidir.O araziye en yakın ev Ebû eyüp el ensari diye bildiğimi halit bin zeydin evinde kaldı.

soru

NAZ

27 Mart 2016 Pazar

DİYİCEK KELİMEM YOK HZ.MUHAMMEDİN HAYATI ÇOK ACIKLI

Cevap yaz
cevap

Irız

01 Eylül 2018 Cumartesi

Acıklı değil bence Allah ona öyle bir sabır vermis ki oda öyle hayat yaşamış lakin Süphesiz Allah kimseye taşıyamayacağı yükü yüklemez.

soru

Eren Rahman Temel

01 Şubat 2015 Pazar

Hz. Muhammed`in başka isimleri var mıydı??

Cevap yaz
cevap

Menderes

15 Eylül 2018 Cumartesi

peygamberimizin yaptığı davranışlarından dolayı kazandığı ve bu isimleride layığı ile taşıdı için daha ince anlamlar içeren çok ismi vardır dürüst olduğu için Emin şerefli olduğu için Ekrem, Şafi ismi şefaatçi olduğu için Neciyyullah Allah'ın sırdaşı olduğu için Naki çok temiz olduğu için bir çok ismi vardır peygamber efendimizin iyigünler

soru

bahar

15 Nisan 2016 Cuma

alah kullarını sever özgecan ablada cennete gitti umarım aileleri daha fazla üzülmez

Cevap yaz
soru

defne

10 Aralık 2016 Cumartesi

bence cok güzel olmuş elinize sağlık tesekkurler

Cevap yaz
soru

ahmet

28 Ocak 2017 Cumartesi

tam aydınlatılmamış özetini geçmişiniz ama yinede elinize saglık allah razı olsun

Cevap yaz
cevap

Muvaffak

23 Ağustos 2018 Perşembe

Ahmet bey adı üstünde özet.Kısa ve net olarak yazıldı,fazla detaya girmeden üsten kabaca yazıldı.Aydınlanmak istediğiniz konu neyse yazın biz size geri dönelim.İyi günler.

soru

Onur efe çimen

31 Temmuz 2017 Pazartesi

Bedir Uhud ve hendek savaşı tarihleri

Cevap yaz
cevap

Tevil

08 Eylül 2018 Cumartesi

Bedir savaşı 624

Uhud savaşı 625

Hendek savaşı ise uhuddan 2 sene sonra gerçeklrşmiştir 627 de bu savaşlar peygamber efendimizin komutasında ilerlemiştir istenilen sonuçlara ulaşılamasada bazılarında tarihte başarılı savaşlar arasındadır

soru

aziz akbaru

20 Eylül 2017 Çarşamba

Burda bir eksik var mesela kaç aylikken babasini kayebetti

Cevap yaz
cevap

Asaf

09 Eylül 2018 Pazar

Merhaba. Peygamber Efendimiz babasını kaybettiği esnada henüz dünyaya gelmemişti. Annesi Hz. Aminenin karnında 6 aylık idi.

soru

Gönül

23 Kasım 2017 Perşembe

Rabbim bizleri her zaman hz. Muhammed (sav) yolunda yürümeyi nasip ettirsin inşallah.

Cevap yaz
cevap

Erüstün

08 Eylül 2018 Cumartesi

Amin, inşallah. Rabbim bizi onun yolundan ayrı düşürmesin. İnşallah onun ümmetinden olmaya layık oluruz. Cennette komşusu olmaya layık oluruz. Bu yolda doğru yoldan sapmadan yürümemiz için Allah yar ve yardımcımız olsun. Yazı çok güzel ve özetleyici olmuş. Yazanın ellerine sağlık.

soru

Arda Rıdvan İNAN

24 Mart 2015 Salı

Keşke H.Z Muhmmed(S.A.V)in kaç yaşında vefat ettiği yazsaydınız ama olsun teşekkürler resmen hepsini 2 saat te ezberledim.hatta buraya yazardım ama aten siz yazmışsınız uzatmamada gerek yok :)

Cevap yaz
cevap

Özberk

27 Ağustos 2018 Pazartesi

Merhaba, Peygamber efendimiz (aleyhisselam) 63 yaşında vefat etti. Aslında makale de kaç tarihinde doğup kac tarihinde vefat ettiği yazdığı için kendiniz de hesaplayabilirdiniz.

soru

Elif Sıla

23 Ekim 2014 Perşembe

Allah emegi gecen herkesten razi olsun cok guzel olmus. Dersten ek not alicam sayenizde.

Cevap yaz
cevap

Revaid

04 Eylül 2018 Salı

peygamber efendimizin hayatını anlatabildiysek ve siz anladıysanız ne mutlu bize size hayrımız dokunduğu için ve derslerinizin başarılı sonuçlanmasından dolayı ayrıca mutlu olduk tekrar görüşmek üzere...

soru

faruk

11 Ocak 2015 Pazar

Peygamber efendimizin Aise anamizla evliligi hakkinda bilgi edinmek istiyorum

Cevap yaz
cevap

Uluant

19 Eylül 2018 Çarşamba

Peygamber efendimiz Hz. Aişe ile evlendiği zaman Hz.Aişe henüz bazı rivayetlere göre 17, 18 yaşındaydı bazı rivayetlere göre ise 10 yaşındaydı.Peygamberliğinin nazil oluşunun onuncu yılında iken evlenmişler. Peygamberimizin Hz. Aişe ile 9 yıl kadar bir evlilik süreci olmuştur. Bu süreçte Hz.Aişe Peygember efendimizden en çok hadis rivayet edenlerden biri olmuştur.

soru

DOĞUKAN

13 Şubat 2014 Perşembe

Bence cok uzun daha kısası yok mu?

Cevap yaz
cevap

Haluk

28 Ağustos 2018 Salı

Bu peygamber efendimizin hayatını uzun ve detaylı bir şekilde anlattığımız yazımızdı. Diğer sitelerimizde özet halide mevcut isterseniz bakabilirsiniz.

soru

rümeysa

21 Kasım 2013 Perşembe

bence herkes okumalı ve müslıman olmalı

Cevap yaz
cevap

Müge

05 Eylül 2018 Çarşamba

Merhaba, rümeysa hanım inşallah herkes müslüman olur. Müslümanlar olanlarda namazlarını kılsalar, ibadetlerini yapsalar, Allah’a kulluk görevlerini yerine getirseler ben kendi nefsimede sesleniyorum rabbim onun cemalullahını gösterdiği kullardan eylesin hayırlı geceler.

soru

agit iriç

10 Aralık 2013 Salı

inşalah 3. sınavda başarılı olurum

Cevap yaz
cevap

Cangür

04 Eylül 2018 Salı

3. sınavda başarılı olmak istiyorsan çıkacak konuları en az bir kere bitirip özet çıkarmalısın. bu şekilde hem akılda kalıcı olur hem de daha başarılı olursun.

soru

elisa güneli

20 Aralık 2013 Cuma

ilk şunu söylemek isterim hicbir dediginizi anlamadım
evet sizin dediginiz gibi benimde ödevime yardımcı oldu internetten acmması kolayda yazması zor ama taabi şunu atlamak lazım ödev yabtıktan sonra iyi not alıca bunların hepsini unutuyorsun ama azcık kısa olsaydı daha iyi olurdu ama sonrada ögretmenler kızıyo uzun lafın kısası burda bitirelim sizin uzattıgınız gibi uzatmayalım

Cevap yaz
cevap

Mana

28 Ağustos 2018 Salı

Yazımızın uzun olduğunu düşünüyorsanız başka yazılarımızda özetlerimizde var onlarada bakabilirsiniz. Bu yazı ödev yapmak isteyenler için gayet uygun bir site çünkü ödevinizde işinize yarayacak bir çok bilgiye ve soruya cevap var. Uzun tutmamızın nedeni sizin için güzel ve çok bilgi bulunan bir site yapmaktı.

soru

yasemin

22 Aralık 2013 Pazar

peygamber efendimizin katıldığı savaşlarla ilgili bilgi vermelisiniz...

Cevap yaz
cevap

Erma

27 Ağustos 2018 Pazartesi

Bu yazı sadece üstten günlük yaşamla alakalı savaş konularını ayrı ayrı ele aldık.önemli olduğundan hepsine ayrı bir şekilde değer vererek yeni yazılar yazdık. savaşlar hakkında bilgi istiyorsanız diğer yazılarımıza bakabilirsiniz

soru

samet

23 Aralık 2013 Pazartesi

çok güzel ve çok iyi biridir H.Z.Muhammed

Cevap yaz
soru

Doğukan Aktemur

23 Aralık 2013 Pazartesi

bazı yerlerde nokta koyulmamış dikkatli olun eksi notu almamak için yardımcı olduysam ne mutlu bana

Cevap yaz
soru

şerife

19 Ocak 2014 Pazar

Allah ve Peygamberimiz bize yardımcı olur onlar bize sığınacak barınacak yiyecek giyecek verdi siz allah ın peygamber efendimizin hakkında konuşmaya hakkınız yok

Cevap yaz
soru

nur

09 Şubat 2014 Pazar

çocukların adı yok ve kaç kişi oldugu yok

Cevap yaz
cevap

Nurcihan

06 Eylül 2018 Perşembe

Peygamberimizin 3 tane kızı 4 tane de erkek çocuğu vardı. Bunların kız olanlarının isimleri Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm ve Fatımadır. Erkeklerin isimleri ise Kasım, Abdullah ve İbrahimdir. Bu çocukları arasında yalnızca Hz. Fatıma annemiz peygamber efendimizin vefatından sonra yaşamıştır. Diğerleri ise Peygamberimiz hayatta iken vefat etmişlerdir.

soru

burak

26 Şubat 2014 Çarşamba

hz muhamedim cannete görmek isterim allah hepimize nasip etsin

Cevap yaz
cevap

Uygar

01 Eylül 2018 Cumartesi

Merhaba, burak bey inşallah görürsünüz çok isteyin rabbimden çokça elbet sizi duyacaktır.

soru

tuğba uzun

13 Aralık 2014 Cumartesi

Herkes için bu kadar güzel birşey hazirladığınız için çok teşşekür ederim

Cevap yaz
cevap

Zirve

10 Ağustos 2018 Cuma

Merhaba Tuğba Hanım, dinimiz gereğince bu konunun çok önemli olduğu ve aynı zamanda İslam dinine mensup olan herkesin de bu konuyu çok detaylı bir şekilde bilmesinin gerekli olduğu düşüncesindeyiz. Yorumunuz için biz teşekkür ederiz.

soru

zehra

16 Mart 2014 Pazar

çok sağolun süper olmuş burdan bakıp bakıp İngilizceye çevirdim veda hutbesinin biraz daha ayrıntılarına girebilirsiniz

Cevap yaz
cevap

Nevin

08 Eylül 2018 Cumartesi

Merhaba. Veda Hutbesi Peygamber Efendimizin (s.a.v) vefat etmeden önce 124.000 kadar mümin insana Allah'ın emirlerini yasaklarını anlattığı ve insanları çeşitli konularda uyardığı özellikle insana, insanın malına ırzına göz dikilmemesi el uzatılmaması hususuna değinip bu tarz konularda ikaz ettiği tebliğ konuşmasıdır. Ayrıca Peygamber Efendimiz bu tebliğ konuşmasını Veda Haccı esnasında yapmıştır.

soru

abdullah

20 Mart 2014 Perşembe

kızlar o kişilerein yüzünden diri diri gömülürdü ve peygamberimiz onları yasakladı bazıları kendi yaptıkları putlara taparlardı ama bu cok sacma birsey bazı adamlar humar oynar icki içerlerdi

Cevap yaz
cevap

Itibar

04 Eylül 2018 Salı

Merhaba, abdullah bey evet kızlara değer yoktu, diri diri gömülmeleri dışında köle gibi görülüyorlarmış çok şükür ki Allah’ın bize gönderdiği peygamber tüm herşeyi iman gücüyle değiştirdi. Günümüzde tekrardan kadına şiddet arttı yanı sıra kadınları öldüyorlar çok kolaymış gibi rabbim peygamber efendimizin ahlakından nasip etsin ahir zamandayız allah yardımcımız olsun inşallah.

soru

baris

12 Nisan 2014 Cumartesi

bazilarina göre hz muhammed sav 63 yasinda vefaat etti ???ancak bende 61 biliyorum

Cevap yaz
cevap

Mücd

03 Eylül 2018 Pazartesi

Peygamber efendimizin doğum tarihi 20 Nisan 571 olup 8 Haziran 632 tarihinde ebediyete intikal etmiştir. Bu fark, hicrî takvim ile miladi takvim arasındaki farktan kaynaklanıyor. 1161671 gün ediyor. Bu da ortalama 2 yıla tekabül ediyor.

soru

HAVA

30 Nisan 2014 Çarşamba

çok güzel insan okurken tekrar tekrar okumak istiyor

Cevap yaz
cevap

Yeğin

03 Eylül 2018 Pazartesi

Alemlere rahmet yedi cihanın güneşi peygamber efendimiz Hz. Muhammed (sav), hayatı ile bizlere örnek olmuş ve her zaman doğruyu göstermiştir.

soru

İbrahim

09 Haziran 2014 Pazartesi

Aşk budur oysaki biz insanlarda aşk ararız

Cevap yaz
cevap

Aybars

29 Ağustos 2018 Çarşamba

Merhaba, İbrahim bey ben kadar doğru bir söz söylemişsiniz. Tüm insanlıkta bunun farkında olsaydı keşke onun yolundan ayrılmayan kullardan eylesin rabbim bizi, huzur ve güzellikler yanlızca Allah’ta ve onun Resul’ündedir.

soru

Fidan Nur Güngör

25 Temmuz 2014 Cuma

PEYGAMBER EFENDİMİZİN İLAHİLERİNİ BİLEN VARMI

Cevap yaz
cevap

Zekire

03 Eylül 2018 Pazartesi

Sevgili fidan nur kardeşim peygamber efendimizin ilahilerini sorduğuna göre efendimizi çok seviyor olmalısın. Soruna gelecek olursak peygamber efendimizin ilahilerine ulaşmak çok kolay internet üzerinden ki sitelere peygamber efendimize yazılan ilahiler yazarsan karşına yüzlerce ilahi çıkar. Ayrıca müzik marketlerden de satın alabilirsin. Hadi kolay gelsin sevgiler.

soru

dogan

31 Temmuz 2014 Perşembe

insanlar öldukten sonra ruh haleri yani hangi görunumu alir

Cevap yaz
cevap

Nagehan

13 Eylül 2018 Perşembe

Merhaba Doğan Bey, insanlar vefat ettikten sonra ruhları herhangi bir görüntüyü almaz. Bir enerji gibi görünmeden ruhlar aleminde kıyametin kopmasını yeniden dirilmek için beklerler. Dinimiz İslama göre ruh bedenden çıktıktan sonra berzah alemine girer ve kıyamete kadar bu alemden çıkamaz.

soru

Nazmiye

06 Kasım 2014 Perşembe

Teşekkürler insallah O guzel Peygamberi gotmeyi nasip eder Allah

Cevap yaz
cevap

Berraka

26 Ağustos 2018 Pazar

Amin inşallah. Rabbim ahirette bizleri sefaat ettiği kullarından eylesin. Bunun için de ona layık olarak yaşamayı nasip etsin inşallah.

soru

Hüseyin

13 Nisan 2018 Cuma

Hz Muhammed (s.a.v) ilk hangi savaşa katılmıştır

Cevap yaz
cevap

Aydınay

22 Ağustos 2018 Çarşamba

Hz. Muhammed işk 624 yılında Bedir savaşına katılmıştır. Toplamda 305 kişi ile katılınan bu savaş İslâm ordusunun ilk zaferi olarak da bilinir. Savaş sonunda Şam ticaret yolu Müslümanların eline geçmiştir.

Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Hz. Muhammedin Mekke Dönemi

Hz. Muhammedin Mekke Dönemi

Hudeybiye Antlaşması Maddeleri

Hudeybiye Antlaşması Maddeleri

Hz Muhammedin Veda Hutbesi

Hz Muhammedin Veda Hutbesi

Popüler İçerikler

Editörün Seçtiği

İslamda ilk İbadet

İslamda ilk İbadet

Haber Bülteni

Popüler İçerik

İlk Müslümanlar İlk Müslüman Olanlar

İlk Müslümanlar İlk Müslüman Olanlar

Kader ile İlgili Hadisler

Kader ile İlgili Hadisler

Hz. Muhammed'in Mucizeleri

Hz. Muhammed'in Mucizeleri

Hz Muhammedin Katıldığı Savaşlar

Hz Muhammedin Katıldığı Savaşlar

Habeşistan'a Hicret Hicret Nedir ve Ne Zaman Yapıldı

Habeşistan'a Hicret Hicret Nedir ve Ne Zaman Yapıldı

Güncel

Hz Muhammedin Kabe’nin Tamirinde Hakemliği

Hz Muhammedin Kabe’nin Tamirinde Hakemliği

Güncel

Hz Muhammedin Süt Annesi

Hz Muhammedin Süt Annesi

Hz Muhammedin Kısaca Hayatı

Hz Muhammedin Kısaca Hayatı

Hz Muhammedin Çocukluk Dönemi

Hz Muhammedin Çocukluk Dönemi

Hayber Savaşı Sonuçları

Hayber Savaşı Sonuçları

Hz Muhammedin Güzel Ahlakı

Hz Muhammedin Güzel Ahlakı

Mekkenin Fethi ve Sonuçları

Mekkenin Fethi ve Sonuçları

Habeşistan’a Hicret

Habeşistan’a Hicret

Hz. Muhammedin Annesi Hz. Amine Hayatı

Hz. Muhammedin Annesi Hz. Amine Hayatı

Hz Muhammedin Hayatı Çizgi Film

Hz Muhammedin Hayatı Çizgi Film

Cennet ile İlgili Hadisler

Cennet ile İlgili Hadisler

Hz. Muhammed'in Süt Kardeşleri

Hz. Muhammed'in Süt Kardeşleri

Hz. Muhammedin Amcaları

Hz. Muhammedin Amcaları

Hendek Savaşının Sonuçları

Hendek Savaşının Sonuçları

Tebük Seferi Nedenleri ve Sonuçları

Tebük Seferi Nedenleri ve Sonuçları

Peygamber Nitelikleri Peygamberlerin Özellikleri

Peygamber Nitelikleri Peygamberlerin Özellikleri

Hz. Muhammedin Doğumu

Hz. Muhammedin Doğumu

Hz Muhammedin Doğduğu Çevre

Hz Muhammedin Doğduğu Çevre

Hadis Nedir? Hadislerin Özellikleri

Hadis Nedir? Hadislerin Özellikleri

Hicret Nedir? Hicretin Sonuçları

Hicret Nedir? Hicretin Sonuçları

Peygamberimizin Hadisleri

Peygamberimizin Hadisleri

Hz Muhammedin Vefatı

Hz Muhammedin Vefatı

Hz Muhammedin Hayatı ve Peygamberliği

Hz Muhammedin Hayatı ve Peygamberliği

Instagram

  • galeri1
  • galeri2
  • galeri3
  • galeri4
  • galeri5
  • galeri6