Hz Muhammedin Doğduğu Çevre
12 Temmuz 2024

Hz Muhammedin Doğduğu Çevre

Hz. Muhammed'in Doğduğu Çevre

Hz. Muhammed, Arabistan Yarımadası'ndaki Mekke şehrinde doğmuştur. Arabistan, Asya ve Afrika kıtalarının birleştiği noktada, üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımadadır. Coğrafi yapısı vadiler, dağlar, geniş çöller ve vahalardan oluşur. Arabistan'da coğrafi şartlar ve iklim özellikleri sebebiyle yaşam oldukça zordur.

İklim ve Coğrafi Özellikler

Arabistan Yarımadası kurak bir iklime sahiptir. Yarımadada yazlar çok sıcak ve yağışsız geçer. Bu nedenle yarımadada kurak iklime karşı dayanıklı bitkiler yetişir. Akarsu yataklarında genellikle su bulunmaz.

Sosyal ve Siyasal Yapı

Arabistan'da İslam duyulmadan önce birçok devlet kurulmuştur. Bu devletlerin hepsi Arap kabilelerinin kurduğu devletlerdir. Aynı zamanda yerleşik hayata geçmeyen, mevsim ve iklim koşullarına göre yer değiştiren göçebe kabileler de mevcuttu. Zorlu yaşam koşullarında hayatlarını devam ettirmek ancak kabile içindeki yardımlaşma sayesinde mümkündü. Kabilelerde birlik, genellikle kan bağına dayanıyordu. İçlerinden birinin maruz kaldığı saldırı kabileye yapılmış kabul ediliyor, kabilenin haklılığına ya da haksızlığına bakılmaksızın intikam peşine düşülüyordu. Kabileler arasındaki savaşların çoğu bu nedenle gerçekleşmiştir.

Demografik Yapı

Yarımadanın çoğunluğunu Araplar oluşturuyordu. Ayrıca Arabistan'a farklı zamanlarda gelerek yerleşen bazı Yahudi kabileler de bulunuyordu. Bu iki grup haricinde esir ve köle olarak getirilen çeşitli milletlerden insanlar da mevcuttu.

Ticaret ve Ekonomi

Ticaret, yarımadanın en önemli geçim kaynağıydı. Birçok yere kervanlar gidip gelirdi. Şam-Yemen ticaret yolu, bölgenin en işleyen ticaret yoluydu. Peygamberimizin doğduğu Mekke şehri de bu yol üzerinde yer alıyordu.

Mekke'nin Önemi

Yarımadanın en önemli merkezlerinden biri olan Mekke, haccın ve ticaretin simgesiydi. Yarımadanın her tarafından insanlar Hac için Mekke'ye gelerek Kabe'yi tavaf ediyorlar, inandıkları putları ziyaret ediyorlardı. Hz. İbrahim'den itibaren Arabistan'da tek ilah inancı vardı. Ancak zamanla Allah'a yaklaşmak amacıyla yaptıkları putlara tapmaya başladılar. Her şeyi putlardan istiyor, onlara kurbanlar kesip dualar ediyorlardı. Bu sayede ilahi dinden tamamen uzaklaşmış, yanlış yollara sapmışlardı. Ahirete inanmıyorlar, bu yolda hiçbir kötülüğü yapmaktan kaçınmıyorlardı. Kız çocuklarını diri diri toprağa gömüyorlar, güçlü insanlar zayıf insanları eziyor, akrabalık ve komşuluk haklarını gözetmiyorlardı. Kumar oynuyor, içki içiyorlardı. Kadınlara kötü davranıyorlar, zorla başkalarının mallarına el koyuyorlardı. İnsanları kaçırarak esir olarak satıyorlar, sürekli savaş halinde olarak kan döküyorlardı.

Mekke'deki Panayırlar

Mekke ayrıca bir panayır merkeziydi. Mekke'de yılın farklı zamanlarında panayırlar düzenlenirdi. İnsanlar yarımadanın dört bir tarafından bu panayırlara gelir, burada alışveriş yapar, şiir yarışmaları düzenleyerek hünerlerini gösterirlerdi. Beğenilen şiirler Kabe'nin duvarına asılırdı. O dönemlerde okuma yazma bilen kişilerin sayısı oldukça azdı.

Hanifler ve İnanç Yapısı

Arabistan'da sayıları az da olsa, Hz. İbrahim'in dinine göre yaşayan insanlar da vardı. Hanif adı verilen bu insanlar Allah'a inanıyor, putlara tapmıyor, yalnız Allah'a ibadet ederek ve kötülüklerden uzak durarak yaşamaya çalışıyorlardı.

Ekstra Bilgiler

Hz. Muhammed'in doğduğu çevre, sadece coğrafi ve sosyal anlamda değil, aynı zamanda dini ve kültürel anlamda da çeşitlilik gösteriyordu. Bu dönemde Arabistan, pek çok kültürün, inancın ve yaşam tarzının bir arada bulunduğu bir yerdi. Bu ortam, İslam dininin yayılmasında ve Hz. Muhammed'in peygamberlik görevini yerine getirmesinde önemli bir rol oynamıştır.

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

İlk soruyu siz sormak istermisiniz?

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Hz Muhammedin Çocukları

Hz Muhammedin Çocukları

İslamda ilk İbadet

İslamda ilk İbadet

Hz. Muhammedin Doğumu

Hz. Muhammedin Doğumu

Kader ile İlgili Hadisler

Kader ile İlgili Hadisler

Popüler İçerikler

40 Hadisin Özellikleri

40 Hadisin Özellikleri

İlginizi Çekebilir

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Cennet ile İlgili Hadisler

Cennet ile İlgili Hadisler

Hz Muhammedin Vefatı

Hz Muhammedin Vefatı

Hendek Savaşının Sonuçları

Hendek Savaşının Sonuçları

İlk Müslümanlar İlk Müslüman Olanlar

İlk Müslümanlar İlk Müslüman Olanlar

Hz. Muhammedin Amcaları

Hz. Muhammedin Amcaları

Güncel

Hz Muhammedin Kısaca Hayatı

Hz Muhammedin Kısaca Hayatı

Güncel

Hz Muhammedin Çocukluk Dönemi

Hz Muhammedin Çocukluk Dönemi

Güncel

Tebük Seferi Nedenleri ve Sonuçları

Tebük Seferi Nedenleri ve Sonuçları

Hz Muhammedin Eşleri ve Çocukları

Hz Muhammedin Eşleri ve Çocukları

Hz Muhammedin Güzel Ahlakı

Hz Muhammedin Güzel Ahlakı

Hz Muhammedin Peygamber Oluşu

Hz Muhammedin Peygamber Oluşu

Habeşistan'a Hicret Hicret Nedir ve Ne Zaman Yapıldı

Habeşistan'a Hicret Hicret Nedir ve Ne Zaman Yapıldı

Hadis Nedir? Hadislerin Özellikleri

Hadis Nedir? Hadislerin Özellikleri

Hz Muhammedin Veda Hutbesi

Hz Muhammedin Veda Hutbesi

Hz Muhammedin Hayatı ve Peygamberliği

Hz Muhammedin Hayatı ve Peygamberliği

Hz. Muhammedin Torunları

Hz. Muhammedin Torunları

Peygamberimizin Hadisleri

Peygamberimizin Hadisleri