Hz Muhammedin Çocukluk Dönemi

Hz. Muhammed (s.a.s.) Milâddan sonra 571 senesi, Fil Yılı’nda, 12 Rebiülevvel (20 Nisan) pazartesi gecesi sabaha karşı, Mekke’nin doğusunda bulunan “Hâşimoğulları Mahallesi”nde, babasından kendisine mirâs kalan evde doğdu. Arapların takvim başı olarak kullandıkları “Fil Vak’ası”, Peygamberimiz (s.a.s.)’in doğumundan 52 gün kadar önce olmuştu.(18)

Abdülmuttalib, torununun doğumu şerefine verdiği ziyâfette çocuğun adını soranlara:

“Muhammed adını verdim.

Dilerim ki, gökte Hakk, yeryüzünde halk, O’nu hayırla yâdetsinler…” cevâbını verdi.

Annesi de “Ahmed” dedi. (Muhammed, üstünlük ve meziyetleri anılarak çok çok övülüp senâ edilen; Ahmed de Cenab-ı Hakk’ı yüce sıfatları ile öven, hamdeden kimse demektir.(19) İslâm târihçileri, Peygamberimiz (s.a.s.)’in doğduğu gece bir takım olağanüstü olayların meydana geldiğini naklederler. O gece İran Kisrâsı (Hükümdarı)’nın Medâyin şehrindeki sarayının 14 sütûnu yıkılmış, mecûsîlerin İran’da Istahrâbat şehrinde bin yıldan beri yanmakta olan “ateşgede”leri sönmüş, Sâve (Taberiyye) gölü yere batmış, bin yıldan beri kurumuş olan Semâve deresi’nin suları taşmış, mecûsîlerin büyük bilgini Mûdibân korkunç bir rüya görmüş, Kâbe’deki putların yüz üstü devrildikleri görülmüştü. Gerçekten O’nun doğması ile bütün dünyada hüküm sürmekte olan cehâlet ve küfür ateşi sönmüş, putperestlik yıkılmış, zulmün baskısı son bulmuştur.

2- SOYU (NESEBİ)

Peygamberimiz Hz.Muhammed (s.a.s.)’in babası, Abdülmuttalib’in oğlu Abdullah; annesi ise Vehb’in kızı Âmine’dir.

Babası Abdullah, Kureyş Kabîlesinin Hâşimoğulları kolundan, annesi Âmine ise Zühreoğulları kolundandır. Her ikisinin soyu, bir kaç batın yukarıda, “Kilâb”da birleşmektedir. Her ikisi de Mekke’lidir.

Peygamber (s.a.s.) Efendimiz, Hz.İbrâhim’in büyük oğlu Hz. İsmâil’in neslindendir. Soyu Adnân’a kadar kesintisiz bellidir.(20) Adnân ile Hz.İsmâil arasındaki batınların sayısında neseb bilginleri ihtilâf etmişlerdir.

Peygamber (s.a.s.) Efendimizin soyu, çok temiz ve çok şerefli bir neseb zinciridir. Bir hadisi şerifte Rasûl-i Ekrem Efendimiz:

“Ben devirden devire, (nesilden nesile, âileden âileye) seçilerek intikal eden Âdemoğulları soylarının en temizinden naklolundum, sonunda içinde bulunduğum ‘Hâşimoğulları’ âilesinden neş’et ettim”, buyurmuştur.

Diğer bir hadisi şerifte bu seçilme işi şöyle anlatılmıştır.

“Allah, Hz İbrâhim’in oğullarından Hz. İsmâil’i, İsmâiloğullarından Kinâneoğullarını, Kinâneoğullarından Kureyşi, Kureyşden Hâşimoğul-larını, Hâşimoğullarından da beni seçmiştir.” Bir başka hadis-i şerifinde de Rasûl'i Ekrem Efendimiz şöyle buyurmuştur: “Allah beni, dâima helâl babaların sulbünden, temiz anaların rahmine naklederek, sonunda babamla annemden ızhâr etti. Âdem’den, anne-babama gelinceye kadarki nesebim içinde nikâhsız birleşen olmamıştır”. Hz. Muhammed (s.a.s.)’in doğumundan iki ay kadar önce babası Abdullah, Suriye seyâhatinden dönerken Yesrib (Medine)’de hastalanarak 25 yaşında vefât etmiş ve orada defnedilmişti. Peygamberimiz (s.a.s.)’e, babasından mirâs olarak beş deve, bir sürü koyun, doğduğu ev ve künyesi Ümmü Eymen olan Habeşli Bereke adlı bir câriye kalmıştır.

3- HZ. MUHAMMED (S.A.S.) SÜT ANNE YANINDA

Başlangıçta çocuğu (3 veya 7 gün) annesi Âmine emzirdi.(26) Sütü yetmediği için, daha sonra amcası Ebû Leheb’in azatlı câriyesi Süveybe tarafından emzirildi.

Fakat Hz. Muhammed (s.a.s.)’in devamlı süt annesi Hevâzin Kabîlesinin Sa’doğlulları kolundan Halîme oldu.

Mekke’nin havası ağır olduğu için, Mekkeliler yeni doğan çocuklarını çölden gelen süt annelere verirlerdi. Çöl ikliminde çocuklar hem daha gürbüz yetişiyor, hem de bozulmamış (fasih) Arapça öğreniyorlardı. Hz. Muhammed (s.a.s.)’de bu âdete göre süt annesi Halîme’ye verildi. Halîme, yetim bir çocuğu emzirmenin kârlı bir iş olmayacağı düşüncesiyle, başlangıçta tereddüt göstermişse de, daha sonra bu çocuğun evlerine uğur ve bereket getirdiğini görmüş ve O’nu öz çocuklarından daha çok sevmiştir. Süt kardeşi Şeyma da bakımında annesine yardımcı olmuştur.(28)

Hz.Muhammed (s.a.s.) süt annesi ve süt kardeşleri ile sonraki yıllarda dâima ilgilenmiştir. Halîme kendisini ziyârete geldiği zaman onu “anacığım” diyerek karşılamış, altına elbisesini yayarak, saygı göstermiştir.(29)

Hz. Muhammed (s.a.s.) dört yaşına kadar, süt annesinin yanında çölde kaldı. Dört yaşında Halîme çocuğu Mekke’ye götürerek annesine teslim etti. İslâm târihçileri, bu esnada “şakk-ı sadr” (göğüs açma) olayının meydana geldiğini, çocukta görülen bu gibi olağanüstü hallerin Halîme’yi endişelendirdiğini, bu yüzden çocuğu annesine teslime mecbûr kaldığını naklederler.(30)

4- MEDİNE ZİYÂRETİ

Hz. Muhammed (s.a.s.) dört yaşından altı yaşına kadar, öz annesi Âmine ile kaldı, O’nun şefkat ve ihtimâmı ile yetişip büyüdü. Altı yaşında iken, babasının Medine’de bulunan kabrini ziyâret etmek üzere, annesi ve sadık hizmetçileri Ümmü Eymen’le beraber Medine’ye gittiler. Medine’deki akrabaları Neccâroğullarında bir ay kadar misâfir kaldılar. Dönüşte, Medine’nin 23 mil güneyinde Ebvâ Köyü’nde Âmine hastalandı.(31) Henüz doğmadan babasından yetim kalmış olan Hz. Muhammed (s.a.s.) altı yaşında iken annesinden de öksüz kalıyordu. Bu acıyı bütün varlığı ile hisseden anne, oğlunu şefkat dolu gözlerle süzdü. Bağrına basıp uzun uzun öptü.

Masûm yüzüne bakarak

“Her yeni eskiyecek, her fâni yok olup gidecek, Ben de öleceğim, fakat buna gam yemem,

Namımı ebedi kılacak hayırlı bir halef bırakıyorum…” anlamına bir şiir söyledi. Bu sözlerden sonra vefât etti.(32)

Annesinin ölümünden sonra çocuğu Ümmü Eymen Mekke’ye götürüp dedesi Abdülmuttalib’e teslim etti.

Altı yaşından sekiz yaşına kadar, çocuğa dedesi Abdülmuttalib baktı. Abdülmuttalib seksen yaşını geçmiş bir ihtiyârdı. Peygamber (s.a.s.) Efendimiz sekiz yaşında iken dedesi de öldü. Ölürken, on oğlu içinden Hz. Muhammed (s.a.s.) Efendimizin yetiştirilmesini, öz amcası Ebû Tâlib’e bıraktı.(33/1)

Yıllar sonra, Hicret’in 6′ıncı yılı Hudeybiye Barışı dönüşünde Rasûlullah (s.a.s.) Efendimiz, annesinin kabrini ziyâret edip, teessürle gözyaşı döktü.

Annemin bana olan şefkatini hatırlayarak ağladım, buyurdu.

Hz Muhammedin Çocukluk Dönemi Yorumları

şifre Kırmızı sayıyı girin

190 Yorum Yapılmış "Hz Muhammedin Çocukluk Dönemi"
Bu Çok Uzun Olmuş Azıcık Daha Kısasını Bulamazmısınız
Mustafa . 2018-04-26 / 4,5
CEVAP YAZ
Çok Güzel Ama Çok Uzun Benim Özetleyerek Yazmam Lazım
Ada . 2018-04-18 / 4,5
CEVAP YAZ
K Sayfa Özet Yapmam Gerekiyo Ama Yinede Güzeldi Tşk
Kardelen Şahin . 2018-02-01 / 4,5
CEVAP YAZ
Çok Güzel Olmuş
Hanife . 2018-01-16 / 4,5
CEVAP YAZ
Güzel Olmuş Ama Bence Bazı Bilgiler Yanlış Biraz Daha Araştır Mayapıp Düzeltilebilir
9/d İsov İsov . 2018-01-12 / 4,5
CEVAP YAZ
Bence Cok Guzel Olmusğÿ˜šğÿ˜š
Ecrin . 2018-01-08 / 4,5
CEVAP YAZ
3-4sayfa Alıyor Ben Yazdım Bence Kısaltılmalı
Zeynep . 2018-01-01 / 4,5
CEVAP YAZ
Güzel Güzel Güzel
Ödev . 2017-12-31 / 4,5
CEVAP YAZ
Çok Uzun Keşke Kisaltilsa İyi Olur Hemde İnsan Yorulmaz&128513;
Wscvctcbg5vyvgfgf12323344557ii 5^;^&$/$/& . 2017-12-31 / 4,5
CEVAP YAZ
Çok Güzel Ama Uzun
Hatice . 2017-12-20 / 4,5
CEVAP YAZ
Öğretmen Sadece Bana 2 Artı Verdi Başka Herkese 1 Artı
4a Kahramanı . 2017-12-18 / 4,5
CEVAP YAZ
Çok Güzel Ödevim Vardı Araştırdım İşe Yarıdı
Ayşe . 2017-12-18 / 4,5
CEVAP YAZ
Çok Güzel Olmuş Ama Çok Uzun
Esmanur . 2017-12-17 / 4,5
CEVAP YAZ
Odevime Yardımci Oldu
Selo . 2017-12-17 / 4,5
CEVAP YAZ
Çok İyi Bilgiler Edindim Ellerininize Sağlık
Mucize . 2017-12-09 / 4,5
CEVAP YAZ
H.z Muhammedin Doğum Gününü Kutlayın Perşembe Günü
Selin . 2017-12-02 / 4,5
CEVAP YAZ
Öğretmen Araştırın Demişti Ben De Yazdım Kurtuldum
Sena . 2017-11-28 / 4,5
CEVAP YAZ
Oh Be Yazılıya Burdan Çalışa Bildim :d
Bkturkey . 2017-11-14 / 4,5
CEVAP YAZ
Bu Site Çok Aptalca İstediğim Bilgileri İçermiyor
Flora . 2017-10-13 / 4,5
CEVAP YAZ
Merhaba Gençler
Ndng-enes Batur . 2017-10-05 / 4,5
CEVAP YAZ
Bravo Allah Sizi Başımızdan Eksik Etmesin Amin Yarrappim
Uğur . 2017-10-05 / 4,5
CEVAP YAZ
Bya37bilalaygun İnstagram Adresine Bakın Bebekler Sikilmek İsteyen Bu Adresi Takip Edsin
Siken . 2017-09-29 / 4,5
CEVAP YAZ
Allahım Sana Şükürler Olsun
Umut Alp Arslan . 2017-09-21 / 4,5
CEVAP YAZ
Allahım Sen Bana Bir Şey Yok Ki Benim İçin Çok Teşekkür Ederim Canım Benim Ya Da Arama Yapabilirsiniz Ama Bu Sefer De Ben De Seni
Rüyada Deve Kuşu Gibi U . 2017-08-14 / 4,5
CEVAP YAZ
Çok Açıklıyor Kurbanım Muhammede Muhammede Muhammede
Melike . 2017-08-13 / 4,5
CEVAP YAZ
Canlar Sana Feda Ya Resulallah Benimde Kardeşim 26 Yaşında Vefat Etti Hanımı Hamile
Barış Aydaş . 2017-08-01 / 4,5
CEVAP YAZ
Malımız Canımız Sana Kurban Olsun Ya Resulallah Küçük Yaşlarda Bile İmtihanların Ağırmış.
Nejdet . 2017-07-28 / 4,5
CEVAP YAZ
Okurken Beni Duygulandırdınız Çok Teşekkürler...
Elif . 2017-07-02 / 4,5
CEVAP YAZ
Çok İyi Bir Çocukmuş
Zeynep Azra . 2017-06-19 / 4,5
CEVAP YAZ
Hazreti Muhammed(sav)seni Çok Özleyeceğiz.
Muhsin Kamil Bozkurt . 2017-05-29 / 4,5
CEVAP YAZ
Çok Güzel Yazmışsınız Valla Ne Diyim O Kadar Güzel Ki Anlatamam
Emre . 2017-04-04 / 4,5
CEVAP YAZ
Çok Güzel Olmuş Ama Sas Yazılmıyo Sv Yazılıyo Kutlu Doğum Haftası İçin Çok İyi Oldu Tşekkürler
Ömer Güvercin . 2017-03-25 / 4,5
CEVAP YAZ
Sınava Çalışmama Çok Yardım Etti 99 Aldım 1 Puan İse Yazım Yanlışı.
Ege . 2017-03-21 / 4,5
CEVAP YAZ
Allah Razı Olsun Elinize Kolunuzu Sağlık Ödevimde Çok Yardımcı Oldu
Eren . 2016-09-26 / 4,5
CEVAP YAZ
Allah Razı Olsun Elinize Kolunuzu Sağlık Ödevimde Çok Yardımcı Oldu
Zarife . 2016-05-20 / 4,5
CEVAP YAZ
Allah Adaleti İstedi Özgecanın Katili Öldü
Bahar . 2016-04-15 / 4,5
CEVAP YAZ
Bu Site Çok Güzel Proje Ödevime Yaradı
Sudenaz . 2016-04-04 / 4,5
CEVAP YAZ
Selamun Aleyküm Abi.bizim Arkadaşlar İle Kurduğumuz Bir Müslüman Gençler Kulübünün Sitesine Sizden Aldığımız Bilgileri Ekleyebilirmiyiz.cevap Verirseniz Sevinirim
Nuh Enes . 2016-03-26 / 4,5
CEVAP YAZ
Allah Razı Olsun İnsanın Hz. Muhammet (S.a.v.)in Hayatının Bilmediğim Bazı Yerleride Öğrenmiş Oldum :) :) :) &9786; &9786; &9786; &9829; &9829; &9829;
Muhammet Mustafa . 2016-03-24 / 4,5
CEVAP YAZ
Çok Güzel Olmuş Ödevimisizin Sayenizde Bitirdim Teşekkürler
Kayra . 2016-03-20 / 4,5
CEVAP YAZ
Keşke Daha Kapsamlı Olsaymış Ödevimi Yapamadım
7/b Nin Yıldızı . 2016-03-16 / 4,5
CEVAP YAZ
Allah Sizden Razı Olsun Ödevimde Çok Yardımcı Oldu
Hatice . 2016-02-14 / 4,5
CEVAP YAZ
Hz. Muhamedin Haytı Beni Ağlatı Yani Hz.muhamedin Hayatını Bizler Bile Yaşayamayız
Ahmet . 2016-02-13 / 4,5
CEVAP YAZ
Bizimde İsimize Yarıyacakmı isalah Bizim De İsimize Yarar
Dogan Yıldız . 2016-01-11 / 4,5
CEVAP YAZ
Keşke Daha Çok Olsaydı Ödevim Yarım Kaldı
Yarren . 2016-01-03 / 4,5
CEVAP YAZ
Keşke Daha Çok Olsaydı Ödevim Yarım Kaldı
Yarren . 2015-12-29 / 4,5
CEVAP YAZ
Çok Yardımcı Oldunuz Tam Aradığım Ödevv :d
Zeynep . 2015-12-19 / 4,5
CEVAP YAZ
Peygamber Efendimizin İnsani Yonlerini Anlatan Hikayeler Bilen Varsa Yazabilirmi Donem Odevim De Hiçbirinde Bulamiyorum
Emel . 2015-12-15 / 4,5
CEVAP YAZ
Guzel Olmus Boyle Sıteler Olsa Hep Cogalsa Iyı Olur Admın Sagolasın Kardes
Berkay . 2015-12-02 / 4,5
CEVAP YAZ
Peygamber Efendimizin Talebesi Olmak İsterdim Çünkü Onu Çok Seviyorum
Zehra . 2015-11-16 / 4,5
CEVAP YAZ
Çok Beğendim Çok Güzel Bir Haytı Var Peygamberimizin
Berivan . 2015-10-11 / 4,5
CEVAP YAZ
Güzel Olmuş Ödevim Vardı Teşekkürler
Gözde . 2015-10-06 / 4,5
CEVAP YAZ
Çok Teşekkürler Çok Güzel Bir Site Derslerime Çok Yardımcı Oluyor
Ceren Çakaner . 2015-10-04 / 4,5
CEVAP YAZ
Alah Encok Cocuklardogasını Kabul Ediyor
Samet Büyükyildız . 2015-07-15 / 4,5
CEVAP YAZ
Çok Güzel Bir Hayatı Var Ben Beğendim
Gülselen . 2015-04-25 / 4,5
CEVAP YAZ
Başta Medine Sözleşmesini Okudum Çok Güzeldi Ve Çok Etkilendim İşte Demokrasi Bu Demektir. (Allah) Razı Olsun Peygamberimize Ve Bu Siteyi Oluşturana.ve Sonra Hayatını Okudum Daha Da Etkilendim. :)
Yusuf . 2015-04-12 / 4,5
CEVAP YAZ
Yüce Allahın Alemlere Rahmet Ve Peygamber Olarak Yolladığı Hz.muhammed(s.a.v)in Hayatını Öğrenmek Ne Kadar Güzel Bir Şey
Revza . 2015-04-02 / 4,5
CEVAP YAZ
Çok Güzel Gerçekten Çok Duygulandım Bunu Yazan Herkese Teşekkür Ederim
Betül . 2015-03-28 / 4,5
CEVAP YAZ
Teşekkür Ederim ^^ Çok Güzel Yazmışsınız :)
Başak . 2015-03-11 / 4,5
CEVAP YAZ
Allah Sizden Razı Olsun Çok Güzel Bir Site.
Ahmet Köroğlu . 2015-02-15 / 4,5
CEVAP YAZ
Bu Metni Çok Beğendim Bana Yardımcı Olduğunuz İçin Çok Teşekkür Ederim Saolun
Merve . 2015-02-13 / 4,5
CEVAP YAZ
Bu Metni Çok Beğendim Bana Yardımcı Olduğunuz İçin Çok Teşekkür Ederim Saolun
Nejla . 2015-02-09 / 4,5
CEVAP YAZ
Ahmed De Cenab-ı Hakk&8217;ı Yüce Sıfatları İle Öven, Hamdeden Kimse Demektir. O Zaman Cenabı Hakkın Yani Allahın Varlığı Biliniyormuydu.
Etem Yurtsever . 2015-02-06 / 4,5
CEVAP YAZ
Çok Teşekkürler 15 Tatil Ödevi Bitirdim.&128512;&128512;&128512;
Öykü . 2015-02-04 / 4,5
CEVAP YAZ
Ne Zaman Duha Suresini Okusam Ağlarım O Surede Bahseder Sen Yetimdin Biz Sana Kol Kanat Germedikmi Der Rabbimiz Evet Sevgili Peygamberim S.a.v Çok Yetim Büyümş Tşk
Erkan . 2015-01-25 / 4,5
CEVAP YAZ
Harika Biryorumbayıldım... Ama Burda Bu Yzıyı Yazana Teşekkürlerimi Sunmak İstiyorum Lütfen Yorumumu Beğenin
Eyüp . 2015-01-19 / 4,5
CEVAP YAZ
Çok Teşekkür Ederim Odevıme Cok Yardimci Oldu Sagolun
Bahar . 2015-01-19 / 4,5
CEVAP YAZ
Hz.muhammedin Hayatını Yazan V Yazdıran Herkese Allah Yardımcıları Olsun
Ezmira Sema . 2015-01-15 / 4,5
CEVAP YAZ
Çok Süper Ödevime Yaradı Harika
Onur . 2015-01-13 / 4,5
CEVAP YAZ
S.a.v Olucak Ve Beni Sad Kablesi Harika
Selin . 2015-01-09 / 4,5
CEVAP YAZ
Hz Muhammet İn Hayatını Merak Ediyorum Çünkü Onu Seviyorum
Derya . 2015-01-06 / 4,5
CEVAP YAZ
Bu Güzel Bigileri Verdiğiniz İçin Teşekkürler
Eda . 2014-12-30 / 4,5
CEVAP YAZ
Hz Muhhamed Hakkında Bilgi Edilen İnsanlar Sevap Kazanır, Sizde Okuyun Sevap Kazanın
Serkan . 2014-12-29 / 4,5
CEVAP YAZ
Hz.muhamedin Hayatını Nerden Biliyorsunuz
Zeynep . 2014-12-28 / 4,5
CEVAP YAZ
Bence Güzel Olmuş Ayrıca Da Ödevime Yardımcı Oldu Bu Yazıyı Yazandan Da Bu Siteyi Kurandan Da Allah(c.c.) Razı Olsun
Ne Gerek Var Abi . 2014-12-14 / 4,5
CEVAP YAZ
Ben Çok Beğendi Dizinde Sevmenizi Tavsiye Ederim
Mücahit . 2014-10-30 / 4,5
CEVAP YAZ
Valla Çok İyi Beğendim Ödevim Olduğunda Sizden Yardım Alırım.inşallah
Elifnaz . 2014-10-30 / 4,5
CEVAP YAZ
Ben Peygamberımızı Cok Sevıyorum Gormek Icın Canımı Verırdım Bu Sıteyı Kurandan Allah Razı Olsun
Gamze . 2014-10-28 / 4,5
CEVAP YAZ
Ben Sadace Okudum Çok Zevkliydi İnsan Okurken İçi Titriyor Allah Kimseyi Annesiz Babasız Bırakmasın Neden Olsa Onlar Bizim Ailemiz :d
Nursima . 2014-10-14 / 4,5
CEVAP YAZ
Bence Harika Allah Razı Olsun
3 . 2014-09-29 / 4,5
CEVAP YAZ
Site Gayet Güzel Kim Kurduysa Allah Ondan Razı Olsun Hz Muhammed Sav Mi Daha Çok Tanıdık
Sude . 2014-09-27 / 4,5
CEVAP YAZ
Hani Hz. Muhammed Fakir Bir Aileden Geliyordu? Hani Okuma Yazma Bilmiyordu ?
Hüseyin . 2014-08-22 / 4,5
CEVAP YAZ
Harika Muhteşem Nerdeyse Ağlıyacaktım.
Ebrar Sude Nur Dağdelen . 2014-08-06 / 4,5
CEVAP YAZ
Göğüs Açma Olayının Çocukken Oynarken Cebrail(a.s) Kalbini Yarıp İçin De Şeytan Kısmını Akıttığı Söyleniyor Fakat Bu Bi Riayettir.gerçeklik Payı Varmıdır Bilinmez.
Hahd . 2014-07-15 / 4,5
CEVAP YAZ
Göğüs Açma Olayının Nasıl Olduğu Konusunda Söylenenler Tam Olarak Nasıldır? Bilgilendirirseniz Sevinirim. Şimdiden Teşekkür Ederim
Ceylan . 2014-06-07 / 4,5
CEVAP YAZ
Allah Bu Siyeyi Yapandan Bin Kere Razı Olsun
Aleyna . 2014-05-29 / 4,5
CEVAP YAZ
Bu Siteden Çok Şey Öğrendim Sağlun
Rümeysa Kılç . 2014-05-06 / 4,5
CEVAP YAZ
Hz Muhamet Efendimiz İn Çocukluk Dönemiyle Herşey Öğrendim
Büşra . 2014-05-03 / 4,5
CEVAP YAZ
Hz Muhamet İn Çoçukluk Dönemi Proje Ödevime Yardımcı Olacak
Büşra . 2014-05-02 / 4,5
CEVAP YAZ
Çok İsime Yaradı Bunu Yapandan Allah Razı Olsun
Yusuf . 2014-05-01 / 4,5
CEVAP YAZ
Çok Güzel Olmuş Ödevime Yardımcı Oldunuz
Gamze . 2014-04-29 / 4,5
CEVAP YAZ
Çok Güzel Düzenlenmiş Ve Yazılmış Bu Siteyi Düzenleyen Ve Yapandan Allah Razı Olsun
Ferit Balkaya . 2014-04-17 / 4,5
CEVAP YAZ
Valla Hz.peygamber Çocukluk Dönemi Çok Duygusal Hıhıhı:(
Ahmet . 2014-04-16 / 4,5
CEVAP YAZ
Yarın Kutla Doğum Haftası İle İlgili Bir Programda Sınava Gireceğim Çok Faydası Oldu
Serhat . 2014-04-15 / 4,5
CEVAP YAZ
Çok Güzel Performans Ödevime Yazacağım. Fakat (S.a.s.) Değil. (S.a.v.) Olarak Yazılır.
İlayda . 2014-04-15 / 4,5
CEVAP YAZ
Bence Harika Sınıf Olarak Bundan Faydalandık
Yüsra Koç . 2014-04-14 / 4,5
CEVAP YAZ
Allah Razi Olsun Bu Yaziyi Yazandan
Sevda . 2014-04-13 / 4,5
CEVAP YAZ
Çok Uzun Değil Mi Ben Yazdım 6sayfa Tuttu Kısa İsteyenler Ya Kısaltarak Yazsın Ya Da Yazmasın
Ali . 2014-04-12 / 4,5
CEVAP YAZ
Çok Güzel Ama Biraz Daha Çok Olsun
Yasin . 2014-04-07 / 4,5
CEVAP YAZ
Çok Güzel Bir Site Olmuş .allah Razı Olsun.
Gizem . 2014-04-06 / 4,5
CEVAP YAZ
Çok Güzel Yazmışsınız Performans Ödevimi Bitirebildim Çok Teşekkür Ederim
Akın Efe . 2014-04-02 / 4,5
CEVAP YAZ
Bravo Tebrik Ederim Ben Size Kısaca Diyorum Sizin Bize Verdiğiniz Kısamı Aceba :
Beyza Şimal Sevgi . 2014-04-02 / 4,5
CEVAP YAZ
Çok Güzel Şey Bunlar Canım Ben Çok Puan Aldım Çok Sevindim Allahta Sizi Sevindirsin İnşala:
İsmail . 2014-03-30 / 4,5
CEVAP YAZ
Prfonmaz Ödevim İçin Çok Yardımcı Oldu
Dürdane . 2014-03-25 / 4,5
CEVAP YAZ
Ogrenmemiz O Kadar Cok Bilgiler Varki Mubarek Peygamber Efendimiz Hakkinda (S.a.s.) Allahim Onu Nurlar İcinde Koysun , Amin
Mehmet Londra . 2014-03-25 / 4,5
CEVAP YAZ
Hz Muhammedi Tek Kelimeyle Süper Yazmışlar
Özlem . 2014-03-24 / 4,5
CEVAP YAZ
Ben Cok Begendim En Guzelide Budur
Ayse . 2014-03-24 / 4,5
CEVAP YAZ
Çok Güzel Ve Duygulu Ama Şu Yanlış .s.a.v. Yerine Yanlış Olarak S.a.s. Yazmışlar Ama Gayet Güzel Adamın Kendi Sevabı,hem Ödevime Yardım Oldu.
Nemettin Ay . 2014-03-23 / 4,5
CEVAP YAZ
Çok Güzel Olmuş Performas Ödevimize Çok Yardımcı Oldu
Duygu . 2014-03-18 / 4,5
CEVAP YAZ
Çok Güzel Bir Yazı Saolun Performans Ödevime Çok Yaradı Ben Sevdim Allah Ta Sizi Sevdirsin İnşallah Amin... :)
Sena . 2014-03-13 / 4,5
CEVAP YAZ
Güzel Bir Site Ama Hiç Soru Test Yok Galibaa
Hülya . 2014-03-12 / 4,5
CEVAP YAZ
Çok Güzel Bir Şey Yapmışsınız Elinize Sağlık
Görkem . 2014-03-11 / 4,5
CEVAP YAZ
Bence Çok Güzel Yazmışlar Ama Çok Da Uzun Yazmışlar Tabii Yaz Yaz Bitmez
İlknur . 2014-03-09 / 4,5
CEVAP YAZ
Okurken Agladım.. Çok Duygulandım... Peygamber Efendimiz, Bize Dogruyu, Ögretendir.. İnsan Oldugumuzun Bilincini Bize Gösterir.. Kimsenin Kimseye Bir Üstünlügü Yoktur.. Üstünlük Allah Katında Takvadadır.ama Ne Yazıkki Ülkemizde Bilerek Milliyetçilik Yaydılar Ve Ummet Bilincini Yok Ettiler.. Kardeş Oldugumuzu İnsan Oldugumuzu Unuttuk Bencil İnsanlara Dönüştük.. Hepimiz Bu Güzel Ülkede Türkiye Cumhuriyetinde Kardeşçe Yaşayabilirz, Aynı Hak Vatandaşlık İle... Ve Bu Ülkede Laiklik Adı Altında Müslimanların Üzerinden Haklar Alındı.. Bence Bu Çok Yanlış Çünki İnsanlara Dayatma Ve Zorlama Yapıldı İnsan Hakkı İhlali İşlendi.. Başbakanımızı Bu Anlamda Kutluyorum.. Sizede Tşk Ediyorum.. Allah Razı Olsun..
Emine . 2014-03-06 / 4,5
CEVAP YAZ
Merhaba Ödevimi Yapmam İçin Sizden Yardım Aldım Çok Teşekür Ederim Size Çok Minetarım
Busenur . 2014-03-06 / 4,5
CEVAP YAZ
Bence Gayet Güzel Allah Cumlenızden Razı Olsun
Kubra Urgancı . 2014-03-04 / 4,5
CEVAP YAZ
Bana Çok Yardımcı Oldu Mersi
Berfin . 2014-03-04 / 4,5
CEVAP YAZ
Akşama Kadar Bunları Okuya Bilirim Çok Beyendim
Mina Su . 2014-03-02 / 4,5
CEVAP YAZ
Ya Peygamberimi Çok Sevmemizi Nite Çok Seviyoruz
Nisa Nur . 2014-03-01 / 4,5
CEVAP YAZ
H.z Muhammed S.a.v Efendimizin Ne Zorluklarla Büyüdügünü Anlatmis
Murat . 2014-02-27 / 4,5
CEVAP YAZ
Bence Cok Güzel Bi Site Allah Bu Yazıyı Yazan Ve Yazmak İcin Uğrasan Kisinin Dualarını Kabul Esin... Amin
Gamze . 2014-02-15 / 4,5
CEVAP YAZ
Mütiş Bir Şey Beyler Allah Razı Olsun
Ali Ensar . 2014-02-13 / 4,5
CEVAP YAZ
Bence Çok Ayrıntılı Olmuş Biz Bnun Özetini Çıkartmaya Çalışıyoruz Ben Okuyup Çıkartamadım
Öykü . 2014-02-11 / 4,5
CEVAP YAZ
İyide (S.a.v) Ne Zaman (S.a.s) Oldu ?
Kaan . 2014-02-09 / 4,5
CEVAP YAZ
Siz Sadece Ödev İçinmi Ben Merak Etmek Öğrenmek İçin
Dilan . 2014-02-03 / 4,5
CEVAP YAZ
Nedeye Bilirimki Çok Eziyrtçekmiş Alah Olmasa Neolacaktı allahyardım Etsin amin Diye Bilirmiyiz Arkadaşlar
Muhamed Güneşoğlu . 2014-02-03 / 4,5
CEVAP YAZ
Bunları Koyanlardan Allah Razı Olsun Çok İşime Yaradı
Kübra . 2014-02-01 / 4,5
CEVAP YAZ
Vallahi Çok Güzeldi Allah Razı Olsun Yani
Firdevsnur Akşit . 2014-01-31 / 4,5
CEVAP YAZ
Allah Razı Olsun Cok Guzl Bir Sıte Herkese Tavsıe Ederim
Esnan Gelmez . 2014-01-28 / 4,5
CEVAP YAZ
Hangi Çocuk Bu Yaşta İmtihana Başladı İşte Peygamberimizin Farkı Ortada...
Merve . 2014-01-27 / 4,5
CEVAP YAZ
Çok Güzel Bir Site Allah Razı Olsun
Umut . 2014-01-25 / 4,5
CEVAP YAZ
Bunları Yaptığınız İçin Teşekkür Ederim
Ali . 2014-01-24 / 4,5
CEVAP YAZ
Bence Çok Açık Ve Net Diğerlerinede Tavsiye Ederim
Meyra . 2014-01-16 / 4,5
CEVAP YAZ
Bence Cok Güzel Bir Yazı Acaba Kim Yazdı?
Nur . 2014-01-11 / 4,5
CEVAP YAZ
Çok Teşekkür Ederim. Performans Ödevime Yardımcı Oldunuz.
Yağmur . 2014-01-11 / 4,5
CEVAP YAZ
Çok Güzel Bi Sayfa Ödevimde Başarılı Olurum İnş.
Ozan . 2014-01-08 / 4,5
CEVAP YAZ
Bu Yazı Din Kültürü Performansına Çok Yardımcı Oldu Size Çok Teşşekr Ederim :d
Halit Ramizoğlu . 2014-01-08 / 4,5
CEVAP YAZ
Ewet H. Peygamber Efendimiz Çocukluk Hayatı
Rabia . 2014-01-04 / 4,5
CEVAP YAZ
Bana Yardım Edin Aradığım Şeyi Bir Türlü Bulamıyorum
Veysel . 2014-01-01 / 4,5
CEVAP YAZ
Çok Güzel Bir Yazı Ödevimi Sizin Sayenizde Başarı İle Tamamlayacağım.ama Yazı Çok Uzun Yazana Kadar Ellerim Kopmasa İyi :-)
Nisa . 2013-12-31 / 4,5
CEVAP YAZ
Bu Site Çok Başarılı Bir Site Ben Çok Beğendim
Merve . 2013-12-30 / 4,5
CEVAP YAZ
Çok Güzel Olmuş Teşekkür Ederim
Okan . 2013-12-29 / 4,5
CEVAP YAZ
Sizden Bir Ricam Var.yazıdaki Hataları Düzeltebilir Misiniz? Çünkü Bizde Doğru Sanıp Yanlış Yazabiliyoruz...
Salih . 2013-12-27 / 4,5
CEVAP YAZ
Bu Çok Uzun Nerdeyse Hepsini Yazcam İçin
İsmail . 2013-12-27 / 4,5
CEVAP YAZ
Bence Biraz Hatalar Var.ama Olabilir Bende Bu Kadar Yazı Yazsam Bende Hata Yaparım...
Volkan . 2013-12-26 / 4,5
CEVAP YAZ
Evet Çok Güzel Performans Ödevime Yardımcı Oldu
Eren Kılıç . 2013-12-26 / 4,5
CEVAP YAZ
Allah Herkesin Performans Ödevinde Yardımcı Olsun Arkadaşlar...(amin)
Salih Yiğit . 2013-12-25 / 4,5
CEVAP YAZ
Çok Tşkler Performans Ödevime Çok Yardımcı Oldu :)))
Muhammet . 2013-12-24 / 4,5
CEVAP YAZ
Teşekkür Ederim Performansımdan 89 Aldım Çok Teşekkür Ederim Sizlere
Ayşegül . 2013-12-24 / 4,5
CEVAP YAZ
Ödevime Yardım Ettiğiniz İçin Teşekkür Ederim.
Esra Macit . 2013-12-23 / 4,5
CEVAP YAZ
Gerçekten Performans Ödevime Çok İşe Yaradı Tşkr Edrm
Emir Çakır . 2013-12-23 / 4,5
CEVAP YAZ
Hari Birr Hayatı Nasıl Öyle Yaşadı Anlamadım Amam Ödevime Çok Yardımcı Oldu
Ece . 2013-12-23 / 4,5
CEVAP YAZ
Saolun Bunu Koydunuz İçin Teşekürler Çünkü Faceye Giriyodum
Yasemin Yudum Yaren . 2013-12-23 / 4,5
CEVAP YAZ
Çok Uzun Ya Özet Yazıyoruz Ne Çıkıyor
Aytil . 2013-12-23 / 4,5
CEVAP YAZ
Sagolun İsime Yaramadı Ama Yinede İyi Site
İbrahim . 2013-12-22 / 4,5
CEVAP YAZ
Performans Ödevimde Yardımcı Oldu
Arda . 2013-12-22 / 4,5
CEVAP YAZ
Hz. Muhammedin Hayatını Öğrendim.aynı Zamanda Performansımda Da Yardımcı Oldu.
Eda . 2013-12-22 / 4,5
CEVAP YAZ
Hz. Muhammedin Hayatını Öğrendim.aynı Zamanda Performansımda Da Yardımcı Oldu.
Azra . 2013-12-22 / 4,5
CEVAP YAZ
Çok Teşşekür Ederim Ama Ben Kısa İstiyorum Ama Hepsini Yazacağım Teşekürler
Özlem . 2013-12-21 / 4,5
CEVAP YAZ
Performans Ödevime Yardımcı Oldu
Muhammed . 2013-12-21 / 4,5
CEVAP YAZ
Çok Solun Ödevime Baya Bi Yardımcı Oldunuz Bu Arada Teşekkürler
Sinem . 2013-12-21 / 4,5
CEVAP YAZ
Herkez Gibi Benimde Performansım Vardı Bana Çok Yardımcı Oldu.ama Ben Herkes Gibi İddalı Konuşmıycam Belki Düşük Not Alırım
Azra . 2013-12-21 / 4,5
CEVAP YAZ
Ayy Allah Razıolsun Çok İşime Yaradı
İkranur . 2013-12-20 / 4,5
CEVAP YAZ
Çok Güzel Hem Ödev Hem De Din Konusunda
Arif Emre . 2013-12-17 / 4,5
CEVAP YAZ
Çok İyi Hemde Ödev Yapmammı Ve Bilgilemmemi Saladı Teşekur
Sunam . 2013-12-16 / 4,5
CEVAP YAZ
Çok Başarılı Bir Araştırma Olduğunu Düşünüyorum.sizi Tebrik Eder Ve Teşekkürlerimi Sunarım.
Sude Yaren Karlıdağ . 2013-12-16 / 4,5
CEVAP YAZ
Çok Teşekküreler Allah Keşke Heryer De Böle İnsan Lar Olsa Allahın Rahmeti Üzerinizde Olsun
Yusuf Kazan . 2013-12-16 / 4,5
CEVAP YAZ
Gerçekten Harika Ödevime Ve Peygamberimizi Daha Yakından Tanımama Yardım Etti
Ensar . 2013-12-14 / 4,5
CEVAP YAZ
Çok İyi Anlatımlar Var Herkeze Tavsiye Ederim
Beyza . 2013-12-12 / 4,5
CEVAP YAZ
Harika Bir Site Çok Memnun Kaldım Allah Sizden Razı Olsun
Ebru Arkın . 2013-12-11 / 4,5
CEVAP YAZ
Güzel Bu Sayede Ödev Yapıyorum.
Serçe Kuşu . 2013-12-10 / 4,5
CEVAP YAZ
Hz.muhammed (S.a.v)gibi Günahsız Olmayı Nasib Eğle Yarabbim Amin
Murat . 2013-12-10 / 4,5
CEVAP YAZ
Teşekkürler Çok Yardımcı Oldunuz
Ayça . 2013-12-09 / 4,5
CEVAP YAZ
Hepsini Okumak İstiyorum Ama Hemen Uykum Geliyor Başka Bir Konu Geliyor Aklıma
Hayriye . 2013-12-09 / 4,5
CEVAP YAZ
Çok Güzel Olmuş.teşekkür Ederiz
4-a . 2013-12-09 / 4,5
CEVAP YAZ
Guzel Ozetlenmis Ama Peygamberimizin Annesi Ve Babasina Neden İsmiyle Hitap Edilmis Hz Amine Hz Abdullah Diye Yazilmamis Sonucta Kainatin Peygamberinin Annesi Ve Babasi Saygi Gostermeliyiz
Kadir . 2013-12-08 / 4,5
CEVAP YAZ
Performansıma Kısa Bir Şey De Yazabilir Misiniz? Ve Çok Güzel Olmuş
Bilge . 2013-12-04 / 4,5
CEVAP YAZ
Çok Teşekkürler 7 Sayfalık Performansım Vardı ... 4/d Sınıfı
Tolga 4/d Sınıfı . 2013-12-02 / 4,5
CEVAP YAZ
Performansıma Çok Yardımcı Oldu Teşekürler
Mustafa . 2013-12-02 / 4,5
CEVAP YAZ
Peygamberimizin Hayatı Çok Güzel Allah Herkeze Müslüman Olmayı Nasip Etsin Amin
Murat Uykan . 2013-11-29 / 4,5
CEVAP YAZ
Sınavım İçin Yardımcı Olucak Teşekkürler
Serdar İlyasoqlu . 2013-11-24 / 4,5
CEVAP YAZ
Hz. Muhammed Kadar Günahsız Olmak Vardı Siteye Gelince Mükemmel
Gülçin Özyılmazel . 2013-11-22 / 4,5
CEVAP YAZ
Sınavım İçin Yardımcı Olucak Teşekkürler
İpek . 2013-11-18 / 4,5
CEVAP YAZ
Acı Şu Edepsizlerin Yorumunu Ekrana Koymayın İyi Kontrol Edin Lütfen Günah Ya
Esra . 2013-11-16 / 4,5
CEVAP YAZ
Hz.muhammed İn Hayatı Büyüleyeci Bir Örnek
Betül . 2013-11-13 / 4,5
CEVAP YAZ
Bence Çok Güzel Yorum Yapmışlar.herkez Okumalı.ben Hayrannıkla Okudum.
Beyza Kılınç . 2013-11-13 / 4,5
CEVAP YAZ
Ödevim Olduğu İçin Burdan Yazdım Saol Kim Yaptıysa Bu Siteyi
Hakan . 2013-11-11 / 4,5
CEVAP YAZ
Uzun Ama Güzel Okuyunca Zevka Alıyor İnsan İyiki Bunu Yayınlamışlar Allah
Fatma Ersin Tekin . 2013-11-04 / 4,5
CEVAP YAZ
Çok Annamlı Ve Okunaklı Yazana Teşekürler
Gizem . 2013-10-20 / 4,5
CEVAP YAZ
Çok Güzeldi İyi Açıklanmış Fakat Çok Uzundu.
Zeynep . 2013-10-19 / 4,5
CEVAP YAZ
Hz Muhammedin Vefatı
Peygamber Efendimiz veda haccını yapıp Medine'ye geri döndükten bir süre sonra hastalandı. Görevinin sona erdiğini ve bu dünyadan ahrete göçme zamanının geldiğini anlamıştı. Hastalığı günden güne artıyordu. Hasta iken de ezan okuyor ve mescide gid...
İlk Müslümanlar
İlk Müslümanlar, İslamiyet'i ilk olarak kabul edenlerdir. Hz. Muhammed'e vahiy geldikten sonra etrafında bulunan kişiler, İslam dinini kabul edip, Müslüman olmuştur. İslamiyet'i ilk olarak eşi Hz Hatice kabul ederek, ilk namazı birlikte kılmıştır. Ar...
Hz Muhammedin Peygamber Oluşu
Hz Muhammedin Peygamber oluşu, kırk yaşlarında 610 senesinde Mekke'de gerçekleşmiştir. O dönemlerde Mekke'de bulunan hanif ve kendini dünya işlerinden soyutlayıp ibadete vermek isteyenler, recep ayında Hira dağına çekilerek, inzivaya dalarlardı. Hz M...
Hz Muhammedin Hayatı
Sevgili Peygamberimiz 20 Nisan 571 Pazartesi günü Mekke’de doğdu Babası Abdullah, annesi Âmine, dedesi Abdülmuttalip, büyük babası Vehb, babaannesi Fatıma, anneannesi ise Berre’dir. Doğduktan sonra 4 yaşına kadar sütannesi Halime’nin yanında, bu...
Hz Muhammedin Güzel Ahlakı
Hz Muhammedin güzel ahlakı, peygamberimizin güvenilirliğini, hakkı gözetmesini, insana değer vermesini, üstün kişiliğini, hoşgörülü ve sabırlı olmasını anlatan değerlerdir. Peygamberimizin en güzel özelliği, başkaları için önerdiği öğütleri ve kurall...
Hz Muhammedin Hadisleri
Hz Muhammedin hadisleri farklı olaylar ve sorunlarla ilgili insanları aydınlatmak, yol göstermek için, Kuran'ı Kerim'de bulunan ayetleri açıklamak amacıyla Hz Muhammed'in (s.a.v.) söylediği düşünülen sözlerin bütünüdür. Bunlara sünnette denilmektedir...
Hz Muhammedin Kabri
Hz. Muhammed'in Kabri; Resul-i Ekrem'in vefatı ile beraber bütün hazırlıklar tamamlandı ve sıra defnine gelmişti. Resullullah nereye ve hangi mezarlığa gömülecekti. Ashab tarafından çeşitli düşünceler ortaya atıldı. Bir kısmı, Mekke'ye götürülmesini,...
Medine Sözleşmesi
Medine sözleşmesi, Hz Muhammed'in Medine'de huzur ve barış ortamını sağlamak için bütün gruplar arasında 622 yılında düzenlenen bir antlaşmadır. Medine İmtiyazı olarak ta anılmaktadır. Bu antlaşma İslam'ın ilk yazılı anayasası olması itibarıyla önem...
Hz Muhammedin Eşleri Ve Çocukları
Hz. Muhammed'in eşleri ve çocukları, Peygamberimizin çevresindeki diğer gençler gibi eğlencede, içkide, kumarda gözü yoktu. Bütün kötülüklerden uzak duruyor, vaktini çalışarak geçiriyordu. Tam da o günlerde Suriye'ye bir kervan yola çıkacaktı. Kervan...
Hz. Muhammedin Soy Ağacı
Hz.Muhammed'in soy ağacı yeterince geriye gidersek Hz. İsmail'e kadar dayanır. Fakat belirgin olarak bulabileceğimiz şekilde, Arap Yarımadası'ndaki birkaç kuşak öncesi ve birkaç kuşak sonrasını inceleyecek olursak Hz.Muhammed'in soy ağacı aşağı...
Bedir Savaşı
Bedir Savaşı, Müslümanlar ve Kureyşli müşrikler arasında 13 Mart 624 tarihinde yapılmış olan ilk savaştır. Bu savaş Müslümanlar ve Kureyşliler arasında olmasına rağmen, İslamiyet açısından oldukça önemlidir. Müslümanların buradan zaferle ayrılması, İ...
Hz Muhammedin Çocukları
Hz Muhammedin çocukları eşi Hz Hatice'den ve Maruyye'den olmuştur. Hz Hatice'den olan çocuklarının iki tanesi erkek, dört tanesi kızdır. Maruyye adlı eşinden de bir oğlu olmuştur. Dürüstlüğü ile bilinen Hz Muhammed'e Mekke'de amcasıyla ticaretle uğra...
Uhud Savaşı
Uhud savaşı, 625 yılında Uhud dağı eteklerinde yapılmıştır. Savaş Medine'de bulunan Müslümanlarla, Mekke'deki Ebu Süfyan'ın ordusu arasında geçmiştir. Bedir savaşında yaşananların öcünü almak isteyen Kureyşliler itibarlarını yeniden elde etmek için h...
Hz Muhammedin Katıldığı Savaşlar
Hz. Muhammed'in Katıldığı Savaşlar;Bedir Savaşı: Bedir Savaşı hicretin 2. senesinin Ramazan ayında meydana geldi. Daha önceden düşünülüp tertiplenmiş bir savaş olmamasına rağmen büyük bir olaydır. Tarihte öyle meydan muharebeleri vardır ki, onlar net...
Hudeybiye Antlaşması
Hudeybiye Antlaşması, 628 yılında(hicretin 6. ayı)Peygamber Efendimiz ve Ashabının umre ziyareti yapmak için Medine'den Hudeybi'ye hareket etmesi sonucu, Kureyşlilerin Müslümanları Mekke'ye almama kararı ile sağlanan ve Müslümanların aleyhine kuralla...
Hendek Savaşı
Hendek savaşı, Müslümanlarla Mekkeli müşriklerin yapmış olduğu son savaştır. Bu savaş hicretin beşinci yılında, 627 senesinde yapılmıştır. Müslümanların hendek kazarak yaptıkları savaş stratejisi, savaşın bu isimle anılmasına sebep olmuştur. Yahudi v...
Hz Muhammedin Veda Hutbesi
Hz. Muhammed(sav) efendimizin insanlara son mesajıdır. 8 mart 632 senesinde, cuma günü zevalden sonra kasva adlı devesi üzerinde 140.000 müslümana irad edilmiş bir hutbe'dir.VEDA HUTBE'SİNİN ÖNEMİ NEDİR?Bütün müslümanlar kardeştir.Hiçkimsenin bir baş...
Hz Muhammedin Kısaca Hayatı
Hz. Muhammed (S.A.V) 571 yılında Mekke de dünyaya geldi. Doğmadan önce babası vefat etti. Doğduktan kısa bir süre sonra annesini kaybetti. Sonra dedesi Abdulmuttalip in himayesini girdi. Onun ölümünden sonra da amcası ebu talibin yanında kalmaya başl...

Hz Muhammedin Vefatı

Peygamber Efendimiz veda haccını yapıp Medine'ye geri döndükten bir süre sonra hastalandı. Görevinin sona erdiğini ve bu dünyadan ahrete göçme zamanının geldiğini anlamıştı. Hastalığı günden güne artıyordu. Hasta iken de ezan okuyor ve mescide gid...

İlk Müslümanlar

İlk Müslümanlar, İslamiyet'i ilk olarak kabul edenlerdir. Hz. Muhammed'e vahiy geldikten sonra etrafında bulunan kişiler, İslam dinini kabul edip, Müslüman olmuştur. İslamiyet'i ilk olarak eşi Hz Hatice kabul ederek, ilk namazı birlikte kılmıştır. Ar...

Hz Muhammedin Peygamber Oluşu

Hz Muhammedin Peygamber oluşu, kırk yaşlarında 610 senesinde Mekke'de gerçekleşmiştir. O dönemlerde Mekke'de bulunan hanif ve kendini dünya işlerinden soyutlayıp ibadete vermek isteyenler, recep ayında Hira dağına çekilerek, inzivaya dalarlardı. Hz M...

Hz Muhammedin Hayatı

Sevgili Peygamberimiz 20 Nisan 571 Pazartesi günü Mekke’de doğdu Babası Abdullah, annesi Âmine, dedesi Abdülmuttalip, büyük babası Vehb, babaannesi Fatıma, anneannesi ise Berre’dir. Doğduktan sonra 4 yaşına kadar sütannesi Halime’nin yanında, bu...

Hz Muhammedin Güzel Ahlakı

Hz Muhammedin güzel ahlakı, peygamberimizin güvenilirliğini, hakkı gözetmesini, insana değer vermesini, üstün kişiliğini, hoşgörülü ve sabırlı olmasını anlatan değerlerdir. Peygamberimizin en güzel özelliği, başkaları için önerdiği öğütleri ve kurall...

Hz Muhammedin Hadisleri

Hz Muhammedin hadisleri farklı olaylar ve sorunlarla ilgili insanları aydınlatmak, yol göstermek için, Kuran'ı Kerim'de bulunan ayetleri açıklamak amacıyla Hz Muhammed'in (s.a.v.) söylediği düşünülen sözlerin bütünüdür. Bunlara sünnette denilmektedir...

Hz Muhammedin Süt Kardeşleri

Hz Muhammedin Süt Kardeşleri; Peygamberimiz yetimdir ve bundan dolayı Arap kadınları peygamberimize bakmak istememişlerdir. Sadece kabilesine götürecek çocuk bulamayan Halime, kabilesine eli boş gitmek istemediği için peygamberimi...

Hz. Muhammedin Torunları

Hz. Muhammedin torunları, genelde net olarak bilinen bir konu değildir. Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin herkes tarafından bilinse de Hz.Muhammedin torunlarından diğerleri; gerek küçük yaşlarda ölmeleri, gerek soylarının devam etmemesi, vs. sebeplerden dolay...

Hz Muhammedin İslama Daveti

Peygamber (s.a.s.) Efendimiz ilk üç yıl halkı gizlice İslâm’a dâvet etti. Yalnızca çok güvendiği kimselere İslâm’ı açıkladı. (62) Başta Hz. Ebû Bekir olmak üzere, Hak dini kabul etmiş olanlar da, el altından güvendikleri arkadaşlarını teşvik ediyo...

Hz. Muhammedin Annesi

Hz. Muhammed’in Annesi, Hz. Amine, Hatemül-Enbiya Muhammed Mustafa’nın (s.a.v.) Annesidir. Babası Vehb b Abdülmenaf Kureyş Kabilesi’nin Beni Zühre koluna, annesi Berre bint Abdüluzza da aynı kabilenin Beni Abdurrar koluna mensuptur. Baba...

Hz. Muhammedin Mekke Dönemi

Hz.Muhammed(s.a.v) 'in Mekke Dönemi; dünyaya gelişinden Medine'ye hicret etmesine kadar geçen süreye verilen isimdir. Bu süre içinde bebeklik, çocukluk ve gençlik dönemlerini yaşamış, cahiliye uygulamalarına yakından şahit olmuş, bu durum onu sık sık...

Mekkenin Fethi

Mekkenin fethi, Müslümanların Kureyşlilerin elinde bulunan Mekke'yi 11 Ocak 630 senesinde alması ile gerçekleşmiştir. Mekke şehri Hz Muhammed'in dünyaya geldiği, çocukluğunu ve gençliği geçirdiği, Nübüvvet kitabının baştan sona in...

Hz Muhammedin Süt Annesi

Hz. Muhammed(s.a.v.)'in süt annesi olarak genelde Halime-i Sadiye bilinmesine rağmen tarihi kayıtlara göre kendisine süt annelik yapmış üç hanım bulunmaktadır. Bunlar kronolojik sıra ile Süveybe, Halime-i Sadiye ve Ümmü Eyme'dir. Aralarından Hz.Muham...

Hz Muhammedin Doğduğu Çevre

Hz. Muhammed'in Doğduğu Çevre, Peygamber Efendimiz Arabistan Yarımadası'ndaki Mekke şehrinde doğmuştur. Arabistan, Asya ve Afrika kıtalarının birleştiği yerde, üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımadadır. Yer şekilleri vadiler, d...

Hz. Muhammedin Aile Büyükleri

Hz. Muhammedin Aile Büyükleri, Hz. Muhammed'in aile büyüklerinin kökeni Hz. İbrahim'e kadar dayanır. Peygamber Efendimiz (S.A.V.), Hz. İbrahim'in oğlu Hz. İsmail'in bire bir soylarından gelir. Hz. Muhammed'in aile büyükleri Adnan'...

Habeşistan’a Hicret

“Zulme uğradıktan sonra, Allah yolunda hicret edenleri, and olsun ki, dünyada güzel bir yerde yerleştiririz. Âhiret ecri ise daha büyüktür.” (en-Nahl Sûresi, 41) a) Habeşistan’a İlk Hicret Edenler (615 M.) Müşr...

Hz. Muhammed'in Mucizeleri

Alemlerin efendisi, Hz. Peygamberimiz Aleyhis Selatü Vesselama salat ve selam olsun. Cenabı Hak'kın "Sen olmasaydın ben bu alemleri yaratmazdım" dediği iki cihan güneşi peygamber efendimizin birbirinden güzel ve olağanüstü mücizeleri bulunmakta...

Peygamber Efendimizin Sünnetleri

Sünnet, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) yapmış olduğu hal ve hareketler, söylemiş olduğu sözlerin tümüdür. Sünnet, farz ve vacip değildir. Yani müslümanlar için yapılması sevap olan, yapılmaması günah olmayan davranışlardır. Örnek verece...

Peygamber Nitelikleri

Peygamber nitelikleri; genel olarak her insanın sahip olabileceği meziyetlerdir. Fakat elbette peygamberlerden başka hiçbir insan bu niteliklerin hepsine birden mükemmel bir şekilde vakıf olamaz. Peygamberler; Allah ile insanlık arasında bir aracılık...

Hz Muhammedin Hicreti

Hz Muhammed'in Hicreti; Mekkeli müşrikler Hz. Muhammedi öldürmek için kati kararlar alıyor... Şimdi hicret sırası Hz. Muhammed'e gelmişti. Ellerinin altındayken bir şey yapamadıkları bu insan eğer Medine'ye hicret edecek olursa bu iş iyi...

Tebük Seferi

Tebük seferi, islamiyete siyasi ve askeri anlamda zafer kazandırmıştır. 630 yılının Ekim ayında Hz.Muhammed (s.a.v)’nin 30.000 kişilik bir İslam ordusu toplayarak Tebük’te kendilerinden daha kalabalık olan Bizans ordusuna karşı düzenlene...

Hz Muhammedin Gençlik Dönemi

1- EBÛ TÂLİB’İN HİMÂYESİ Peygamberimizin hayâtının sekiz yaşından yirmibeş yaşına kadar olan dönemine “gençlik devresi” denilir. Bu devrede Rasûlullah (s.a.s.) amcası Ebû Tâlib’in yanında, onun himâyesi altında bulunmuştur. ...

Hz. Muhammedin Amcaları

Hz. Muhmmed’in amcaları hakkında bilgi verebilmek için efendimizin hakkında bazı ailevi bilgilerin verilmesi gerekir. Peygamber efendimizin babasının on erkek kardeşi bulunduğu belirtilmiştir ve 9 Amcası vardır, Amcalarının isimleri şöy...

Habeşistan'a Hicret

Habeşistan'a Hicret; müminlerin sayılarının artması ile orantılı olarak müşriklerin eziyetleri de artıyor, işkence çeşitleri de değişiyordu. Hz. Ömer ve Hz. Bekir'in de müracaatları ile Resulullah çareler aramaya başladı ve Habeşi...

Hicret Nedir

Hicret nedir, konusunu açıklamadan önce, arapçada bir yerden başka bir göç etmek anlamına gelen “hicret” kelimesinin anlamını bilmek gerekir. Müslümanlar için çok büyük önem taşıyan bu olay Hz.Muhammed (s.a.v) ve kendisini onaylay...

Hadis Nedir

Hadis, İslam dininin Peygamberi Hz. Muhammed (s.a.v) in değişik olaylar karsısında inananları aydınlatmak , hüküm koymak ve Kur’an-ı Kerim’de bulunan ayetleri daha açık bir dille ifade etmek için söylemiş olduğu sözlerin geneline Nebevi...

 

Hz Muhammedin Kabri
Hz Muhammedin Hayatı
Medine Sözleşmesi
Hz Muhammedin Eşleri Ve Çocukları
Hz. Muhammedin Soy Ağacı
Bedir Savaşı
Hz Muhammedin Çocukları
Uhud Savaşı
Hz Muhammedin Katıldığı Savaşlar
Hz Muhammedin Güzel Ahlakı
Hudeybiye Antlaşması
Hendek Savaşı
Hz Muhammedin Çocukluk Dönemi
Hz Muhammedin Vefatı
Hz Muhammedin Hadisleri
Hz Muhammedin Veda Hutbesi
Hz Muhammedin Kısaca Hayatı
Hz Muhammedin Süt Kardeşleri
Hz. Muhammedin Torunları
Hz Muhammedin İslama Daveti
Hz Muhammedin Peygamber Oluşu
Hz. Muhammedin Annesi
Hz. Muhammedin Mekke Dönemi
İlk Müslümanlar
Mekkenin Fethi
Hz Muhammedin Süt Annesi
Hz Muhammedin Doğduğu Çevre
Hz. Muhammedin Aile Büyükleri
Habeşistan’a Hicret
Hz. Muhammed'in Mucizeleri
Popüler İçerik
Hz Muhammedin Süt Kardeşleri
Hz Muhammedin Süt Kardeşleri; Peygamberimiz yetimdir ve bundan dolayı Arap kadınları peygamberimize bakmak istememişlerdir. Sadece kabilesine götürece...
Hz. Muhammedin Torunları
Hz. Muhammedin torunları, genelde net olarak bilinen bir konu değildir. Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin herkes tarafından bilinse de Hz.Muhammedin torunların...
Hz Muhammedin İslama Daveti
Peygamber (s.a.s.) Efendimiz ilk üç yıl halkı gizlice İslâm’a dâvet etti. Yalnızca çok güvendiği kimselere İslâm’ı açıkladı. (62) Başta Hz. Ebû Bekir ...
Hz. Muhammedin Annesi
Hz. Muhammed’in Annesi, Hz. Amine, Hatemül-Enbiya Muhammed Mustafa’nın (s.a.v.) Annesidir. Babası Vehb b Abdülmenaf Kureyş Kabilesi’nin Beni Zühre k...
Hz. Muhammedin Mekke Dönemi
Hz.Muhammed(s.a.v) 'in Mekke Dönemi; dünyaya gelişinden Medine'ye hicret etmesine kadar geçen süreye verilen isimdir. Bu süre içinde bebeklik, çocuklu...
Mekkenin Fethi
Mekkenin fethi, Müslümanların Kureyşlilerin elinde bulunan Mekke'yi 11 Ocak 630 senesinde alması ile gerçekleşmiştir. Mekke şehri Hz Muhammed'in dünya...
Hz Muhammedin Süt Annesi
Hz. Muhammed(s.a.v.)'in süt annesi olarak genelde Halime-i Sadiye bilinmesine rağmen tarihi kayıtlara göre kendisine süt annelik yapmış üç hanım bulun...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları Sosyal Medya
Hz Muhammedin Kabri
Hz Muhammedin Hayatı
Medine Sözleşmesi
Hz Muhammedin Eşleri Ve Çocukları
Hz. Muhammedin Soy Ağacı
Hazreti Muhamet
Hz Muhammeduin Anne,si Nin Ölümü
İslam Öncesi Yahudilerin Yaşadığı Şehir
Veda Hutbesi Kısaca
Hz. Muhammed
Gizlilik İlkeleri
Güvenlik İlkeleri
Hz Muhammedin Hayatı Forumları
Bizimle İletişime Geçin
Site Haritası
Facebook
Twitter
Google+
Pinterest
Instagram
Son Forum Konuları
Hazreti Muhamet
Hz Muhammeduin Anne,si Nin Ölümü
İslam Öncesi Yahudilerin Yaşadığı Şehir
Veda Hutbesi Kısaca
Hz. Muhammed
Yardım Sayfaları
Gizlilik İlkeleri
Güvenlik İlkeleri
Hz Muhammedin Hayatı Forumları
Bizimle İletişime Geçin
Site Haritası
Sosyal Medya
Facebook
Twitter
Google+
Pinterest
Instagram
Sitede yer alan grafiklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Haziran - 2018