Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Hz Muhammedin Hicreti

Hz Muhammedin Hicreti

Hz Muhammed'in Hicreti; Mekkeli müşrikler Hz. Muhammed'i öldürmek için kati kararlar alıyor. Şimdi hicret sırası Hz. Muhammed'e gelmişti. Ellerinin altındayken bir şey yapamadıkları bu insan eğer Medine'ye hicret edecek olursa bu iş iyice çığırından çıkacaktı. İleride çok büyük bir darbe ile karşılaşacaklarının hesap ve kitabını yapan Mekke müşriklerinin ileri gelenleri Resulü Ekrem Efendimizin dedelerinden Kusay bin Kaab'ın konağı olan Daru'n-Nedve'de toplandılar.

Bu işi kökünden halledecek kararı alacak ve Mekke'den çıkmadan Hz. Muhammed'in hayatına son vereceklerdir. Bunların bu kapsamlı toplantıda gizlice aldıkları kararı Cebrail Hz. Muhammed'e şöyle haber vermişti: ' ve hatırla ey Muhammed! Hakikati inkara şartlanmış olanlar (Kafirler) seni tebliğden alı koyup durdurmak, öldürmek yahut sürgün etmek için sana karşı nasıl ince tuzaklar kuruyorlardı. Onlar hep böyle tertipler peşinde koşarken Allah onların bu tertiplerini boşa çıkarttı. Çünkü Allah bütün bu tuzak kuranların üstündedir. '
Müşriklerin Daru'n-Nedve'de aldıkları Hz. Muhammed'i öldürme kararını ayet apaçık açıklıyordu. Bu kararı bir gece Mekke'nin gözü dönmüş gençlerinin içinden seçtikleri kişilere yaptıracaklardı. Bu sayede her kabileden davet ettikleri bu gençler aracılığı ile Hem Hz. Muhammed'den hem de fidyeden kurtulacaklardı. Bu fikir Ebu Cehl'in fikriydi. Bu fikre, toplantıya Necidli bir ihtiyar kıyafetine bürünerek ve kendini Necidli ihtiyar olarak tanıtan şeytan bile hayret etmişti. Bu katliamı gerçekleştirecek gençler belirlenmiş, günü ve zamanı ayarlanmıştı. Katil gençler silahlandırıldı ve kararlaştırılan gün Resulullah'ın evi muhasaray alındı. O'nu gecenin yarısında, uykunun en derin anında öldüreceklerdi.

Cebrail bir kez daha gelerek Peygamberimiz'e 'Ey Allah'ın Resulü bu gece yatağında yatma' emrini verdikten sonra O'na alınması gereken tedbirleri de anlatmıştı.

Şöyle ki: Peygamber Efendimiz her zaman yatıp dinlendiği yatağa Hz. Ali'yi yatıracak, Hadramut işi yeşil cübbesini Hz. Ali'nin üzerine örtecek, daha sonra Yasin-i Şerif'in ilk ayetlerini okuyarak, avucuna aldığı bir parça toprağı kendisini öldürmek için bekleyen gençlerin üzerine doğru savuracak ve hane-i Saadetten ayrılacaktı. Bütün bu tedbirler Cebrail tarafından O'na anlatılmıştı.

Bu sayede, müşriklerin almış oldukları katletme kararından ayrıntıları ile haberdar olan Allah'ın Resulü Hz. Ali'ye yukarıda anlatılanları aktararak yatağında yatma talimatını verdi. Sonra ona ayrıca ' Sana onlardan herhangi bir zarar erişmeyecektir. ' buyurarak endişelenmemesini hatırlattı.

Bu büyük tehlike karşısında bile Allah'ın Resulü metanetini hiç kaybetmeden Hz. Ali'ye, kendisine çoğu müşriklerin muhafaza edilmek üzere emanet ettikleri, yükte hafif, ancak parada ağır eşyalarını teker-teker göstererek, emanetleri en kısa zamanda sahiplerine teslim etmesini ve onun da Medine'ye hicret etmesi emrini verdi. Hz. Ali bu talimata başım gözüm üstüne diyordu. Onu bu teslimiyetini Cenab-ı Hak şu ayetlerle övmüştür: ' İnsanlar arasında öylesi vardır ki, Allah'ın rızasını kazanmak için kendisini feda eder. Allah ise kullarına karşı daima şefkatlidir. '
Bu gecenin en dikkat çekici yeri: Katil gençler evin çevresini sarıp, katliam yapacakları saati bekledikleri bir anda, 'Allah'a tam bir teslimiyetle bağlı Hz. Muhammed kendine özel olan ibadetlerini yaptıktan sonra, her zaman yaptığı duasına ek olarak İsra Suresi'nin 80. Ayetini okuduktan sonra, 'Ey Rabbim! Girişeceğim her işe, doğruluk ve içtenlik üzere girmemi, bırakacağım her işten de doğruluk ve içtenlik göstererek çıkmamı sağla ve bana katından destekleyici bir güç, bir tutamak bahşet. ' diyerek duasını tamamladı. Bu duanın ardından Yasin-i Şerif'ten okuması istenilen ayetleri yüksek ses ile okumaya başladı. Bu ayetlerde şöyle buyruluyordu:
' Sen ey insanoğlu! Düşün bu hikmetle dolu Kur'an'ı. Gerçek şu ki, Sen Allah'ın elçilerinden birisin. Kudret sahibi ve rahmet kaynağından indirilmiş olanın sayesinde dosdoğru bir yol üzeresin. Bu Kur'an üstün ve çok merhametli Allah tarafından ataları uyarılamamış, bu yüzden gaflet içerisinde kalmış bir toplumu uyarman için indirilmiştir. İnkarda ısrarlarından dolayı onların çoğuna karşı Allah'ın gazab va'di gerçekleşecektir. Biz bu inkarcıların boyunlarına halkalar geçirdik. O halkalar çenelerine kadar dayanmaktadır. Bu yüzden kafaları yukarı kalkıktır. Göremesinler diye de ön ve arkalarına sedler ve üzerlerine de perdeler çektik. Artık onları uyarsan da uyarmasan da bir şey değişmez, onlar inanmazlar.

Hz. Ali verilen talimat üzerine Resullullah'ın Mübarek yatağına yattı ve yeşil cübbeyi üzerine çekti. Allah'ın Resulü de avucuna aldığı toprağı katillerin ve olayı seyredecek olanların üzerine 'Ya Rab! Ayetine vücut ver' diyerek serpti. Daha sonra Allah'ın Resulü hane-i saadetten ayrıldı.

O beklenen saat gelmişti. Katiller hızla hane-i saadetin kapısına yüklenerek içeri girdiler. Hz. Ali'nin üzerindeki yeşil cübbe sıyrılarak, ruhu başka bir alemde, bedeni Resulullah'ın yatağında olan Ali uyandırılmıştı. Şaşıran katiller Hz. Ali'yi hırpalayarak Resulullah'ı sormaya başladılar. O sakin bir şekilde 'Allah'ın emri ne ise onu yapmaya gitmiştir. ' diyerek üstü kapalı bir şekilde hicret ettiğini ifade etmiştir.

Mekke müşrikleri tam bir kaosa düşmüşlerdi. Tek çareleri O'nu ne yapıp edip Medine'ye ulaşmadan yakalayıp işini bitirmekti. O'nu aramaya başladılar. Hâlbuki O, Cebrail refakatinde ve onun korumasında hala Mekke2'de idi. O günün öğle sıcağında penceresinden kızı Aişe ile etrafı seyreden Hz. Ebu Bekir, Hz. Muhammed'in evine doğru yaklaştığını görünce, beklenmeyen bir saate eve gelişi Ebu Bekir ve Aişe'nin dikkatini çekmiş, fevkalade bir durum olduğunu anlamışlardı.

Hz. Ebu Bekir Peygamber Efendimiz'i içeri aldı ve Resul'u Ekrem vaziyeti haber vererek hicret emri aldığını bildirdi. Hz. Ebu Bekir biraz endişe ve korku ile 'maiyyet-i seniyyenize kabul buyrulacak mıyım? Yani: seninle beraber bana da hicret müsaadesi var mı? Diye sordu.

Resulullah; ' Rabbim seni bana yol arkadaşı yapacak, sabret dememiş miydim? İşte arzun yerine geldi, beraberce gideceğiz buyurdu. ' Hz. Ebu Bekir sevinçten ağlıyordu. Hz. Aişe diyor ki: ' Sevinçten dolayı bir erkeğin bu denli ağladığına ilk defa şahit oldum ve hayret ettim. '
Meşhur kılavuz Abdullah İbn-i Üreykit de yol gösterici olarak tutuldu ve yolculuğa eşlik edecek develer teslim edilerek cebel-i Sevr'e gelmesi tembih edildi. Ortalık karardıktan sonra bir süre Sevr'de saklanmak üzere yol çıktılar.

Hz. Muhammed Medine'ye Hicret Ediyor!


Allah Resulü hicretten başka çıkacak yol olmadığı için çok sevdiği Mekke'yi Ayeti Kerime'nin de emri ile terk etmek zorunda kalmıştı. Ayette şöyle buyuruyordu: ‘'Melekler kendilerine zulmeden kimselere canlarını alırken soracaklar: Neyiniz vardı sizin. Onlar: ‘' Biz yeryüzünde çok güçsüzdük. Peki, Allah2ın arzı sizin kötülük diyarını terk etmenize yetecek kadar geniş değil miydi?' Diyecekler. Böylelerinin varış yeri cehennem'dir. Ne kötü bir yer.

Gerek Hz. Muhammed gerekse müminler inandıkları hakikatleri hayata geçirme hususunda baskı, zulüm, işkence görüldüğü yerden, daha rahat ve zulme maruz kalmadan dini hayatın yaşanacağı bir yere yukarıdaki ayet ve diğer ayet-i kerimelerin amir hükümlerini yerine getirmek için hicret etmek zorunda kalmışlardı.

Sevr Mağarasına hiçbir problemle karşılaşmadan ulaşan Hz. Muhammed'i dinlenmek üzere mağaranın yanına oturan Hz. Ebu Bekir, önce mağaraya inerek, gereken temizliği yaptıktan sonra olası tehlikeyi de önlemek için üzerlerindeki elbiselerden ve yanında getirdiği eşyalardan bir kısmını yırtarak delik ve oyukları kapattı. Ardından Resulullah'ı içeri aldı. Yorgun bir halde olan Allah'ın Resulü'nü, dinlenmesi için dizlerine yatırdı.

Hz. Muhammed geceyi Hz. Ebu Bekir'in dizinde uyuyarak geçirdi ve sabah ile büyük bir tehlike ile yüz yüze gelmişlerdi. İzciler mağaranın önünde bu iki dostun izini sürmüş konuşuyorlardı.
‘'İşte burada iz bitiyor. ' Hz. Ebu Bekir ‘' Ama ya Resulallah! Canım sana feda olsun, vallahi düşmanlar mağaranın önünde. ' Allah'ın Resulü yine sakin bir şekilde Ebu Bekir'e:' Korkma! Allah bizimle beraberdir. ' Diyerek teskin ediyordu.

Cenab-ı Hak bu iki dostu mucizevi bir şekilde kurtarmıştı. Hz. Muhammed ve Ebu Bekir mağaraya sığındıktan sonra, mağaranın ağzını örümcek ağı ile örmüş, ayrıca bir çift güvercin mağaranın ağzını kapatırcasına bir ağacın üzerine yuva yapmış ve yumurtalarını bırakmıştı. Mağaranın dışındaki izciler ısrarla iz burada bitiyor diyordu. Israrla mağaraya inelim demelerine rağmen, yanındakiler mağaranın örümcek ağı ile kaplı olmasından dolayı mağaraya inmemişlerdi ve iki Allah dostu bu tehlikeyi atlatmışlardı.

Üç gün sonunda kılavuz Abdullah b. Üreykit'le birlikte Sevr'den çıktılar ve kendileri için hazırlanan develere binerek bir gün sonra Kudeyt denilen yerde konakladılar. Karınlarını doyurduktan sonra iki Allah dostu ve Üreykit Küba'ya doğru yola çıktılar.

Medineli Müslümanlar Resulullah'ı Karşılıyor!


Peygamber Efendimizin Mekke'den ayrıldığını öğrenen Medine'li Müslümanlar, sabahın erken saatlerinden itibaren sıcak basıncaya kadar Harra denilen yerde günlerce beklemişlerdi. Bir pazartesi günü Resulullah2ı beklemek için yine aynı yere çıkmış, bir süre bekledikten sonra dönmüşlerdi. Bu arada bir Yahudi evinin damında, beyaz elbiselere bürünmüş Resulullah ve Beraberindikelerin gelişini görmüş ‘' Ey Arab Topluluğu! Günlerdir beklediğiniz kişi işte geliyor' diyerek bağırmaya başladı. Çoluk çocuk büyük heyecanla yollara dökülmüş, Resulullah'ı büyük bir coşku ile karşılamışlardı. Çok yorulan Allah Resulu'nün Medine'ye girmeden evvel Kuba'da bir süre dinlenmesi gerekiyordu. Bu coşkulu ve muhterem topluluk O'nu Kuba'ya kadar uğurladı. Allah Resul'ü Kuba'da 14 gün kaldı.

Hz. Ali Peygamber Efendimiz, Resulullah'ın emanetlerini sahiplerine üç gün içerisinde teslim etti ve gece gündüz yolculuk yaparak Kuba'da Kâinatın Efendisine yetişmişti. Bu zorlu yolculukta Hz. Ali'nin ayakları şişmiş ve kan içinde kalmıştı. Hz. Ali'yi bu halde gören Resulullah onu bağrına basmış ve ağlamıştı. Gözyaşları içinde Hz. Ali'nin ayaklarını şifa olsun diye sıvazlamış ve mucizevi bir şekilde Hz. Ali şifa bulmuştu.

Kuba'da İlk Mescidin İnşası


Hz. Muhammed'in hayatını kaleme alan tarihçiler Resulullah'ın Kuba'da kaldığı günlerde Sahabe-i Kiram'la İslam'ın ilk mescidini inşa ettiğini belirtirler. Bu mescidin inşasında Hz. Muhammed bizzat çalışmış, hatta bir seferinde büyükçe bir taşı kucaklayarak mescidin temeline koymak üzere belini zorlamıştı.

Çok samimi duygular içinde inşa edilen mescid-i Şerif Cenab-ı Zü'l-Celal tarafından ‘'Takva Mescidi' diye isimlendirilmiştir.

Ranuna'da İlk Cuma Namazı

Resul-i Ekrem bir Cuma günü yüz kişide fazla bir toplulukla Kuba'dan Medine'ye doğru hareket etti. Bir süre yolculuktan sonra devesinin yönünü yolun soluna doğru çevirerek Beni Salim bin Avf yurduna ve Ranuna denen vadiye indi. Cuma saati yaklaşmıştı. Herkes Cuma namazı için gerekli hazırlıkları yapmış ve Kâinatın Efendisi ‘'Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağrıldınız (Ezan okunduğu) zaman, Hemen Allah'ı zikir için koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilmiş olsanız elbette bu sizin için daha hayırlıdır. ' Buyurmuştu. Bu emrin gereği olarak İslam'da ilk Cuma namazını art arda iki hutbe okuyarak Hz. Muhammed Ranuna'da kıldırmıştır.

Resulullah (S. A. V)'in hicreti Peygamberliğinin 13. Yılında, 23 Eylül 622 yılında gerçekleşmiştir. Bu tarihte Peygamber Efendimiz 53 yaşında idi.

Son Güncelleme : 19.01.2024 09:41:32
Hz Muhammedin Hicreti ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Hz Muhammedin Hicreti Yorumları
şifre

28 Yorum Yapılmış "Hz Muhammedin Hicreti"
noktalama işaretlerrine uyulmamış olması çok kötü bence çk zor oluyor benim için
Eda . 29.12.2013
1 YANITI GÖRÜNTÜLE
keşke biraz daha özetleseydiniz :
Feyza . 16.08.2014
1 YANITI GÖRÜNTÜLE
bence uzun yaz yaz elim koptu ama kötü yönden demiyorum.tabiki peygamberimiZ (sav) in hayatı böyle olucak ama çok uzun :D UZUN OLDUĞU GİBİDE GÜZEL YAZARKEN BİR YANDANDA OKUDUM ÇOK MERAKLANDIMM ÇOK HEYECANLI BİR ZAMANLAR GEÇİRMİŞ PEYGAMBERİMİZ :p
Zeyno . 01.12.2013
CEVAP YAZ
bence çok güzel olmuş. ama yazım yanlışı çok fazla var onun için kopyala yapıştır yapamadım. keşke bizi de düşünerek yazım kurallarına uygun yazsaydınız. ama yine de çok güzel olmuş. içine duygularını katmışsın . :)
Beyza . 15.05.2016
CEVAP YAZ
{{[Allah2ın]}} arzı sizin kötülük diyarını terk etmenize yetecek kadar geniş değil miydi?’’ Diyecekler. Böylelerinin varış yeri cehennem’dir. Ne kötü bir yer. yazım hatanız çok var.
Mert . 06.04.2014
CEVAP YAZ
Site kurucusuna çok teşekkür ederim.Bana çok yardımcı oldu.Ayrıca çok uzun diyen arkadaşlara sesleniyorum PEYGAMBERİMİZİN hayatı yazmakla bitmez.:)
Şiyar Delil . 16.12.2013
CEVAP YAZ
ben sınava giricem ve gerçekten çok işime yaradı ben bunu araştırıp bulan herkese çok teşekkür ederim
Ayşenaz . 12.04.2014
CEVAP YAZ
Bence çok iyi olmuş...ayrıntılara biraz fazla değinilmiş..ama genel olarak çok iyi olmuş..sağolun...
Serkan . 02.04.2019 20:54:47
CEVAP YAZ
Prenses elif e katılıyorum biraz daha kısa olsaymış daha iyi olurmuş ama teşekkürler
Deniz . 16.05.2017
CEVAP YAZ
Gerçekten çok teşekkürler emeğinize sağlık :) İhtiyacım vardı :)Allah razı olsun :)
İrem Beyhan . 28.12.2013
CEVAP YAZ
cok güzel birşey olumuş din proje ödevime yardım etiğiniz için teşekür ederim
Samet . 23.05.2014
CEVAP YAZ
siz buna uzun diyosunuz yaa peygamber efendimizin hayatı yazmakal bitmez.
Kadriye . 16.11.2013
CEVAP YAZ
yani ben bi emo olarak bu nu çok uzun buldum daha kısası yokmu yaw
Seçil . 03.11.2013
CEVAP YAZ
yazarken sanki oradayım hissettim çok teşekkür ederim
Hayrunnisa . 17.12.2013
CEVAP YAZ
çok uzun,biraz daha kısa olsaydı daha iyi olurdu :)
Prenses Ece . 18.02.2016
CEVAP YAZ
Sınava Girmeyecem ama soru olarak çıkarmış... saol
Sınava Girmeyecem . 19.11.2014
CEVAP YAZ
tesekkur ederim proje ödevimde yardımcı oldu :D :)
Gamerpro . 31.03.2015
CEVAP YAZ
tşk ederim lakin biraz az olsaydı ama ginede mütiş
Serenay Şeyda Yıldırım . 15.04.2015
CEVAP YAZ
çok güzel bi site çok işime yaradı teşekkür ederim
Nursena . 09.12.2013
CEVAP YAZ
gercekten cok işime cok yaradı teşşekkür ederim
Seher . 22.12.2013
CEVAP YAZ
bence çok uzun daha kısa olsa daha güzel olurdu
Eda . 07.04.2014
CEVAP YAZ
bnce güzl yazınca eliniz kopmuyo merk etmeyın
Ahmt . 08.12.2013
CEVAP YAZ
Teşekkür Ederim Ödevimde Çok Yardımcı Oldu.3.
Azra Buse Yalçınkaya . 09.03.2015
CEVAP YAZ
gercekten cok guzel cok begendim sogolun+
Neslihan . 21.12.2013
CEVAP YAZ
çok guzeldı sagolun ıhtıyacım vardı :)
Demet . 13.04.2014
CEVAP YAZ
Din ödevime yardımcı oldu teşekkürler
Uğur Akbaba . 25.02.2015
CEVAP YAZ
çok güzel bir site teşekkürler...
Aper . 18.04.2014
CEVAP YAZ
çok tşk sınavda işime yarayabilir
Selim . 02.04.2014
CEVAP YAZ
Hz Muhammedin Katıldığı Savaşlar
Hz Muhammedin Katıldığı Savaşlar
Hz. Muhammed'in Katıldığı SavaşlarBedir Savaşı- Bedir Savaşı hicretin 2. Senesinin Ramazan ayında meydana geldi. Daha önceden düşünülüp tertiplenmiş bir savaş olmamasına rağmen büyük bir olaydır.Tarihte öyle meydan muharebeleri vardır ki, onlar netic...
Habeşistan’a Hicret
Habeşistan’a Hicret
“Zulme uğradıktan sonra, Allah yolunda hicret edenleri, and olsun ki, dünyada güzel bir yerde yerleştiririz. Ahiret ecri ise daha büyüktür. ” (En-Nahl Suresi, 41)A) Habeşistan'a İlk Hicret Edenler (615 M.)Müşriklerin ezaları dayanılmaz bir hal almışt...
Mekke Müşriklerinin Müslümanlara Karşı Davranışları
Mekke Müşriklerinin Müslümanlara Karşı Davranışları
İslâm'ın Mekke'de yayılmaya başlaması ile Mekke halkı iki kısma ayrıldı. L) Müslümanlar, 2) Müslümanlığı kabûl etmeyen müşrikler.Müşriklerin, Müslümanlara karşı davranışları, sırasıyla beş safha geçirdi: Alay, hakaret, işkence, ilişkileri kesme (Boyk...
Hz Muhammedin İslama Daveti
Hz Muhammedin İslama Daveti
Peygamber (S. A. S.) Efendimiz ilk üç yıl halkı gizlice İslâm'a dâvet etti. Yalnızca çok güvendiği kimselere İslâm'ı açıkladı. (62) Başta Hz. Ebû Bekir olmak üzere, Hak dini kabul etmiş olanlar da el altından güvendikleri arkadaşlarını teşvik ediyorl...
İlk Müslümanlar
İlk Müslümanlar
İlk Müslümanlar, İslamiyet'i ilk olarak kabul edenlerdir. Hz. Muhammed'e vahiy geldikten sonra etrafında bulunan kişiler, İslam dinini kabul edip, Müslüman olmuştur. İslamiyet'i ilk olarak eşi Hz. Hatice kabul ederek, ilk namazı birlikte kılmıştır. A...
İslamda ilk İbadet
İslamda ilk İbadet
İslâmda Allah'a imândan sonra ilk farz kılınan ibâdet, namazdır. İkinci vahiy ile el-Müddessir Sûresinin ilk âyetlerinin indirilmesinden sonra, Mekke'nin üst yanında bir vâdide, Cibril (A. S.), Resulullah (S. A. S.)'e gösterip öğretmek için abdest al...
Hz Muhammedin Peygamber Oluşu
Hz Muhammedin Peygamber Oluşu
Hz Muhammed'in Peygamber oluşu, kırk yaşlarında 610 senesinde Mekke'de gerçekleşmiştir. O dönemlerde Mekke'de bulunan hanif ve kendini dünya işlerinden soyutlayıp ibadete vermek isteyenler, recep ayında Hira dağına çekilerek, inzivaya dalarlardı. Hz....
Hz Muhammedin Kabe’nin Tamirinde Hakemliği
Hz Muhammedin Kabe’nin Tamirinde Hakemliği
Hz. İbrâhim ve Hz. İsmâil tarafından yapılmış olan Kâbe, geçen uzun asırlar içinde yağmur ve sel suları ile harabolmuş, tâmir edilmesi gerekmişti.Kureyşliler, Kâbe binasını yıkarak, yeniden yapmaya karar verdiler. Yardımlar toplandı, gerekli malzeme ...
Hz Muhammedin Çocukları
Hz Muhammedin Çocukları
Hz Muhammed'in çocukları eşi Hz. Hatice'den ve Maruyye'den olmuştur. Hz. Hatice'den olan çocuklarının iki tanesi erkek, dört tanesi kızdır. Maruyye adlı eşinden de bir oğlu olmuştur. Dürüstlüğü ile bilinen Hz. Muhammed'e Mekke'de amcasıyla ticaretle ...
Hz Muhammedin Evlilik Dönemi
Hz Muhammedin Evlilik Dönemi
Bütün Mekke'liler gibi Hz. Muhammed (S. A. V.) de amcasıyla birlikte Ticaret yapıyordu. Gerek çocukluğunda gerekse Ticaret hayatında, dürüstlüğü ile tanınmıştı. Sözünde durmadığı, yalan söylediği, başkalarına zarar verecek bir davranışta bulunduğu, b...
Hz Muhammedin Gençlik Dönemi
Hz Muhammedin Gençlik Dönemi
1- EBÛ T LİB'İN HİM YESİPeygamberimizin hayâtının sekiz yaşından yirmibeş yaşına kadar olan dönemine“gençlik devresi” denilir. Bu devrede Resulullah (S. A. S.) amcası Ebû Tâlib'in yanında, onun himâyesi altında bulunmuştur.Ebû Tâlib, zeki ve âlicenâb...
Hz Muhammedin Çocukluk Dönemi
Hz Muhammedin Çocukluk Dönemi
Hz. Muhammed (S. A. S.) Milâddan sonra 571 senesi, Fil Yılı'nda, 12 Rebiülevvel (20 Nisan) pazartesi gecesi sabaha karşı, Mekke'nin doğusunda bulunan “Hâşimoğulları Mahallesi”nde, babasından kendisine mirâs kalan evde doğdu. Arapların takvim başı ola...

 

Hz Muhammedin Doğduğu Çevre
Hz. Muhammedin Amcaları
Hz. Muhammed'in Mucizeleri
Hudeybiye Antlaşması
Hz. Muhammedin Mekke Dönemi
Peygamber Nitelikleri
Hz Muhammedin Kısaca Hayatı
Hz Muhammedin Eşleri ve Çocukları
Hz Muhammedin Hayatı Çizgi Film
Hz Muhammedin Hadisleri
Hz Muhammedin Güzel Ahlakı
Hz Muhammedin Vefatı
Hz Muhammedin Veda Hutbesi
Mekkenin Fethi
Hendek Savaşı
Uhud Savaşı
Bedir Savaşı
Hz Muhammedin Katıldığı Savaşlar
Hz Muhammedin Hicreti
Habeşistan’a Hicret
Mekke Müşriklerinin Müslümanlara Karşı Davranışları
Hz Muhammedin İslama Daveti
İlk Müslümanlar
İslamda ilk İbadet
Hz Muhammedin Peygamber Oluşu
Hz Muhammedin Kabe’nin Tamirinde Hakemliği
Hz Muhammedin Çocukları
Hz Muhammedin Evlilik Dönemi
Hz Muhammedin Gençlik Dönemi
Hz Muhammedin Çocukluk Dönemi
Popüler İçerik
Hz Muhammedin Güzel Ahlakı
Hz Muhammedin Güzel Ahlakı
Hz Muhammedin güzel ahlakı, peygamberimizin güvenilirliğini, hakkı gözetmesini, insana değer vermesini, üstün kişiliğini, hoşgörülü ve sabırlı olmasın...
Hz Muhammedin Vefatı
Hz Muhammedin Vefatı
Peygamber Efendimiz veda haccını yapıp Medine'ye geri döndükten bir süre sonra hastalandı. Görevinin sona erdiğini ve bu dünyadan ahrete göçme zaman...
Hz Muhammedin Veda Hutbesi
Hz Muhammedin Veda Hutbesi
Hz. Muhammed(sav) efendimizin insanlara son mesajıdır. 8 mart 632 senesinde, cuma günü zevalden sonra kasva adlı devesi üzerinde 140.000 müslümana ira...
Mekkenin Fethi
Mekkenin Fethi
Mekkenin fethi, Müslümanların Kureyşlilerin elinde bulunan Mekke'yi 11 Ocak 630 senesinde alması ile gerçekleşmiştir. Mekke şehri Hz Muhammed'in dünya...
Hendek Savaşı
Hendek Savaşı
Hendek savaşı, Müslümanlarla Mekkeli müşriklerin yapmış olduğu son savaştır. Bu savaş hicretin beşinci yılında, 627 senesinde yapılmıştır. Müslümanlar...
Uhud Savaşı
Uhud Savaşı
Uhud savaşı, 625 yılında Uhud dağı eteklerinde yapılmıştır. Savaş Medine'de bulunan Müslümanlarla, Mekke'deki Ebu Süfyan'ın ordusu arasında geçmiştir....
Bedir Savaşı
Bedir Savaşı
Bedir Savaşı, Müslümanlar ve Kureyşli müşrikler arasında 13 Mart 624 tarihinde yapılmış olan ilk savaştır. Bu savaş Müslümanlar ve Kureyşliler arasınd...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Hz Muhammedin Kabe’nin Tamirinde Hakemliği
Hz Muhammedin Çocukları
Hz Muhammedin Evlilik Dönemi
Hz Muhammedin Gençlik Dönemi
Hz Muhammedin Çocukluk Dönemi
Allah Yolunda
Efendimizin Hayati
Selamın Aleyküm
Hadis
Kabul Etmemek
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Allah Yolunda
Efendimizin Hayati
Selamın Aleyküm
Hadis
Kabul Etmemek
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ocak - 2024