Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Hz Muhammedin Çocukluk Dönemi

Hz Muhammedin Çocukluk Dönemi

Hz. Muhammed (S. A. S.) Milâddan sonra 571 senesi, Fil Yılı'nda, 12 Rebiülevvel (20 Nisan) pazartesi gecesi sabaha karşı, Mekke'nin doğusunda bulunan “Hâşimoğulları Mahallesi”nde, babasından kendisine mirâs kalan evde doğdu. Arapların takvim başı olarak kullandıkları “Fil Vak'ası”, Peygamberimiz (S. A. S.)'in doğumundan 52 gün kadar önce olmuştu. (18)
Abdülmuttalib, torununun doğumu şerefine verdiği ziyâfette çocuğun adını soranlara:
“Muhammed adını verdim. Dilerim ki, gökte Hakk, yeryüzünde halk, O'nu hayırla yâdetsinler.” cevâbını verdi.

Annesi de “Ahmed” dedi. (Muhammed, üstünlük ve meziyetleri anılarak çok çok övülüp senâ edilen; Ahmed de Cenab-ı Hakk'ı yüce sıfatları ile öven, hamdeden kimse demektir. (19) İslâm târihçileri, Peygamberimiz (S. A. S.)'in doğduğu gece birtakım olağanüstü olayların meydana geldiğini naklederler. O gece İran Kisrâsı (Hükümdarı)'nın Medâyin şehrindeki sarayının 14 sütûnu yıkılmış, mecûsîlerin İran'da Istahrâbat şehrinde bin yıldan beri yanmakta olan “ateşgede”leri sönmüş, Sâve (Taberiyye) gölü yere batmış, bin yıldan beri kurumuş olan Semâve deresi'nin suları taşmış, mecûsîlerin büyük bilgini Mûdibân korkunç bir rüya görmüş, Kâbe'deki putların yüz üstü devrildikleri görülmüştü. Gerçekten O'nun doğması ile bütün dünyada hüküm sürmekte olan cehâlet ve küfür ateşi sönmüş, putperestlik yıkılmış, zulmün baskısı son bulmuştur.

2- SOYU (NESEBİ)


Peygamberimiz Hz. Muhammed (S. A. S.)'in babası, Abdülmuttalib'in oğlu Abdullah; annesi ise Vehb'in kızı Âmine'dir. Babası Abdullah, Kureyş Kabîlesinin Hâşimoğulları kolundan, annesi Âmine ise Zühreoğulları kolundandır. Her ikisinin soyu, birkaç batın yukarıda, “Kilâb”da birleşmektedir. Her ikisi de Mekke'lidir.

Peygamber (S. A. S.) Efendimiz, Hz. İbrâhim'in büyük oğlu Hz. İsmâil'in neslindendir. Soyu Adnân'a kadar kesintisiz bellidir. (20) Adnân ile Hz. İsmâil arasındaki batınların sayısında neseb bilginleri ihtilâf etmişlerdir.

Peygamber (S. A. S.) Efendimizin soyu, çok temiz ve çok şerefli bir neseb zinciridir. Bir hadisi şerifte Rasûl-i Ekrem Efendimiz:
“Ben devirden devire, (Nesilden nesile, âileden âileye) seçilerek intikal eden Âdemoğulları soylarının en temizinden naklolundum, sonunda içinde bulunduğum ‘Hâşimoğulları' âilesinden neş'et ettim”, buyurmuştur.

Diğer bir hadisi şerifte bu seçilme işi şöyle anlatılmıştır.
“Allah, Hz. İbrâhim'in oğullarından Hz. İsmâil'i, İsmâiloğullarından Kinâneoğullarını, Kinâneoğullarından Kureyşi, Kureyşden Hâşimoğul-larını, Hâşimoğullarından da beni seçmiştir.” Bir başka hadis-i şerifinde de Rasûl'i Ekrem Efendimiz şöyle buyurmuştur: “Allah beni, dâima helâl babaların sulbünden, temiz anaların rahmine naklederek, sonunda babamla annemden ızhâr etti. Âdem'den, anne-babama gelinceye kadarki nesebim içinde nikâhsız birleşen olmamıştır”. Hz. Muhammed (S. A. S.)'in doğumundan iki ay kadar önce babası Abdullah, Suriye seyâhatinden dönerken Yesrib (Medine)'de hastalanarak 25 yaşında vefât etmiş ve orada defnedilmişti. Peygamberimiz (S. A. S.)'e, babasından mirâs olarak beş deve, bir sürü koyun, doğduğu ev ve künyesi Ümmü Eymen olan Habeşli Bereke adlı bir câriye kalmıştır.

3- HZ. MUHAMMED (S. A. S.) SÜT ANNE YANINDA


Başlangıçta çocuğu (3 veya 7 gün) annesi Âmine emzirdi. (26) Sütü yetmediği için, daha sonra amcası Ebû Leheb'in azatlı câriyesi Süveybe tarafından emzirildi.

Fakat Hz. Muhammed (S. A. S.)'in devamlı süt annesi Hevâzin Kabîlesinin Sa'doğlulları kolundan Halîme oldu.

Mekke'nin havası ağır olduğu için, Mekkeliler yeni doğan çocuklarını çölden gelen süt annelere verirlerdi. Çöl ikliminde çocuklar hem daha gürbüz yetişiyor hem de bozulmamış (Fasih) Arapça öğreniyorlardı. Hz. Muhammed (S. A. S.)'de bu âdete göre süt annesi Halîme'ye verildi. Halîme, yetim bir çocuğu emzirmenin kârlı bir iş olmayacağı düşüncesiyle, başlangıçta tereddüt göstermişse de daha sonra bu çocuğun evlerine uğur ve bereket getirdiğini görmüş ve O'nu öz çocuklarından daha çok sevmiştir. Süt kardeşi Şeyma da bakımında annesine yardımcı olmuştur. (28)
Hz. Muhammed (S. A. S.) süt annesi ve süt kardeşleri ile sonraki yıllarda dâima ilgilenmiştir. Halîme kendisini ziyârete geldiği zaman onu “anacığım” diyerek karşılamış, altına elbisesini yayarak, saygı göstermiştir. (29)
Hz. Muhammed (S. A. S.) dört yaşına kadar, süt annesinin yanında çölde kaldı. Dört yaşında Halîme çocuğu Mekke'ye götürerek annesine teslim etti. İslâm târihçileri, bu esnada “şakk-ı sadr” (Göğüs açma) olayının meydana geldiğini, çocukta görülen bu gibi olağanüstü hallerin Halîme'yi endişelendirdiğini, bu yüzden çocuğu annesine teslime mecbûr kaldığını naklederler. (30)

4- MEDİNE ZİYÂRETİ


Hz. Muhammed (S. A. S.) dört yaşından altı yaşına kadar, öz annesi Âmine ile kaldı, O'nun şefkat ve ihtimâmı ile yetişip büyüdü. Altı yaşında iken, babasının Medine'de bulunan kabrini ziyâret etmek üzere, annesi ve sadık hizmetçileri Ümmü Eymen'le beraber Medine'ye gittiler. Medine'deki akrabaları Neccâroğullarında bir ay kadar misâfir kaldılar. Dönüşte, Medine'nin 23 mil güneyinde Ebvâ Köyü'nde Âmine hastalandı. (31) Henüz doğmadan babasından yetim kalmış olan Hz. Muhammed (S. A. S.) altı yaşındayken annesinden de öksüz kalıyordu. Bu acıyı bütün varlığı ile hisseden anne, oğlunu şefkat dolu gözlerle süzdü. Bağrına basıp uzun uzun öptü.

Masûm yüzüne bakarak
“Her yeni eskiyecek, her fâni yok olup gidecek, Ben de öleceğim, fakat buna gam yemem,
Namımı ebedi kılacak hayırlı bir halef bırakıyorum.” anlamına bir şiir söyledi. Bu sözlerden sonra vefât etti. (32)
Annesinin ölümünden sonra çocuğu Ümmü Eymen Mekke'ye götürüp dedesi Abdülmuttalib'e teslim etti.

Altı yaşından sekiz yaşına kadar, çocuğa dedesi Abdülmuttalib baktı. Abdülmuttalib seksen yaşını geçmiş bir ihtiyârdı. Peygamber (S. A. S.) Efendimiz sekiz yaşındayken dedesi de öldü. Ölürken, on oğlu içinden Hz. Muhammed (S. A. S.) Efendimizin yetiştirilmesini, öz amcası Ebû Tâlib'e bıraktı. (33/1)
Yıllar sonra, Hicret'in 6′ ıncı yılı Hudeybiye Barışı dönüşünde Rasûlullah (S. A. S.) Efendimiz, annesinin kabrini ziyâret edip, teessürle gözyaşı döktü.

Annemin bana olan şefkatini hatırlayarak ağladım, buyurdu.
Son Güncelleme : 03.11.2023 23:29:37
Hz Muhammedin Çocukluk Dönemi ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Hz Muhammedin Çocukluk Dönemi Yorumları
şifre

197 Yorum Yapılmış "Hz Muhammedin Çocukluk Dönemi"
peygamber efendimizin talebesi olmak isterdim çünkü onu çok seviyorum
.
3 YANITI GÖRÜNTÜLE
Peygamber efendimizin insani yonlerini anlatan hikayeler bilen varsa yazabilirmi donem odevim de hiçbirinde bulamiyorum
.
2 YANITI GÖRÜNTÜLE
Çok teşekkürler 15 tatil ödevi bitirdim.&128512;&128512;&128512;
.
2 YANITI GÖRÜNTÜLE
guzel ozetlenmis ama peygamberimizin annesi ve babasina neden ismiyle hitap edilmis hz amine hz abdullah diye yazilmamis sonucta kainatin peygamberinin annesi ve babasi saygi gostermeliyiz
.
1 YANITI GÖRÜNTÜLE
Göğüs açma olayının çocukken oynarken cebrail(a.s) kalbini yarıp için de şeytan kısmını akıttığı söyleniyor fakat bu bi riayettir.Gerçeklik payı varmıdır bilinmez.
.
1 YANITI GÖRÜNTÜLE
okurken agladım.. çok duygulandım... peygamber efendimiz, bize dogruyu, ögretendir.. insan oldugumuzun bilincini bize gösterir.. kimsenin kimseye bir üstünlügü yoktur.. üstünlük ALLAH katında takvadadır.ama ne yazıkki ülkemizde bilerek milliyetçilik yaydılar ve ummet bilincini yok ettiler.. kardeş oldugumuzu insan oldugumuzu unuttuk bencil insanlara dönüştük.. hepimiz bu güzel ülkede Türkiye Cumhuriyetinde kardeşçe yaşayabilirz, aynı hak vatandaşlık ile... ve bu ülkede laiklik adı altında müslimanların üzerinden haklar alındı.. bence bu çok yanlış çünki insanlara dayatma ve zorlama yapıldı insan hakkı ihlali işlendi.. başbakanımızı bu anlamda kutluyorum.. sizede tşk ediyorum.. ALLAH razı olsun..
.
CEVAP YAZ
peygamber efendimizin çocukluk dönemiyle ilgili anılarından sadece bir tane bulabildim. Siyer ödevi için lazım onu da mutlaka sınıftan biri yazmıştır. yenilerini bekliyorum mümkünse yarın yükler misiniz lütfen?
.
CEVAP YAZ
BAŞTA MEDİNE SÖZLEŞMESİNİ OKUDUM ÇOK GÜZELDİ VE ÇOK ETKİLENDİM İŞTE DEMOKRASİ BU DEMEKTİR. (ALLAH) RAZI OLSUN PEYGAMBERİMİZE VE BU SİTEYİ OLUŞTURANA.VE SONRA HAYATINI OKUDUM DAHA DA ETKİLENDİM. :)
.
CEVAP YAZ
ne zaman duha suresini okusam ağlarım o surede bahseder sen yetimdin biz sana kol kanat germedikmi der Rabbimiz evet sevgili peygamberim s.a.v çok yetim büyümş tşk
.
CEVAP YAZ
Selamun aleyküm abi.Bizim arkadaşlar ile kurduğumuz bir müslüman gençler kulübünün sitesine sizden aldığımız bilgileri ekleyebilirmiyiz.Cevap verirseniz sevinirim
.
CEVAP YAZ
Sahane birşeydi ama çok boş yazmistin yani çok yazmistin. Bukadar yazmana hiç gerek yoktu. Bir kaç yasinda nereden kalmış falan onları yaza yeterli idi.
.
CEVAP YAZ
Allah razı olsun insanın HZ. Muhammet (S.A.V.)in hayatının bilmediğim bazı yerleride öğrenmiş oldum :) :) :) &9786; &9786; &9786; &9829; &9829; &9829;
.
CEVAP YAZ
çok güzel ve duygulu ama şu yanlış .s.a.v. yerine yanlış olarak s.a.s. yazmışlar ama gayet güzel adamın kendi sevabı,hem ödevime yardım oldu.
.
CEVAP YAZ
Ahmed de Cenab-ı Hakk&8217;ı yüce sıfatları ile öven, hamdeden kimse demektir. o zaman cenabı hakkın yani Allahın varlığı biliniyormuydu.
.
CEVAP YAZ
ben sadace okudum çok zevkliydi insan okurken içi titriyor Allah kimseyi annesiz babasız bırakmasın neden olsa onlar bizim ailemiz :D
.
CEVAP YAZ
Göğüs açma olayının nasıl olduğu konusunda söylenenler tam olarak nasıldır? Bilgilendirirseniz sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim
.
CEVAP YAZ
Herkez gibi benimde performansım vardı bana çok yardımcı oldu.ama ben herkes gibi iddalı konuşmıycam belki düşük not alırım
.
CEVAP YAZ
Allahım sen bana bir şey yok ki benim için çok teşekkür ederim canım benim ya da arama yapabilirsiniz ama bu sefer de ben de seni
.
CEVAP YAZ
çok güzel bir yazı ödevimi sizin sayenizde başarı ile tamamlayacağım.Ama yazı çok uzun yazana kadar ellerim kopmasa iyi :-)
.
CEVAP YAZ
ogrenmemiz o kadar cok bilgiler varki mubarek peygamber efendimiz hakkinda (s.a.s.) allahim onu nurlar icinde koysun , amin
.
CEVAP YAZ
nedeye bilirimki çok eziyrtçekmiş alah olmasa neolacaktı allahyardım etsin amin diye bilirmiyiz arkadaşlar
.
CEVAP YAZ
YÜCE ALLAHIN ALEMLERE RAHMET VE PEYGAMBER OLARAK YOLLADIĞI HZ.MUHAMMED(S.A.V)İN HAYATINI ÖĞRENMEK NE KADAR GÜZEL BİR ŞEY
.
CEVAP YAZ
bence güzel olmuş ayrıca da ödevime yardımcı oldu bu yazıyı yazandan da bu siteyi kurandan da ALLAH(c.c.) razı olsun
.
CEVAP YAZ
ÇOK GÜZEL OLMUŞ AMA SAS YAZILMIYO SV YAZILIYO KUTLU DOĞUM HAFTASI İÇİN ÇOK İYİ OLDU TŞEKKÜRLER
.
CEVAP YAZ
çok güzel bir yazı saolun performans ödevime çok yaradı ben sevdim Allah ta sizi sevdirsin inşallah amin... :)
.
CEVAP YAZ
harika biryorumbayıldım... ama burda bu yzıyı yazana teşekkürlerimi sunmak istiyorum lütfen yorumumu beğenin
.
CEVAP YAZ
Sizden bir ricam var.Yazıdaki hataları düzeltebilir misiniz? çünkü bizde doğru sanıp yanlış yazabiliyoruz...
.
CEVAP YAZ
Bence cok güzel bi site Allah bu yazıyı yazan ve yazmak icin uğrasan kisinin dualarını kabul esin... AMİN
.
CEVAP YAZ
ben peygamberımızı cok sevıyorum gormek ıcın canımı verırdım bu sıteyı kurandan allah razı olsun
.
CEVAP YAZ
bya37bilalaygun instagram adresine bakın bebekler sikilmek isteyen bu adresi takip edsin
.
CEVAP YAZ
Çok uzun değil mi ben yazdım 6sayfa tuttu kısa isteyenler ya kısaltarak yazsın ya da yazmasın
.
CEVAP YAZ
Merhaba ödevimi yapmam için sizden yardım aldım çok teşekür ederim size çok minetarım
.
CEVAP YAZ
çok teşekküreler allah keşke heryer de böle insan lar olsa allahın rahmeti üzerinizde olsun
.
CEVAP YAZ
Çok başarılı bir araştırma olduğunu düşünüyorum.Sizi tebrik eder ve teşekkürlerimi sunarım.
.
CEVAP YAZ
çok güzel şey bunlar canım ben çok puan aldım çok sevindim Allahta sizi sevindirsin inşala:
.
CEVAP YAZ
bence çok ayrıntılı olmuş biz bnun özetini çıkartmaya çalışıyoruz ben okuyup çıkartamadım
.
CEVAP YAZ
malımız canımız sana kurban olsun ya resulallah küçük yaşlarda bile imtihanların ağırmış.
.
CEVAP YAZ
site gayet güzel kim kurduysa Allah ondan razı olsun HZ muhammed sav mi daha çok tanıdık
.
CEVAP YAZ
hari birr hayatı nasıl öyle yaşadı anlamadım amam ödevime çok yardımcı oldu
.
CEVAP YAZ
HZ Muhhamed hakkında bilgi edilen insanlar sevap kazanır, sizde okuyun sevap kazanın
.
CEVAP YAZ
Çok güzel performans ödevime yazacağım. Fakat (s.a.s.) değil. (s.a.v.) olarak yazılır.
.
CEVAP YAZ
bence biraz hatalar var.Ama olabilir bende bu kadar yazı yazsam bende hata yaparım...
.
CEVAP YAZ
Hz. Muhammedin hayatını öğrendim.aynı zamanda performansımda da yardımcı oldu.
.
CEVAP YAZ
bu yazı din kültürü performansına çok yardımcı oldu size çok teşşekr ederim :D
.
CEVAP YAZ
YARIN KUTLA DOĞUM HAFTASI İLE İLGİLİ BİR PROGRAMDA SINAVA GİRECEĞİM ÇOK FAYDASI OLDU
.
CEVAP YAZ
güzel olmuş ama bence bazı bilgiler yanlış biraz daha araştır mayapıp düzeltilebilir
.
CEVAP YAZ
Canlar sana feda ya Resulallah benimde kardeşim 26 yaşında vefat etti hanımı hamile
.
CEVAP YAZ
çok güzel düzenlenmiş ve yazılmış bu siteyi düzenleyen ve yapandan Allah razı olsun
.
CEVAP YAZ
hz. muhamedin haytı beni ağlatı yani hz.muhamedin hayatını bizler bile yaşayamayız
.
CEVAP YAZ
BRAVO TEBRİK EDERİM BEN SİZE KISACA DİYORUM SİZİN BİZE VERDİĞİNİZ KISAMI ACEBA :
.
CEVAP YAZ
PEYGAMBERİMİZİN HAYATI ÇOK GÜZEL ALLAH HERKEZE MÜSLÜMAN OLMAYI NASİP ETSİN AMİN
.
CEVAP YAZ
UZUN AMA güzel okuyunca zevka alıyor insan iyiki bunu yayınlamışlar ALLAH
.
CEVAP YAZ
Hz. Muhammedin hayatını öğrendim.aynı zamanda performansımda da yardımcı oldu.
.
CEVAP YAZ
hepsini okumak istiyorum ama hemen uykum geliyor başka bir konu geliyor aklıma
.
CEVAP YAZ
bence çok güzel yazmışlar ama çok da uzun yazmışlar tabii yaz yaz bitmez
.
CEVAP YAZ
bu metni çok beğendim bana yardımcı olduğunuz için çok teşekkür ederim saolun
.
CEVAP YAZ
Bu metni çok beğendim bana yardımcı olduğunuz için çok teşekkür ederim saolun
.
CEVAP YAZ
GERÇEKTEN HARİKA ÖDEVİME VE PEYGAMBERİMİZİ DAHA YAKINDAN TANIMAMA YARDIM ETTİ
.
CEVAP YAZ
acı şu edepsizlerin yorumunu ekrana koymayın iyi kontrol edin lütfen günah ya
.
CEVAP YAZ
Hani Hz. Muhammed fakir bir aileden geliyordu? Hani okuma yazma bilmiyordu ?
.
CEVAP YAZ
valla çok iyi beğendim ödevim olduğunda sizden yardım alırım.inşallah
.
CEVAP YAZ
çok teşşekür ederim ama ben kısa istiyorum ama hepsini yazacağım teşekürler
.
CEVAP YAZ
Hangi çocuk bu yaşta imtihana başladı işte peygamberimizin farkı ortada...
.
CEVAP YAZ
guzel olmus boyle sıteler olsa hep cogalsa ıyı olur admın sagolasın kardes
.
CEVAP YAZ
çok güzel yazmışsınız performans ödevimi bitirebildim çok teşekkür ederim
.
CEVAP YAZ
HZ.MUHAMMEDİN HAYATINI YAZAN V YAZDIRAN HERKESE ALLAH YARDIMCILARI OLSUN
.
CEVAP YAZ
çok teşekkürler çok güzel bir site derslerime çok yardımcı oluyor
.
CEVAP YAZ
çok güzel bir site allah razı olsun
.
CEVAP YAZ
çok güzel gerçekten çok duygulandım bunu yazan herkese teşekkür ederim
.
CEVAP YAZ
bence çok güzel yorum yapmışlar.herkez okumalı.ben hayrannıkla okudum.
.
CEVAP YAZ
Allah herkesin performans ödevinde yardımcı olsun arkadaşlar...(Amin)
.
CEVAP YAZ
teşekkür ederim performansımdan 89 aldım çok teşekkür ederim sizlere
.
CEVAP YAZ
Allah razı olsun cok guzl bir sıte herkese tavsıe ederim
.
CEVAP YAZ
performansıma kısa bir şey de yazabilir misiniz? Ve çok güzel olmuş
.
CEVAP YAZ
allah razı olsun elinize kolunuzu sağlık ödevimde çok yardımcı oldu
.
CEVAP YAZ
allah razı olsun elinize kolunuzu sağlık ödevimde çok yardımcı oldu
.
CEVAP YAZ
Sınava çalışmama çok yardım etti 99 aldım 1 puan ise yazım yanlışı.
.
CEVAP YAZ
VALLAHİ ÇOK GÜZELDİ ALLAH RAZI OLSUN YANİ
.
CEVAP YAZ
H.z muhammed s.a.v efendimizin ne zorluklarla büyüdügünü anlatmis
.
CEVAP YAZ
Çok Teşekkürler 7 Sayfalık Performansım vardı ... 4/D sınıfı
.
CEVAP YAZ
Çok solun ödevime baya bi yardımcı oldunuz bu arada Teşekkürler
.
CEVAP YAZ
HZ.Muhammed (s.a.v)gibi günahsız olmayı nasib eğle yarabbim amin
.
CEVAP YAZ
çok iyi hemde ödev yapmammı ve bilgilemmemi saladı teşekur
.
CEVAP YAZ
HZ MUHAMMET İN HAYATINI MERAK EDİYORUM ÇÜNKÜ ONU SEVİYORUM
.
CEVAP YAZ
hz. muhammed kadar günahsız olmak vardı siteye gelince mükemmel
.
CEVAP YAZ
bravo allah sizi başımızdan eksik etmesin amin yarrappim
.
CEVAP YAZ
Çok güzel yazmışsınız valla ne diyim o kadar güzel ki anlatamam
.
CEVAP YAZ
bizimde isimize yarıyacakmı isalah bizim de isimize yarar
.
CEVAP YAZ
Çok uzun keşke kisaltilsa iyi olur hemde insan yorulmaz&128513;
.
CEVAP YAZ
valla hz.peygamber çocukluk dönemi çok duygusal hıhıhı:(
.
CEVAP YAZ
ödevim olduğu için burdan yazdım saol kim yaptıysa bu siteyi
.
CEVAP YAZ
saolun bunu koydunuz için teşekürler çünkü faceye giriyodum
.
CEVAP YAZ
HZ MUHAMET İN ÇOÇUKLUK DÖNEMİ PROJE ÖDEVİME YARDIMCI OLACAK
.
CEVAP YAZ
çok güzel olmuş ödevimisizin sayenizde bitirdim teşekkürler
.
CEVAP YAZ
Hz Muhamet efendimiz in çocukluk dönemiyle herşey öğrendim
.
CEVAP YAZ
çok beğendim çok güzel bir haytı var peygamberimizin
.
CEVAP YAZ
bana yardım edin aradığım şeyi bir türlü bulamıyorum
.
CEVAP YAZ
çok teşekkür ederim. performans ödevime yardımcı oldunuz.
.
CEVAP YAZ
HARİKA BİR SİTE ÇOK MEMNUN KALDIM ALLAH SİZDEN RAZI OLSUN
.
CEVAP YAZ
K SAYFA ÖZET YAPMAM GEREKİYO AMA YİNEDE GÜZELDİ TŞK
.
CEVAP YAZ
Bu site çok aptalca istediğim bilgileri içermiyor
.
CEVAP YAZ
allah sizden razı olsun çok güzel bir site.
.
CEVAP YAZ
çok süper ödevime yaradı harika
.
CEVAP YAZ
BEN çok beğendi dizinde sevmenizi tavsiye ederim
.
CEVAP YAZ
Performansıma çok yardımcı oldu teşekürler
.
CEVAP YAZ
Okurken beni duygulandırdınız çok teşekkürler...
.
CEVAP YAZ
Öğretmen sadece bana 2 artı verdi başka herkese 1 artı
.
CEVAP YAZ
çok güzel ama çok uzun benim özetleyerek yazmam lazım
.
CEVAP YAZ
bu çok uzun olmuş azıcık daha kısasını bulamazmısınız
.
CEVAP YAZ
bunları koyanlardan allah razı olsun çok işime yaradı
.
CEVAP YAZ
Gerçekten performans ödevime çok işe yaradı Tşkr edrm
.
CEVAP YAZ
çok teşekkür ederim odevıme cok yardimci oldu sagolun
.
CEVAP YAZ
Çok isime yaradı bunu yapandan allah razı olsun
.
CEVAP YAZ
çok güzel olmuş performas ödevimize çok yardımcı oldu
.
CEVAP YAZ
bence gayet güzel ALLAH cumlenızden razı olsun
.
CEVAP YAZ
Çok tşkler performans ödevime çok yardımcı oldu :)))
.
CEVAP YAZ
siz sadece ödev içinmi ben merak etmek öğrenmek için
.
CEVAP YAZ
Çok açıklıyor kurbanım Muhammede Muhammede Muhammede
.
CEVAP YAZ
öğretmen araştırın demişti ben de yazdım kurtuldum
.
CEVAP YAZ
h.z muhammedin doğum gününü kutlayın perşembe günü
.
CEVAP YAZ
allah sizden razı olsun ödevimde çok yardımcı oldu
.
CEVAP YAZ
Çok yardımcı olduğu emeği geçenlere teşekür ederim
.
CEVAP YAZ
bence çok açık ve net diğerlerinede tavsiye ederim
.
CEVAP YAZ
ewet h. peygamber efendimiz çocukluk hayatı
.
CEVAP YAZ
hz.Muhammed in hayatı büyüleyeci bir örnek
.
CEVAP YAZ
ya Peygamberimi çok sevmemizi nite çok seviyoruz
.
CEVAP YAZ
Çok güzel bi sayfa ödevimde başarılı olurum inş.
.
CEVAP YAZ
Bence cok güzel bir yazı acaba kim yazdı?
.
CEVAP YAZ
akşama kadar bunları okuya bilirim çok beyendim
.
CEVAP YAZ
evet çok güzel performans ödevime yardımcı oldu
.
CEVAP YAZ
Ödevime yardım ettiğiniz için teşekkür ederim.
.
CEVAP YAZ
bu site çok başarılı bir site ben çok beğendim
.
CEVAP YAZ
bunları yaptığınız için teşekkür ederim
.
CEVAP YAZ
keşke daha kapsamlı olsaymış ödevimi yapamadım
.
CEVAP YAZ
3-4sayfa alıyor ben yazdım bence kısaltılmalı
.
CEVAP YAZ
çok iyi anlatımlar var herkeze tavsiye ederim
.
CEVAP YAZ
bu güzel bigileri verdiğiniz için teşekkürler
.
CEVAP YAZ
ALAH ENCOK COCUKLARDOGASINI KABUL EDİYOR
.
CEVAP YAZ
Çok Güzel Bir Şey Yapmışsınız elinize sağlık
.
CEVAP YAZ
güzel bir site ama hiç soru test yok galibaa
.
CEVAP YAZ
bence harika sınıf olarak bundan faydalandık
.
CEVAP YAZ
allah bu siyeyi yapandan bin kere razı olsun
.
CEVAP YAZ
çok güzeldi iyi açıklanmış fakat çok uzundu.
.
CEVAP YAZ
çok güzel olmuş ama çok uzun
.
CEVAP YAZ
çok güzel ödevim vardı araştırdım işe yarıdı
.
CEVAP YAZ
bu site çok güzel proje ödevime yaradı
.
CEVAP YAZ
Çok iyi bilgiler edindim ellerininize sağlık
.
CEVAP YAZ
Çok güzel olmuş.teşekkür ederiz
.
CEVAP YAZ
Çok güzel bir site olmuş .ALLAH razı olsun.
.
CEVAP YAZ
Teşekkür ederim ^^ çok güzel yazmışsınız :)
.
CEVAP YAZ
Güzel olmuş ödevim vardı teşekkürler
.
CEVAP YAZ
Hz Muhammedi tek kelimeyle süper yazmışlar
.
CEVAP YAZ
bana çok yardımcı oldu mersi
.
CEVAP YAZ
sagolun isime yaramadı ama yinede iyi site
.
CEVAP YAZ
allah adaleti istedi özgecanın katili öldü
.
CEVAP YAZ
Hazreti Muhammed(sav)seni çok özleyeceğiz.
.
CEVAP YAZ
çok yardımcı oldunuz tam aradığım ödevv :D
.
CEVAP YAZ
keşke daha çok olsaydı ödevim yarım kaldı
.
CEVAP YAZ
keşke daha çok olsaydı ödevim yarım kaldı
.
CEVAP YAZ
bu çok uzun nerdeyse hepsini yazcam için
.
CEVAP YAZ
çok annamlı ve okunaklı yazana teşekürler
.
CEVAP YAZ
Bu siteden çok şey öğrendim sağlun
.
CEVAP YAZ
hz.muhamedin hayatını nerden biliyorsunuz
.
CEVAP YAZ
çok güzel olmuş ödevime yardımcı oldunuz
.
CEVAP YAZ
sınavım için yardımcı olucak teşekkürler
.
CEVAP YAZ
sınavım için yardımcı olucak teşekkürler
.
CEVAP YAZ
çok güzel hem ödev hem de din konusunda
.
CEVAP YAZ
s.a.v olucak ve beni sad kablesi harika
.
CEVAP YAZ
biraz daha kısa yazılzbilirdi ama güzel
.
CEVAP YAZ
oh be yazılıya burdan çalışa bildim :D
.
CEVAP YAZ
harika muhteşem nerdeyse ağlıyacaktım.
.
CEVAP YAZ
PRFONMAZ ÖDEVİM İÇİN ÇOK YARDIMCI OLDU
.
CEVAP YAZ
Mütiş bir şey beyler allah razı olsun
.
CEVAP YAZ
çok güzel bir hayatı var ben beğendim
.
CEVAP YAZ
çok uzun ya özet yazıyoruz ne çıkıyor
.
CEVAP YAZ
İyide (s.a.v) ne zaman (s.a.s) oldu ?
.
CEVAP YAZ
ayy ALLAH RAZIolsun çok işime yaradı
.
CEVAP YAZ
Allah razi olsun bu yaziyi yazandan
.
CEVAP YAZ
Yorulmamışlar mı ama işime yaradı
.
CEVAP YAZ
çok güzel ama biraz daha çok olsun
.
CEVAP YAZ
Ben cok begendim en guzelide budur
.
CEVAP YAZ
performans ödevimde yardımcı oldu
.
CEVAP YAZ
performans ödevime yardımcı oldu
.
CEVAP YAZ
teşekkürler çok yardımcı oldunuz
.
CEVAP YAZ
güzel bu sayede ödev yapıyorum.
.
CEVAP YAZ
çok güzel olmuş teşekkür ederim
.
CEVAP YAZ
bence harika Allah razı olsun
.
CEVAP YAZ
Bence bunu okuduğum iyi oldu
.
CEVAP YAZ
Bence cok guzel olmus😊😊
.
CEVAP YAZ
Okurken keşke bitmese dedim
.
CEVAP YAZ
Odevime yardımci oldu
.
CEVAP YAZ
Allahım sana şükürler olsun
.
CEVAP YAZ
Çok iyi bir çocukmuş
.
CEVAP YAZ
Çok güzel ama uzun
.
CEVAP YAZ
Güzel güzel güzel
.
CEVAP YAZ
Çok güzel olmuş
.
CEVAP YAZ
Merhaba gençler
.
CEVAP YAZ
Hz Muhammedin Katıldığı Savaşlar
Hz Muhammedin Katıldığı Savaşlar
Hz. Muhammed'in Katıldığı SavaşlarBedir Savaşı-  Bedir Savaşı hicretin 2. Senesinin Ramazan ayında meydana geldi. Daha önceden düşünülüp tertiplenmiş bir savaş olmamasına rağmen büyük bir olaydır.Tarihte öyle meydan muharebeleri vardır ki, onlar...
Hz Muhammedin Hicreti
Hz Muhammedin Hicreti
Hz Muhammed'in Hicreti; Mekkeli müşrikler Hz. Muhammedi öldürmek için kati kararlar alıyor. Şimdi hicret sırası Hz. Muhammed'e gelmişti. Ellerinin altındayken bir şey yapamadıkları bu insan eğer Medine'ye hicret edecek olursa bu iş iyice çığırından ç...
Habeşistan’a Hicret
Habeşistan’a Hicret
“Zulme uğradıktan sonra, Allah yolunda hicret edenleri, and olsun ki, dünyada güzel bir yerde yerleştiririz. Âhiret ecri ise daha büyüktür.” (En-Nahl Sûresi, 41) a) Habeşistan'a İlk Hicret Edenler (615 M.) Müşriklerin ezâları dayanılmaz bir hal almı...
Mekke Müşriklerinin Müslümanlara Karşı Davranışları
Mekke Müşriklerinin Müslümanlara Karşı Davranışları
İslâm'ın Mekke'de yayılmaya başlaması ile Mekke halkı iki kısma ayrıldı. L) Müslümanlar, 2) Müslümanlığı kabûl etmeyen müşrikler.Müşriklerin, Müslümanlara karşı davranışları, sırasıyla beş safha geçirdi: Alay, hakaret, işkence, ilişkileri kesme (Boyk...
Hz Muhammedin İslama Daveti
Hz Muhammedin İslama Daveti
Peygamber (S. A. S.) Efendimiz ilk üç yıl halkı gizlice İslâm'a dâvet etti. Yalnızca çok güvendiği kimselere İslâm'ı açıkladı. (62) Başta Hz. Ebû Bekir olmak üzere, Hak dini kabul etmiş olanlar da el altından güvendikleri arkadaşlarını teşvik ediyorl...
İlk Müslümanlar
İlk Müslümanlar
İlk Müslümanlar, İslamiyet'i ilk olarak kabul edenlerdir. Hz. Muhammed'e vahiy geldikten sonra etrafında bulunan kişiler, İslam dinini kabul edip, Müslüman olmuştur. İslamiyet'i ilk olarak eşi Hz. Hatice kabul ederek, ilk namazı birlikte kılmıştır. A...
İslamda ilk İbadet
İslamda ilk İbadet
İslâmda Allah'a imândan sonra ilk farz kılınan ibâdet, namazdır. İkinci vahiy ile el-Müddessir Sûresinin ilk âyetlerinin indirilmesinden sonra, Mekke'nin üst yanında bir vâdide, Cibril (A. S.), Rasûlullah (S. A. S.)'e gösterip öğretmek için abdest al...
Hz Muhammedin Peygamber Oluşu
Hz Muhammedin Peygamber Oluşu
Hz Muhammed'in Peygamber oluşu, kırk yaşlarında 610 senesinde Mekke'de gerçekleşmiştir. O dönemlerde Mekke'de bulunan hanif ve kendini dünya işlerinden soyutlayıp ibadete vermek isteyenler, recep ayında Hira dağına çekilerek, inzivaya dalarlardı. Hz....
Hz Muhammedin Kabe’nin Tamirinde Hakemliği
Hz Muhammedin Kabe’nin Tamirinde Hakemliği
Hz. İbrâhim ve Hz. İsmâil tarafından yapılmış olan Kâbe, geçen uzun asırlar içinde yağmur ve sel suları ile harabolmuş, tâmir edilmesi gerekmişti.Kureyşliler, Kâbe binasını yıkarak, yeniden yapmaya karar verdiler. Yardımlar toplandı, gerekli malzeme ...
Hz Muhammedin Çocukları
Hz Muhammedin Çocukları
Hz Muhammed'in çocukları eşi Hz. Hatice'den ve Maruyye'den olmuştur. Hz. Hatice'den olan çocuklarının iki tanesi erkek, dört tanesi kızdır. Maruyye adlı eşinden de bir oğlu olmuştur. Dürüstlüğü ile bilinen Hz. Muhammed'e Mekke'de amcasıyla ticaretle ...
Hz Muhammedin Evlilik Dönemi
Hz Muhammedin Evlilik Dönemi
Bütün Mekke'liler gibi Hz. Muhammed (S. A. V.) de amcasıyla birlikte Ticaret yapıyordu. Gerek çocukluğunda gerekse Ticaret hayatında, dürüstlüğü ile tanınmıştı. Sözünde durmadığı, yalan söylediği, başkalarına zarar verecek bir davranışta bulunduğu, b...
Hz Muhammedin Gençlik Dönemi
Hz Muhammedin Gençlik Dönemi
1- EBÛ TÂLİB'İN HİMÂYESİ Peygamberimizin hayâtının sekiz yaşından yirmibeş yaşına kadar olan dönemine“gençlik devresi” denilir. Bu devrede Rasûlullah (S. A. S.) amcası Ebû Tâlib'in yanında, onun himâyesi altında bulunmuştur.Ebû Tâlib, zeki ve âlicenâ...

 

Hz Muhammedin Doğduğu Çevre
Hz. Muhammedin Amcaları
Hz. Muhammed'in Mucizeleri
Hudeybiye Antlaşması
Hz. Muhammedin Mekke Dönemi
Peygamber Nitelikleri
Hz Muhammedin Kısaca Hayatı
Hz Muhammedin Eşleri Ve Çocukları
Hz Muhammedin Hayatı Çizgi Film
Hz Muhammedin Hadisleri
Hz Muhammedin Güzel Ahlakı
Hz Muhammedin Vefatı
Hz Muhammedin Veda Hutbesi
Mekkenin Fethi
Hendek Savaşı
Uhud Savaşı
Bedir Savaşı
Hz Muhammedin Katıldığı Savaşlar
Hz Muhammedin Hicreti
Habeşistan’a Hicret
Mekke Müşriklerinin Müslümanlara Karşı Davranışları
Hz Muhammedin İslama Daveti
İlk Müslümanlar
İslamda ilk İbadet
Hz Muhammedin Peygamber Oluşu
Hz Muhammedin Kabe’nin Tamirinde Hakemliği
Hz Muhammedin Çocukları
Hz Muhammedin Evlilik Dönemi
Hz Muhammedin Gençlik Dönemi
Hz Muhammedin Çocukluk Dönemi
Popüler İçerik
Hz Muhammedin Güzel Ahlakı
Hz Muhammedin Güzel Ahlakı
Hz Muhammedin güzel ahlakı, peygamberimizin güvenilirliğini, hakkı gözetmesini, insana değer vermesini, üstün kişiliğini, hoşgörülü ve sabırlı olmasın...
Hz Muhammedin Vefatı
Hz Muhammedin Vefatı
Peygamber Efendimiz veda haccını yapıp Medine'ye geri döndükten bir süre sonra hastalandı. Görevinin sona erdiğini ve bu dünyadan ahrete göçme zaman...
Hz Muhammedin Veda Hutbesi
Hz Muhammedin Veda Hutbesi
Hz. Muhammed(sav) efendimizin insanlara son mesajıdır. 8 mart 632 senesinde, cuma günü zevalden sonra kasva adlı devesi üzerinde 140.000 müslümana ira...
Mekkenin Fethi
Mekkenin Fethi
Mekkenin fethi, Müslümanların Kureyşlilerin elinde bulunan Mekke'yi 11 Ocak 630 senesinde alması ile gerçekleşmiştir. Mekke şehri Hz Muhammed'in dünya...
Hendek Savaşı
Hendek Savaşı
Hendek savaşı, Müslümanlarla Mekkeli müşriklerin yapmış olduğu son savaştır. Bu savaş hicretin beşinci yılında, 627 senesinde yapılmıştır. Müslümanlar...
Uhud Savaşı
Uhud Savaşı
Uhud savaşı, 625 yılında Uhud dağı eteklerinde yapılmıştır. Savaş Medine'de bulunan Müslümanlarla, Mekke'deki Ebu Süfyan'ın ordusu arasında geçmiştir....
Bedir Savaşı
Bedir Savaşı
Bedir Savaşı, Müslümanlar ve Kureyşli müşrikler arasında 13 Mart 624 tarihinde yapılmış olan ilk savaştır. Bu savaş Müslümanlar ve Kureyşliler arasınd...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Hz Muhammedin Kabe’nin Tamirinde Hakemliği
Hz Muhammedin Çocukları
Hz Muhammedin Evlilik Dönemi
Hz Muhammedin Gençlik Dönemi
Hz Muhammedin Çocukluk Dönemi
Allah Yolunda
Efendimizin Hayati
Selamın Aleyküm
Hadis
Kabul Etmemek
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Allah Yolunda
Efendimizin Hayati
Selamın Aleyküm
Hadis
Kabul Etmemek
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Kasım - 2023