Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Hz Muhammedin Hadisleri

Hz Muhammedin Hadisleri

Hz Muhammed'in hadisleri farklı olaylar ve sorunlarla ilgili insanları aydınlatmak, yol göstermek için, Kuran'ı Kerim'de bulunan ayetleri açıklamak amacıyla Hz. Muhammed'in (S. A. V.) söylediği düşünülen sözlerin bütünüdür. Bunlara sünnette denilmektedir. Bu hadisler kitap olarak, ilk kez imam Zuhri tarafından düzenlenmiştir. Bunlar Peygamberimizin sözleri, fiilleri ve takrirleridir. Hz. Muhammed'e gelen vahiyler dışında, söylediği rivayet edilen sözler, olaylar karşısındaki tutumunu ve tavrın anlatmaktadır. Peygamberimizin yazmış olduğu evraklar ve mektuplarda da bunlar bulunmaktadır. Hadisler Kuran'ı Kerim'den sonra bizler için, ikinci bir kaynaktır. Bunlar sonradan yazılı hale getirilmiş olan, sözlü rivayetlerdir.

Hz Muhammed'in hadisler hakkındaki sözleri nedir?


Peygamberimizin, "Benden gelen sözlere Kuran' Kerim dışında hiçbir şey yazmayınız. Kur'an dışında başka bir şey yazan varsa, bunu imha etsin. Benden hadis rivayet etmenizde sakınca yoktur. Benim söylemediğimi bana isnat edenler, cehennemde kendine yer hazırlasın. " söylediği rivayet edilmiştir. Kuran' Kerim'in ayetleri indirilip, karışıklık olmayacağı belli olduğunda, Hz. Muhammed'in (S. A. V.) kendi söylediği hadislerin yazılabileceğini söylediği rivayet olunmuştur. Peygamberimizin sahabesi olan kişiler bunları ezberleyerek, başkalarına nakletmişlerdir. Peygamberimizin olaylar karşısındaki davranışlarını öğrenerek, başka kişilere öğretmişlerdir. Bu şekilde Peygamberimizin hadisleri kaybolmadan, günümüze kadar gelmiştir. Bunlar ayet değildir. Ayetler Allah'a ait olan sözlerdir. Hadisler ise Peygamberimize ait olan sözlerin bütünüdür. Kudsi hadisler ise manası Allah'a, sözleri Peygamberimize ait olan hadislerdir.

Peygamberimizin hadislerinden örnekler


Allah insanlara acımayana, merhamet etmez.

Allah'ı görüyormuş gibi ibâdet et. Zira, sen onu görmüyorsun ama, o seni görüyor.

Allah'tan utanmayan, insanlardan da utanmaz.

Allah-ü Taâlâ, muhakkak sûretlerinize ve mallarınıza bakmaz; fakat kalplerinize ve amellerinize nazar buyurur.

Amellerin kıymeti niyetlere bağlıdır. Herkesin niyeti ne ise eline o geçer.

Asıl zenginlik, mal-mülk çokluğundan değildir. Gerçek zenginlik ancak gönül zenginliğidir.

Bana çektirilen eziyet, hiçbir Peygamber'e çektirilmedi.

Ben, ancak ahlâkın en güzellerini tamamlamak için gönderildim.

Bildiğinizi herkese öğretiniz, bilginizi yayın, kolaylaştırın, zorlamayın, müjdeleyin, nefret ettirmeyin.

Birbirinizden nefret etmeyin, birbirinize düşman olmayın, birbirinizden yüz çevirmeyin, birbirinize hased etmeyin, kin gütmeyin, ey Allah kulları kardeş olun.

Bir kulun îmanı, gönlü doğru olmadıkça doğru olmaz; gönlü de dili doğru olmadıkça doğrulmaz.

Bize kılıç çeken, bize karşı silah taşıyan bizden değildir.

Çin'de bile olsa ilmi alınız.

Dünya lezzetlerini yıkan ölümü çokça anınız. Çünkü; o geçim darlığı çekenleri feraha kavuşturur, avutur, zenginlerin de ihtiraslarını frenler.

Emanete riâyet etmeyenin, îmanı yoktur; ahdine vefâ etmeyenin, dîni yoktur.

Hased, ateşin odunu yemesi gibi iyilikleri yer.

İçinizden hiç biriniz; kendi nefsi için sevdiğini, mümin kardeşi için de sevmedikçe hakiki mümin olamaz.

İlmi öğrenip de başkalarına dağıtıp nakil etmeyen insan, altınları gömüp onu sarf etmeyen, ondan yedirip içirmeyen kimseye benzer.
Îmanın en üstünü, yükseği; iyi ahlâk, sabır ve cömertliktir.

İnananın anlayışından sakının; çünkü o, Allah nûru ile bakar, görür.

İnsanlara karışıp eziyetlerine katlanan mü'min, insanlara karışmayıp eziyetlerine katlanmayan mü'minden üstündür.

İnsanların en çetin belâya uğrayanları Peygamberlerdir; onlardan sonra temiz ve özü doğru kişilerdir; onlardan sonra da onlara benzeyenler ve benzeyenlere benzeyenlerdir.

İnsanların en hayırlısı, insanlara en faydalı olanıdır.

İşler, o işlere ehil olmayanlara verilirse, kıyamet yaklaşmış demektir.

Kanâat tükenmez bir hazinedir.

Kızgınlık anında; hiç kimse, iki kişi arasında hakemlik yapmamalıdır.

Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz; sevindiriniz, nefret ettirmeyiniz.

Komşusu aç iken, kendisi tok yatan bizden değildir.

Müslüman, diğer Müslümanların; elinden ve dilinden sâlim olduğu kimsedir.

Müslümanlık, güzel ahlâktan ibarettir.

Mütevâzı olanı Allah yüceltir, kibirli olanı Allah alçaltır.

Ne mutlu o kimseye ki; ayıbı başkasının ayıplarıyla uğraşmaktan, kendisini alıkoyar.

Ölüme, ölüm gelmeden hazırlanınız.

Sözünde durmak, ahdini yerine getirmek îmandandır.

Ya öğretici ol ya öğrenen ol ya dinleyen ol. Sakın dördüncü olma.

Zulümle bir şey elde eden bizden değildir.

Ehl-i Beyt Hakkındaki Bazı Hadis-i Şerifleri


Ali, Fâtıma, Hasan ve Hüseyin'e karşı savaş içinde olanlara karşı, ben de savaş içindeyim.

Allah'a and olsun ki bizi sevmeyenleri, şanı yüce Allah cehenneme dökecektir.

Benim “Ehl-i Beyt'im”, kendinize ehlinizden daha sevgili olmadıkça, kesin îman sahibi olamazsınız.

Ben sizin aranızda iki paha biçilmez şey bırakıyorum. İkisi de birbirinden büyüktür. Bunlardan birisi Allah'ın kelâmı «Kur'an'ı Kerîm» diğeri ise «Ehl-i Beyt'im»dir. Bu ikisi Kevser havuzunun kıyısında bana ulaşıncaya kadar birbirinden ayrılmaz; bunu Rabbim'den ben diledim. Bu ikisine yapışır, sarılırsanız benden sonra ebedî olarak sapmazsınız, yol yitirmezsiniz.
“Ehl-i Beyt'im”e buğz eden münâfıktır.
“Ehl-i Beyt'im”e eziyet eden, Allah'a eziyet eder.
“Ehl-i Beyt'im”e karşı davranışlarınızdan dolayı, Allah'ın azâbını sizlere şimdiden hatırlatmak istiyorum.
“Ehl-i Beyt'im”in peşinden gidiniz, sakın onların önüne geçmeyiniz, aksi taktirde helâk olursunuz. Onlara bir şey öğretmeye de kalkışmayınız, çünkü onlar sizlerden daha bilgililerdir.

Ey Fâtıma! Kıyamet gününde; Ben, sen, oğulların Hasan ve Hüseyin ile eşin Ali aynı makamda olacağız.

İçinizde “Ehl-i Beyt'im”in misali, Nûh Aleyhisselamın gemisi gibidir. Her kim gemiye binerse kurtulur ve her kim muhalefet ederse boğulup helâk olur.

İslâm'ın esası beni ve “Ehl-i Beyt'im”i sevmektir.

Kıyamet gününde; her kul iki şey hakkında sorulmadan Sırat köprüsünden geçemeyecek;
Birincisi: «Ben sizinle idim, siz kiminle oldunuz?»
İkincisi: «“Ehl-i Beyt'e” kurbiyyetiniz (Sevginiz, yakınlığınız) ne derece?»
Sizleri nimetleri ile beslediğinden Allah'ı seviniz, Allah'ı sevdiğinizden beni seviniz ve beni sevdiğinizden de “Ehl-i Beyt'im”i seviniz.

Şefâatım, “Ehl-i Beyt'im”i sevenedir.

Hz. Ali Hakkındaki Bazı Hadis-i Şerifleri

Ali bendendir, ben de ondanım.

Ali, Hak ile beraberdir. Hak da Ali ile beraberdir.

Ali, her hususta Kur'an ile beraberdir. O Kur'an dışı bir şey söylemez ve bir iş işlemez. Kur'an da Ali'den asla ayrılmaz.

Ali'nin dostu, benim dostumdur; Ali'nin düşmanı benim düşmanımdır.

Ali'yi seven şüphe yok ki beni sevmiş olur. Beni seven Allah'ı sevmiş olur. Ali'ye düşman olan, bana düşman olur. Bana düşman olan ise hiç şüphesiz Allah'a düşman olur.

Ben ilmin şehriyim, Ali kapısıdır. Bilgi isteyen, Ali'nin kapısına gelsin.

Ben ve Ali insanların yükselebilmesi için, Allah'ın gönderdiği kılavuzlarız.

Ey Ali! Dünya ve âhirette sen benim kardeşimsin, vasîyimsin, vârisimsin, halîfemsin.

İlminden dolayı Hz. Dem'e bakmak isteyen, Ali'nin ilmine baksın, Nûh'un takvâsını isteyen, İbrahim'in hilmini isteyen, Mûsâ'nın heybetini isteyen, Îsâ'nın ibâdetini görmek isteyen, Ali İbn-i Ebû Tâlib'e baksın.

Yâ Ali! Gerçek Müslüman seni sever. Senin için fena söyleyenler, ara bozuculardır.

Yâ Ali! Yakında hak sende olduğu halde, sana karşı gelenlerle savaşacaksın. O gün sana yardım etmeyen, benden değildir.

Zikri Ali ibâdetün.
Son Güncelleme : 20.01.2024 16:22:19
Hz Muhammedin Hadisleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Hz Muhammedin Hadisleri Yorumları
şifre

40 Yorum Yapılmış "Hz Muhammedin Hadisleri"
cenabı allah bütün ümmeti muhammedi kevser havuzunun başında peygamber efendimizin sohbetlerinde bulunmayı nasip etsin AMİN...bu hadisleri yazanlardanda allah razı olsun
Necat . 31.12.2013
1 YANITI GÖRÜNTÜLE
ALLAH C.C ŞÜKÜRLER OLSUN İYİKİ PEYGAMBER EFENDİMİZ HZ.MUHAMMET S.A.V ÜMMETİYİZ.ONUN YOLUNDA GİDENLERDEN,İMANI KUVVETLİ OLANLARDAN OLMAYI,EHLİBEYİTİNİ ÇOK SEVMEYİ NASİP EYLESİN RABBİM VE H.Z ALİ GİBİ OLMAYI PEYGAMBER EFENDİMİZİN YOLUNDA YÜRÜMEYİ HEPİMİZE NASİP ETSİN İNŞALLAH AMİN,
Salih Afşin . 08.12.2013
CEVAP YAZ
Rabbimize bu nimetler için şükretmeliyiz.Allaha şükür Hazreti Muhamed s.a.vin ümmetiyiz.Allahı ve peygamber efendimizi sevmeliyiz.inşallah cennette peygamber efendimizi ve Allahı görürüz.Amin.
Emir Edip . 19.12.2013
CEVAP YAZ
ALLAH C.C ŞÜKÜRLER OLSUN İYİKİ PEYGAMBER EFENDİMİZ HZ.MUHAMMED S.A.V ÜMMETİYİZ.ONUN YOLUNDA GİDENLERDEN,İMANI KUVVETLİ OLANLARDAN OLMAYI, EHLİBEYİTİNİ ÇOK SEVMEYİ NASİP EYLESİN RABBİM
Yasemin . 12.11.2013
CEVAP YAZ
Daha okumadım hepsini ama birazini okudum gerçekten güzel birşeye benziyor ama okuyacağım böyle şeyleri yazarak gerçekten biz öğrencilere çok yardımcı oluyorsunuzsagolun
Işıl Öykü Sayım . 28.03.2018
CEVAP YAZ
Allah sizden razı olsun,AMİN.Okudukça hem hadisleri öğreniyoruz hemde çok güzel sözler duyuyoruz.Peygamber efendimiz dinle fazlasıyla ilgilendi
Ramazan . 12.12.2013
CEVAP YAZ
vallah çok güzel benim ödevlerime yardımcı oldu bunu yazanlara iç ten teşekkürlerimi sunarım yorum bekliyorum
Arzu . 08.12.2013
CEVAP YAZ
Hadisler bize çok güzel şeyler anlatıyorlar beğendim ve ayrıca işime yaradılar. :) :D 8-) 3
Murat . 18.04.2016
CEVAP YAZ
ALLAH BU SİTEYİ KURANLARDAN RAZI OLSUN VE BİZİ BİLGİLENDİRDİĞİ İÇİN ALLAHTA ONU BİLGİLENDİRSİN
Davut . 12.01.2014
CEVAP YAZ
Allah sizden razı olsun sizin sayenizde bilgi edindim siteyi kuranlardan Allah razı olsun.. :)
Samet . 31.03.2015
CEVAP YAZ
iyiki ALLAH kur-an ıkerimi hz. MUHAMMEDE göndermiş bu sayede dinimizi daha iyi öğreniyoruz
Ali . 05.03.2014
CEVAP YAZ
Bu hadislere bakilirsa suni kesim cehenneme yuruyor ehlibeyti oldurenlerin yandasi olmakla
Zulfu . 26.04.2014
CEVAP YAZ
H.z Ali gibi olmayı peygamber efendimizin yolunda yürümeyi hepimize nasip etsin inş.Amin.
Ali . 29.10.2013
CEVAP YAZ
herkes dünyanın hain olduğunu söyler ama yanlış söyler seni özen insanın yaptıklarıdır
Mustafa Aydeniz . 19.12.2013
CEVAP YAZ
ALLAH RAĞZI OLSUN MAKAMINIZ CENNET OLSUN PEYGAMBER EFENDİNİZ CENNETTE KOMŞUNUZ OLSUN
Şüheda Sena Özkan . 01.01.2015
CEVAP YAZ
çok güzel site saten peygamberimizle ilgili olan her şey her site önemlidir
Can . 01.01.2014
CEVAP YAZ
Allah razı olsun hem öğrendim hem yazdım bu site sayesinde çok teşekkür ediyorum
Ayşe Gözde Yıldız . 11.04.2015
CEVAP YAZ
bence daha fazla şey yazılmalı çok bilgilendirici herkese tavsiye ederim
Ali . 07.12.2014
CEVAP YAZ
Allah butun muslumanların yardımcısı olsun guzel ahlaklı olmak lazım herzamn
Berzan . 30.12.2013
CEVAP YAZ
allah razı olsun bu siteyi yapanlardan herşey gönlününce versin inşallah
Gizem . 05.01.2014
CEVAP YAZ
size çok teşekür ederim. sizin sayenizde ödevlerimi yaptım
Levent . 13.01.2014
CEVAP YAZ
RABBİM sizden razı olsun bilgilendiren bir sayfa.. teşekkürler
Burhan . 14.10.2013
CEVAP YAZ
hz peygamberimizi gorsekte gormesekte kalbimizle seeceğiz...
Mühammet . 25.04.2016
CEVAP YAZ
Gerçekten çok güzeldi harika çok yardımınız oldu teşekkürler
Melek . 04.06.2017
CEVAP YAZ
çok güzel bir proje oldu dua edin de hoca kabul etsin
Kübra Nur . 26.02.2016
CEVAP YAZ
allah razı olsun insan okudukça içine ferahlık geliyor
Hasan . 14.12.2013
CEVAP YAZ
çok teşekkür ederim çok yardımcı oldunuz gerçektende
İpek . 13.04.2016
CEVAP YAZ
Çok teşekkür ederim çok yardımcı oldunuz :) :) :)
Son Gül . 26.12.2015
CEVAP YAZ
Hz muhammed in kısa bir öykü ve bir hadisi şerif
Züleyha . 28.03.2016
CEVAP YAZ
Sağolun Ödevime yardım ettiniz tesekkur ediyorum
Görkem . 30.12.2013
CEVAP YAZ
ALLAH razı olsun sizin sayenizde ödevimi yaptım
İsimsiz . 23.03.2014
CEVAP YAZ
bence cok guzel tesekkurler cok yardımcı oldu
Yagmur . 24.12.2013
CEVAP YAZ
Bu sitenin tamaminin ingilizceside olmali,
Zulfu . 27.04.2014
CEVAP YAZ
Spor ile ilgili hadislerde yazarmısınız
Mehmet . 13.04.2015
CEVAP YAZ
allah rızası olsun bu siteyi kuranlara
Merve . 15.04.2014
CEVAP YAZ
çok güzel bişr şey cok begendim :)
Veli . 01.04.2014
CEVAP YAZ
Allah hickimseye acı cektirmasin
Baturay . 21.04.2014
CEVAP YAZ
ALLAH DİNDEN KURANDAN AYIRMASIN
Fadime . 06.01.2014
CEVAP YAZ
Cok guzeldi tesekkurler
Cansu . 11.04.2018
CEVAP YAZ
Çook teşekkürler
İsim Yok . 18.04.2017
CEVAP YAZ
Hz Muhammedin Hicreti
Hz Muhammedin Hicreti
Hz Muhammed'in Hicreti; Mekkeli müşrikler Hz. Muhammed'i öldürmek için kati kararlar alıyor. Şimdi hicret sırası Hz. Muhammed'e gelmişti. Ellerinin altındayken bir şey yapamadıkları bu insan eğer Medine'ye hicret edecek olursa bu iş iyice çığırından ...
Habeşistan’a Hicret
Habeşistan’a Hicret
“Zulme uğradıktan sonra, Allah yolunda hicret edenleri, and olsun ki, dünyada güzel bir yerde yerleştiririz. Ahiret ecri ise daha büyüktür. ” (En-Nahl Suresi, 41)A) Habeşistan'a İlk Hicret Edenler (615 M.)Müşriklerin ezaları dayanılmaz bir hal almışt...
Mekke Müşriklerinin Müslümanlara Karşı Davranışları
Mekke Müşriklerinin Müslümanlara Karşı Davranışları
İslâm'ın Mekke'de yayılmaya başlaması ile Mekke halkı iki kısma ayrıldı. L) Müslümanlar, 2) Müslümanlığı kabûl etmeyen müşrikler.Müşriklerin, Müslümanlara karşı davranışları, sırasıyla beş safha geçirdi: Alay, hakaret, işkence, ilişkileri kesme (Boyk...
Hz Muhammedin İslama Daveti
Hz Muhammedin İslama Daveti
Peygamber (S. A. S.) Efendimiz ilk üç yıl halkı gizlice İslâm'a dâvet etti. Yalnızca çok güvendiği kimselere İslâm'ı açıkladı. (62) Başta Hz. Ebû Bekir olmak üzere, Hak dini kabul etmiş olanlar da el altından güvendikleri arkadaşlarını teşvik ediyorl...
İlk Müslümanlar
İlk Müslümanlar
İlk Müslümanlar, İslamiyet'i ilk olarak kabul edenlerdir. Hz. Muhammed'e vahiy geldikten sonra etrafında bulunan kişiler, İslam dinini kabul edip, Müslüman olmuştur. İslamiyet'i ilk olarak eşi Hz. Hatice kabul ederek, ilk namazı birlikte kılmıştır. A...
İslamda ilk İbadet
İslamda ilk İbadet
İslâmda Allah'a imândan sonra ilk farz kılınan ibâdet, namazdır. İkinci vahiy ile el-Müddessir Sûresinin ilk âyetlerinin indirilmesinden sonra, Mekke'nin üst yanında bir vâdide, Cibril (A. S.), Resulullah (S. A. S.)'e gösterip öğretmek için abdest al...
Hz Muhammedin Peygamber Oluşu
Hz Muhammedin Peygamber Oluşu
Hz Muhammed'in Peygamber oluşu, kırk yaşlarında 610 senesinde Mekke'de gerçekleşmiştir. O dönemlerde Mekke'de bulunan hanif ve kendini dünya işlerinden soyutlayıp ibadete vermek isteyenler, recep ayında Hira dağına çekilerek, inzivaya dalarlardı. Hz....
Hz Muhammedin Kabe’nin Tamirinde Hakemliği
Hz Muhammedin Kabe’nin Tamirinde Hakemliği
Hz. İbrâhim ve Hz. İsmâil tarafından yapılmış olan Kâbe, geçen uzun asırlar içinde yağmur ve sel suları ile harabolmuş, tâmir edilmesi gerekmişti.Kureyşliler, Kâbe binasını yıkarak, yeniden yapmaya karar verdiler. Yardımlar toplandı, gerekli malzeme ...
Hz Muhammedin Çocukları
Hz Muhammedin Çocukları
Hz Muhammed'in çocukları eşi Hz. Hatice'den ve Maruyye'den olmuştur. Hz. Hatice'den olan çocuklarının iki tanesi erkek, dört tanesi kızdır. Maruyye adlı eşinden de bir oğlu olmuştur. Dürüstlüğü ile bilinen Hz. Muhammed'e Mekke'de amcasıyla ticaretle ...
Hz Muhammedin Evlilik Dönemi
Hz Muhammedin Evlilik Dönemi
Bütün Mekke'liler gibi Hz. Muhammed (S. A. V.) de amcasıyla birlikte Ticaret yapıyordu. Gerek çocukluğunda gerekse Ticaret hayatında, dürüstlüğü ile tanınmıştı. Sözünde durmadığı, yalan söylediği, başkalarına zarar verecek bir davranışta bulunduğu, b...
Hz Muhammedin Gençlik Dönemi
Hz Muhammedin Gençlik Dönemi
1- EBÛ T LİB'İN HİM YESİPeygamberimizin hayâtının sekiz yaşından yirmibeş yaşına kadar olan dönemine“gençlik devresi” denilir. Bu devrede Resulullah (S. A. S.) amcası Ebû Tâlib'in yanında, onun himâyesi altında bulunmuştur.Ebû Tâlib, zeki ve âlicenâb...
Hz Muhammedin Çocukluk Dönemi
Hz Muhammedin Çocukluk Dönemi
Hz. Muhammed (S. A. S.) Milâddan sonra 571 senesi, Fil Yılı'nda, 12 Rebiülevvel (20 Nisan) pazartesi gecesi sabaha karşı, Mekke'nin doğusunda bulunan “Hâşimoğulları Mahallesi”nde, babasından kendisine mirâs kalan evde doğdu. Arapların takvim başı ola...

 

Hz Muhammedin Doğduğu Çevre
Hz. Muhammedin Amcaları
Hz. Muhammed'in Mucizeleri
Hudeybiye Antlaşması
Hz. Muhammedin Mekke Dönemi
Peygamber Nitelikleri
Hz Muhammedin Kısaca Hayatı
Hz Muhammedin Eşleri ve Çocukları
Hz Muhammedin Hayatı Çizgi Film
Hz Muhammedin Hadisleri
Hz Muhammedin Güzel Ahlakı
Hz Muhammedin Vefatı
Hz Muhammedin Veda Hutbesi
Mekkenin Fethi
Hendek Savaşı
Uhud Savaşı
Bedir Savaşı
Hz Muhammedin Katıldığı Savaşlar
Hz Muhammedin Hicreti
Habeşistan’a Hicret
Mekke Müşriklerinin Müslümanlara Karşı Davranışları
Hz Muhammedin İslama Daveti
İlk Müslümanlar
İslamda ilk İbadet
Hz Muhammedin Peygamber Oluşu
Hz Muhammedin Kabe’nin Tamirinde Hakemliği
Hz Muhammedin Çocukları
Hz Muhammedin Evlilik Dönemi
Hz Muhammedin Gençlik Dönemi
Hz Muhammedin Çocukluk Dönemi
Popüler İçerik
Hz Muhammedin Vefatı
Hz Muhammedin Vefatı
Peygamber Efendimiz veda haccını yapıp Medine'ye geri döndükten bir süre sonra hastalandı. Görevinin sona erdiğini ve bu dünyadan ahrete göçme zaman...
Hz Muhammedin Veda Hutbesi
Hz Muhammedin Veda Hutbesi
Hz. Muhammed(sav) efendimizin insanlara son mesajıdır. 8 mart 632 senesinde, cuma günü zevalden sonra kasva adlı devesi üzerinde 140.000 müslümana ira...
Mekkenin Fethi
Mekkenin Fethi
Mekkenin fethi, Müslümanların Kureyşlilerin elinde bulunan Mekke'yi 11 Ocak 630 senesinde alması ile gerçekleşmiştir. Mekke şehri Hz Muhammed'in dünya...
Hendek Savaşı
Hendek Savaşı
Hendek savaşı, Müslümanlarla Mekkeli müşriklerin yapmış olduğu son savaştır. Bu savaş hicretin beşinci yılında, 627 senesinde yapılmıştır. Müslümanlar...
Uhud Savaşı
Uhud Savaşı
Uhud savaşı, 625 yılında Uhud dağı eteklerinde yapılmıştır. Savaş Medine'de bulunan Müslümanlarla, Mekke'deki Ebu Süfyan'ın ordusu arasında geçmiştir....
Bedir Savaşı
Bedir Savaşı
Bedir Savaşı, Müslümanlar ve Kureyşli müşrikler arasında 13 Mart 624 tarihinde yapılmış olan ilk savaştır. Bu savaş Müslümanlar ve Kureyşliler arasınd...
Hz Muhammedin Katıldığı Savaşlar
Hz Muhammedin Katıldığı Savaşlar
Hz. Muhammed'in Katıldığı Savaşlar;Bedir Savaşı: Bedir Savaşı hicretin 2. senesinin Ramazan ayında meydana geldi. Daha önceden düşünülüp tertiplenmiş ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Hz Muhammedin Kabe’nin Tamirinde Hakemliği
Hz Muhammedin Çocukları
Hz Muhammedin Evlilik Dönemi
Hz Muhammedin Gençlik Dönemi
Hz Muhammedin Çocukluk Dönemi
Allah Yolunda
Efendimizin Hayati
Selamın Aleyküm
Hadis
Kabul Etmemek
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Allah Yolunda
Efendimizin Hayati
Selamın Aleyküm
Hadis
Kabul Etmemek
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Şubat - 2024