hzmuhammedinhayati.gen.tr
Hz Muhammedin Hayatı

Ana Sayfa | Soru Cevaplar | Yeni Makale Ekle | En Son Yapılan YorumlarHz Muhammedin Çocukluk Dönemi

Hz. Muhammed (s.a.s.) Milâddan sonra 571 senesi, Fil Yılı’nda, 12 Rebiülevvel (20 Nisan) pazartesi gecesi sabaha karşı, Mekke’nin doğusunda bulunan “Hâşimoğulları Mahallesi”nde, babasından kendisine mirâs kalan evde doğdu. Arapların takvim başı olarak kullandıkları “Fil Vak’ası”, Peygamberimiz (s.a.s.)’in doğumundan 52 gün kadar önce olmuştu.(18)

Abdülmuttalib, torununun doğumu şerefine verdiği ziyâfette çocuğun adını soranlara:

“Muhammed adını verdim. Dilerim ki, gökte Hakk, yeryüzünde halk, O’nu hayırla yâdetsinler…” cevâbını verdi.

Annesi de “Ahmed” dedi. (Muhammed, üstünlük ve meziyetleri anılarak çok çok övülüp senâ edilen; Ahmed de Cenab-ı Hakk’ı yüce sıfatları ile öven, hamdeden kimse demektir.(19) İslâm târihçileri, Peygamberimiz (s.a.s.)’in doğduğu gece bir takım olağanüstü olayların meydana geldiğini naklederler. O gece İran Kisrâsı (Hükümdarı)’nın Medâyin şehrindeki sarayının 14 sütûnu yıkılmış, mecûsîlerin İran’da Istahrâbat şehrinde bin yıldan beri yanmakta olan “ateşgede”leri sönmüş, Sâve (Taberiyye) gölü yere batmış, bin yıldan beri kurumuş olan Semâve deresi’nin suları taşmış, mecûsîlerin büyük bilgini Mûdibân korkunç bir rüya görmüş, Kâbe’deki putların yüz üstü devrildikleri görülmüştü. Gerçekten O’nun doğması ile bütün dünyada hüküm sürmekte olan cehâlet ve küfür ateşi sönmüş, putperestlik yıkılmış, zulmün baskısı son bulmuştur.

2- SOYU (NESEBİ)

Peygamberimiz Hz.Muhammed (s.a.s.)’in babası, Abdülmuttalib’in oğlu Abdullah; annesi ise Vehb’in kızı Âmine’dir. Babası Abdullah, Kureyş Kabîlesinin Hâşimoğulları kolundan, annesi Âmine ise Zühreoğulları kolundandır. Her ikisinin soyu, bir kaç batın yukarıda, “Kilâb”da birleşmektedir. Her ikisi de Mekke’lidir.

Peygamber (s.a.s.) Efendimiz, Hz.İbrâhim’in büyük oğlu Hz. İsmâil’in neslindendir. Soyu Adnân’a kadar kesintisiz bellidir.(20) Adnân ile Hz.İsmâil arasındaki batınların sayısında neseb bilginleri ihtilâf etmişlerdir.

Peygamber (s.a.s.) Efendimizin soyu, çok temiz ve çok şerefli bir neseb zinciridir. Bir hadisi şerifte Rasûl-i Ekrem Efendimiz:

“Ben devirden devire, (nesilden nesile, âileden âileye) seçilerek intikal eden Âdemoğulları soylarının en temizinden naklolundum, sonunda içinde bulunduğum ‘Hâşimoğulları’ âilesinden neş’et ettim”, buyurmuştur.

Diğer bir hadisi şerifte bu seçilme işi şöyle anlatılmıştır.

“Allah, Hz İbrâhim’in oğullarından Hz. İsmâil’i, İsmâiloğullarından Kinâneoğullarını, Kinâneoğullarından Kureyşi, Kureyşden Hâşimoğul-larını, Hâşimoğullarından da beni seçmiştir.” Bir başka hadis-i şerifinde de Rasûl'i Ekrem Efendimiz şöyle buyurmuştur: “Allah beni, dâima helâl babaların sulbünden, temiz anaların rahmine naklederek, sonunda babamla annemden ızhâr etti. Âdem’den, anne-babama gelinceye kadarki nesebim içinde nikâhsız birleşen olmamıştır”. Hz. Muhammed (s.a.s.)’in doğumundan iki ay kadar önce babası Abdullah, Suriye seyâhatinden dönerken Yesrib (Medine)’de hastalanarak 25 yaşında vefât etmiş ve orada defnedilmişti. Peygamberimiz (s.a.s.)’e, babasından mirâs olarak beş deve, bir sürü koyun, doğduğu ev ve künyesi Ümmü Eymen olan Habeşli Bereke adlı bir câriye kalmıştır.

Hz Muhammedin Çocukluk Dönemi

3- HZ. MUHAMMED (S.A.S.) SÜT ANNE YANINDA

Başlangıçta çocuğu (3 veya 7 gün) annesi Âmine emzirdi.(26) Sütü yetmediği için, daha sonra amcası Ebû Leheb’in azatlı câriyesi Süveybe tarafından emzirildi.

Fakat Hz. Muhammed (s.a.s.)’in devamlı süt annesi Hevâzin Kabîlesinin Sa’doğlulları kolundan Halîme oldu.

Mekke’nin havası ağır olduğu için, Mekkeliler yeni doğan çocuklarını çölden gelen süt annelere verirlerdi. Çöl ikliminde çocuklar hem daha gürbüz yetişiyor, hem de bozulmamış (fasih) Arapça öğreniyorlardı. Hz. Muhammed (s.a.s.)’de bu âdete göre süt annesi Halîme’ye verildi. Halîme, yetim bir çocuğu emzirmenin kârlı bir iş olmayacağı düşüncesiyle, başlangıçta tereddüt göstermişse de, daha sonra bu çocuğun evlerine uğur ve bereket getirdiğini görmüş ve O’nu öz çocuklarından daha çok sevmiştir. Süt kardeşi Şeyma da bakımında annesine yardımcı olmuştur.(28)

Hz.Muhammed (s.a.s.) süt annesi ve süt kardeşleri ile sonraki yıllarda dâima ilgilenmiştir. Halîme kendisini ziyârete geldiği zaman onu “anacığım” diyerek karşılamış, altına elbisesini yayarak, saygı göstermiştir.(29)

Hz. Muhammed (s.a.s.) dört yaşına kadar, süt annesinin yanında çölde kaldı. Dört yaşında Halîme çocuğu Mekke’ye götürerek annesine teslim etti. İslâm târihçileri, bu esnada “şakk-ı sadr” (göğüs açma) olayının meydana geldiğini, çocukta görülen bu gibi olağanüstü hallerin Halîme’yi endişelendirdiğini, bu yüzden çocuğu annesine teslime mecbûr kaldığını naklederler.(30)

4- MEDİNE ZİYÂRETİ

Hz. Muhammed (s.a.s.) dört yaşından altı yaşına kadar, öz annesi Âmine ile kaldı, O’nun şefkat ve ihtimâmı ile yetişip büyüdü. Altı yaşında iken, babasının Medine’de bulunan kabrini ziyâret etmek üzere, annesi ve sadık hizmetçileri Ümmü Eymen’le beraber Medine’ye gittiler. Medine’deki akrabaları Neccâroğullarında bir ay kadar misâfir kaldılar. Dönüşte, Medine’nin 23 mil güneyinde Ebvâ Köyü’nde Âmine hastalandı.(31) Henüz doğmadan babasından yetim kalmış olan Hz. Muhammed (s.a.s.) altı yaşında iken annesinden de öksüz kalıyordu. Bu acıyı bütün varlığı ile hisseden anne, oğlunu şefkat dolu gözlerle süzdü. Bağrına basıp uzun uzun öptü.

Masûm yüzüne bakarak

“Her yeni eskiyecek, her fâni yok olup gidecek, Ben de öleceğim, fakat buna gam yemem,

Namımı ebedi kılacak hayırlı bir halef bırakıyorum…” anlamına bir şiir söyledi. Bu sözlerden sonra vefât etti.(32)

Annesinin ölümünden sonra çocuğu Ümmü Eymen Mekke’ye götürüp dedesi Abdülmuttalib’e teslim etti.

Altı yaşından sekiz yaşına kadar, çocuğa dedesi Abdülmuttalib baktı. Abdülmuttalib seksen yaşını geçmiş bir ihtiyârdı. Peygamber (s.a.s.) Efendimiz sekiz yaşında iken dedesi de öldü. Ölürken, on oğlu içinden Hz. Muhammed (s.a.s.) Efendimizin yetiştirilmesini, öz amcası Ebû Tâlib’e bıraktı.(33/1)

Yıllar sonra, Hicret’in 6′ıncı yılı Hudeybiye Barışı dönüşünde Rasûlullah (s.a.s.) Efendimiz, annesinin kabrini ziyâret edip, teessürle gözyaşı döktü.

Annemin bana olan şefkatini hatırlayarak ağladım, buyurdu.

Yayınlanma Tarihi : 29.1.2013 10:26:31

Hz Muhammedin Çocukluk Dönemi Yorumları
İsminiz 
Yorumunuz 
Güvenlik 
 Kırmızı renk ile yazılan sayıyı girin
   

Yorum Yapılmış "Hz Muhammedin Çocukluk Dönemi"

mustafa

bu çok uzun olmuş azıcık daha kısasını bulamazmısınız

018-4.-26

Kullanıcı oyu: 4,5

ada

çok güzel ama çok uzun benim özetleyerek yazmam lazım

018-4.-18

Kullanıcı oyu: 4,5

KARDELEN ŞAHİN

K SAYFA ÖZET YAPMAM GEREKİYO AMA YİNEDE GÜZELDİ TŞK

018-2.-01

Kullanıcı oyu: 4,5

Hanife

Çok güzel olmuş

018-1.-16

Kullanıcı oyu: 4,5

9/D İSOV İSOV

güzel olmuş ama bence bazı bilgiler yanlış biraz daha araştır mayapıp düzeltilebilir

018-1.-12

Kullanıcı oyu: 4,5

Ecrin

Bence cok guzel olmus😊😊

018-1.-08

Kullanıcı oyu: 4,5

Zeynep

3-4sayfa alıyor ben yazdım bence kısaltılmalı

018-1.-01

Kullanıcı oyu: 4,5

Ödev

Güzel güzel güzel

2017-12-31

Kullanıcı oyu: 4,5

Wscvctcbg5vyvgfgf12323344557ii 5^;^&$/$/&

Çok uzun keşke kisaltilsa iyi olur hemde insan yorulmaz&128513;

2017-12-31

Kullanıcı oyu: 4,5

Hatice

Çok güzel ama uzun

2017-12-20

Kullanıcı oyu: 4,5

4a kahramanı

Öğretmen sadece bana 2 artı verdi başka herkese 1 artı

2017-12-18

Kullanıcı oyu: 4,5

ayşe

çok güzel ödevim vardı araştırdım işe yarıdı

2017-12-18

Kullanıcı oyu: 4,5

esmanur

çok güzel olmuş ama çok uzun

2017-12-17

Kullanıcı oyu: 4,5

Selo

Odevime yardımci oldu

2017-12-17

Kullanıcı oyu: 4,5

Mucize

Çok iyi bilgiler edindim ellerininize sağlık

2017-12-09

Kullanıcı oyu: 4,5

selin

h.z muhammedin doğum gününü kutlayın perşembe günü

2017-12-02

Kullanıcı oyu: 4,5

sena

öğretmen araştırın demişti ben de yazdım kurtuldum

2017-11-28

Kullanıcı oyu: 4,5

BKTurkey

oh be yazılıya burdan çalışa bildim :D

2017-11-14

Kullanıcı oyu: 4,5

Flora

Bu site çok aptalca istediğim bilgileri içermiyor

2017-10-13

Kullanıcı oyu: 4,5

NDNG-ENES BATUR

Merhaba gençler

2017-10-05

Kullanıcı oyu: 4,5

uğur

bravo allah sizi başımızdan eksik etmesin amin yarrappim

2017-10-05

Kullanıcı oyu: 4,5

siken

bya37bilalaygun instagram adresine bakın bebekler sikilmek isteyen bu adresi takip edsin

017-9.-29

Kullanıcı oyu: 4,5

Umut Alp Arslan

Allahım sana şükürler olsun

017-9.-21

Kullanıcı oyu: 4,5

Rüyada deve kuşu gibi u

Allahım sen bana bir şey yok ki benim için çok teşekkür ederim canım benim ya da arama yapabilirsiniz ama bu sefer de ben de seni

017-8.-14

Kullanıcı oyu: 4,5

Melike

Çok açıklıyor kurbanım Muhammede Muhammede Muhammede

017-8.-13

Kullanıcı oyu: 4,5

Barış aydaş

Canlar sana feda ya Resulallah benimde kardeşim 26 yaşında vefat etti hanımı hamile

017-8.-01

Kullanıcı oyu: 4,5

nejdet

malımız canımız sana kurban olsun ya resulallah küçük yaşlarda bile imtihanların ağırmış.

017-7.-28

Kullanıcı oyu: 4,5

elif

Okurken beni duygulandırdınız çok teşekkürler...

017-7.-02

Kullanıcı oyu: 4,5

Zeynep azra

Çok iyi bir çocukmuş

017-6.-19

Kullanıcı oyu: 4,5

Muhsin Kamil BOZKURT

Hazreti Muhammed(sav)seni çok özleyeceğiz.

017-5.-29

Kullanıcı oyu: 4,5

emre

Çok güzel yazmışsınız valla ne diyim o kadar güzel ki anlatamam

017-4.-04

Kullanıcı oyu: 4,5

ÖMER GÜVERCİN

ÇOK GÜZEL OLMUŞ AMA SAS YAZILMIYO SV YAZILIYO KUTLU DOĞUM HAFTASI İÇİN ÇOK İYİ OLDU TŞEKKÜRLER

017-3.-25

Kullanıcı oyu: 4,5

Ege

Sınava çalışmama çok yardım etti 99 aldım 1 puan ise yazım yanlışı.

017-3.-21

Kullanıcı oyu: 4,5

eren

allah razı olsun elinize kolunuzu sağlık ödevimde çok yardımcı oldu

016-9.-26

Kullanıcı oyu: 4,5

zarife

allah razı olsun elinize kolunuzu sağlık ödevimde çok yardımcı oldu

016-5.-20

Kullanıcı oyu: 4,5

bahar

allah adaleti istedi özgecanın katili öldü

016-4.-15

Kullanıcı oyu: 4,5

sudenaz

bu site çok güzel proje ödevime yaradı

016-4.-04

Kullanıcı oyu: 4,5

Nuh Enes

Selamun aleyküm abi.Bizim arkadaşlar ile kurduğumuz bir müslüman gençler kulübünün sitesine sizden aldığımız bilgileri ekleyebilirmiyiz.Cevap verirseniz sevinirim

016-3.-26

Kullanıcı oyu: 4,5

MUHAMMET MUSTAFA

Allah razı olsun insanın HZ. Muhammet (S.A.V.)in hayatının bilmediğim bazı yerleride öğrenmiş oldum :) :) :) &9786; &9786; &9786; &9829; &9829; &9829;

016-3.-24

Kullanıcı oyu: 4,5

kayra

çok güzel olmuş ödevimisizin sayenizde bitirdim teşekkürler

016-3.-20

Kullanıcı oyu: 4,5

7/b nin yıldızı

keşke daha kapsamlı olsaymış ödevimi yapamadım

016-3.-16

Kullanıcı oyu: 4,5

Hatice

allah sizden razı olsun ödevimde çok yardımcı oldu

016-2.-14

Kullanıcı oyu: 4,5

ahmet

hz. muhamedin haytı beni ağlatı yani hz.muhamedin hayatını bizler bile yaşayamayız

016-2.-13

Kullanıcı oyu: 4,5

dogan yıldız

bizimde isimize yarıyacakmı
isalah bizim de isimize yarar

016-1.-11

Kullanıcı oyu: 4,5

yarren

keşke daha çok olsaydı ödevim yarım kaldı

016-1.-03

Kullanıcı oyu: 4,5

yarren

keşke daha çok olsaydı ödevim yarım kaldı

2015-12-29

Kullanıcı oyu: 4,5

Zeynep

çok yardımcı oldunuz tam aradığım ödevv :D

2015-12-19

Kullanıcı oyu: 4,5

Emel

Peygamber efendimizin insani yonlerini anlatan hikayeler bilen varsa yazabilirmi donem odevim de hiçbirinde bulamiyorum

2015-12-15

Kullanıcı oyu: 4,5

berkay

guzel olmus boyle sıteler olsa hep cogalsa ıyı olur admın sagolasın kardes

2015-12-02

Kullanıcı oyu: 4,5

zehra

peygamber efendimizin talebesi olmak isterdim çünkü onu çok seviyorum

2015-11-16

Kullanıcı oyu: 4,5

berivan

çok beğendim çok güzel bir haytı var peygamberimizin

2015-10-11

Kullanıcı oyu: 4,5

Gözde

Güzel olmuş ödevim vardı teşekkürler

2015-10-06

Kullanıcı oyu: 4,5

CEREN ÇAKANER

çok teşekkürler çok güzel bir site derslerime çok yardımcı oluyor

2015-10-04

Kullanıcı oyu: 4,5

samet büyükyildız

ALAH ENCOK COCUKLARDOGASINI KABUL EDİYOR

015-7.-15

Kullanıcı oyu: 4,5

gülselen

çok güzel bir hayatı var ben beğendim

015-4.-25

Kullanıcı oyu: 4,5

yusuf

BAŞTA MEDİNE SÖZLEŞMESİNİ OKUDUM ÇOK GÜZELDİ VE ÇOK ETKİLENDİM İŞTE DEMOKRASİ BU DEMEKTİR. (ALLAH) RAZI OLSUN PEYGAMBERİMİZE VE BU SİTEYİ OLUŞTURANA.VE SONRA HAYATINI OKUDUM DAHA DA ETKİLENDİM. :)

015-4.-12

Kullanıcı oyu: 4,5

REVZA

YÜCE ALLAHIN ALEMLERE RAHMET VE PEYGAMBER OLARAK YOLLADIĞI HZ.MUHAMMED(S.A.V)İN HAYATINI ÖĞRENMEK NE KADAR GÜZEL BİR ŞEY

015-4.-02

Kullanıcı oyu: 4,5

betül

çok güzel gerçekten çok duygulandım bunu yazan herkese teşekkür ederim

015-3.-28

Kullanıcı oyu: 4,5

Başak

Teşekkür ederim ^^ çok güzel yazmışsınız :)

015-3.-11

Kullanıcı oyu: 4,5

ahmet köroğlu

allah sizden razı olsun çok güzel bir site.

015-2.-15

Kullanıcı oyu: 4,5

merve

Bu metni çok beğendim bana yardımcı olduğunuz için çok teşekkür ederim saolun

015-2.-13

Kullanıcı oyu: 4,5

Nejla

bu metni çok beğendim bana yardımcı olduğunuz için çok teşekkür ederim saolun

015-2.-09

Kullanıcı oyu: 4,5

etem yurtsever

Ahmed de Cenab-ı Hakk&8217;ı yüce sıfatları ile öven, hamdeden kimse demektir. o zaman cenabı hakkın yani Allahın varlığı biliniyormuydu.

015-2.-06

Kullanıcı oyu: 4,5

öykü

Çok teşekkürler 15 tatil ödevi bitirdim.&128512;&128512;&128512;

015-2.-04

Kullanıcı oyu: 4,5

erkan

ne zaman duha suresini okusam ağlarım o surede bahseder sen yetimdin biz sana kol kanat germedikmi der Rabbimiz evet sevgili peygamberim s.a.v çok yetim büyümş tşk

015-1.-25

Kullanıcı oyu: 4,5

eyüp

harika biryorumbayıldım... ama burda bu yzıyı yazana teşekkürlerimi sunmak istiyorum lütfen yorumumu beğenin

015-1.-19

Kullanıcı oyu: 4,5

bahar

çok teşekkür ederim odevıme cok yardimci oldu sagolun

015-1.-19

Kullanıcı oyu: 4,5

EZMİRA SEMA

HZ.MUHAMMEDİN HAYATINI YAZAN V YAZDIRAN HERKESE ALLAH YARDIMCILARI OLSUN

015-1.-15

Kullanıcı oyu: 4,5

onur

çok süper ödevime yaradı harika

015-1.-13

Kullanıcı oyu: 4,5

selin

s.a.v olucak ve beni sad kablesi harika

015-1.-09

Kullanıcı oyu: 4,5

derya

HZ MUHAMMET İN HAYATINI MERAK EDİYORUM ÇÜNKÜ ONU SEVİYORUM

015-1.-06

Kullanıcı oyu: 4,5

eda

bu güzel bigileri verdiğiniz için teşekkürler

2014-12-30

Kullanıcı oyu: 4,5

serkan

HZ Muhhamed hakkında bilgi edilen insanlar sevap kazanır, sizde okuyun sevap kazanın

2014-12-29

Kullanıcı oyu: 4,5

zeynep

hz.muhamedin hayatını nerden biliyorsunuz

2014-12-28

Kullanıcı oyu: 4,5

Ne gerek var abi

bence güzel olmuş ayrıca da ödevime yardımcı oldu bu yazıyı yazandan da bu siteyi kurandan da ALLAH(c.c.) razı olsun

2014-12-14

Kullanıcı oyu: 4,5

mücahit

BEN çok beğendi dizinde sevmenizi tavsiye ederim

2014-10-30

Kullanıcı oyu: 4,5

elifnaz

valla çok iyi beğendim ödevim olduğunda sizden yardım alırım.inşallah

2014-10-30

Kullanıcı oyu: 4,5

gamze

ben peygamberımızı cok sevıyorum gormek ıcın canımı verırdım bu sıteyı kurandan allah razı olsun

2014-10-28

Kullanıcı oyu: 4,5

nursima

ben sadace okudum çok zevkliydi insan okurken içi titriyor Allah kimseyi annesiz babasız bırakmasın neden olsa onlar bizim ailemiz :D

2014-10-14

Kullanıcı oyu: 4,5

3

bence harika Allah razı olsun

014-9.-29

Kullanıcı oyu: 4,5

sude

site gayet güzel kim kurduysa Allah ondan razı olsun HZ muhammed sav mi daha çok tanıdık

014-9.-27

Kullanıcı oyu: 4,5

Hüseyin

Hani Hz. Muhammed fakir bir aileden geliyordu? Hani okuma yazma bilmiyordu ?

014-8.-22

Kullanıcı oyu: 4,5

ebrar sude nur dağdelen

harika muhteşem nerdeyse ağlıyacaktım.

014-8.-06

Kullanıcı oyu: 4,5

hahd

Göğüs açma olayının çocukken oynarken cebrail(a.s) kalbini yarıp için de şeytan kısmını akıttığı söyleniyor fakat bu bi riayettir.Gerçeklik payı varmıdır bilinmez.

014-7.-15

Kullanıcı oyu: 4,5

Ceylan

Göğüs açma olayının nasıl olduğu konusunda söylenenler tam olarak nasıldır? Bilgilendirirseniz sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim

014-6.-07

Kullanıcı oyu: 4,5

aleyna

allah bu siyeyi yapandan bin kere razı olsun

014-5.-29

Kullanıcı oyu: 4,5

rümeysa kılç

Bu siteden çok şey öğrendim sağlun

014-5.-06

Kullanıcı oyu: 4,5

büşra

Hz Muhamet efendimiz in çocukluk dönemiyle herşey öğrendim

014-5.-03

Kullanıcı oyu: 4,5

BÜŞRA

HZ MUHAMET İN ÇOÇUKLUK DÖNEMİ PROJE ÖDEVİME YARDIMCI OLACAK

014-5.-02

Kullanıcı oyu: 4,5

yusuf

Çok isime yaradı bunu yapandan allah razı olsun

014-5.-01

Kullanıcı oyu: 4,5

gamze

çok güzel olmuş ödevime yardımcı oldunuz

014-4.-29

Kullanıcı oyu: 4,5

ferit balkaya

çok güzel düzenlenmiş ve yazılmış bu siteyi düzenleyen ve yapandan Allah razı olsun

014-4.-17

Kullanıcı oyu: 4,5

ahmet

valla hz.peygamber çocukluk dönemi çok duygusal hıhıhı:(

014-4.-16

Kullanıcı oyu: 4,5

SERHAT

YARIN KUTLA DOĞUM HAFTASI İLE İLGİLİ BİR PROGRAMDA SINAVA GİRECEĞİM ÇOK FAYDASI OLDU

014-4.-15

Kullanıcı oyu: 4,5

ilayda

Çok güzel performans ödevime yazacağım. Fakat (s.a.s.) değil. (s.a.v.) olarak yazılır.

014-4.-15

Kullanıcı oyu: 4,5

yüsra koç

bence harika sınıf olarak bundan faydalandık

014-4.-14

Kullanıcı oyu: 4,5

sevda

Allah razi olsun bu yaziyi yazandan

014-4.-13

Kullanıcı oyu: 4,5

ali

Çok uzun değil mi ben yazdım 6sayfa tuttu kısa isteyenler ya kısaltarak yazsın ya da yazmasın

014-4.-12

Kullanıcı oyu: 4,5

yasin

çok güzel ama biraz daha çok olsun

014-4.-07

Kullanıcı oyu: 4,5

gizem

Çok güzel bir site olmuş .ALLAH razı olsun.

014-4.-06

Kullanıcı oyu: 4,5
Diğer () yorumu göster

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar

Hadisler

Hadisler; Hadis, söz ve haber anlamına gelir. Hadis Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (sav) sözlerini ve hareketlerini anlatan sözler anlamın da kullanılır. Peygamberimizin ahlaki ve beşeri özelliklerinden oluşan sünnetinin s...

Cennet İle İlgili Hadisler

Cennet, İslam dininde insanların Allah'a kulluk göstermeleri ve ibadet etmeleri sonucunda kazanacakları mükafattır. Yani İslam dinine göre, iyi işler yaparak çevresindeki diğer insanlara örnek olan, iman edip ibadet eden bireyler,...

Kader İle İlgili Hadisler

İslamın 5 şartından birisi kadere inanmaktır. Toplum olarak çoğu insan hayrın ve şerrin Allah'tan geldiğine inanılır yani başımıza iyi yada kötü bir olay gelse kaderimiz de yazılıymış ve yaşanacakmış denir. Kader ile ilgili ayet v...

40 Hadis

40 hadis tabiri literatürde oldukça önemli bir yere sahiptir. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) 40 yaşında peygamber olmuş, Musa peygamber 40 yıl çöllerde kalmış, ilk Müslümanların sayısı 40'a ulaşınca ibadete başlanmış, zekat m...

İslamda ilk İbadet

İslâmda Allah’a imândan sonra ilk farz kılınan ibâdet, namazdır. İkinci vahiy ile el-Müddessir Sûresinin ilk âyetlerinin indirilmesinden sonra, Mekke’nin üst yanında bir vâdide, Cibril (a.s.), Rasûlullah (s.a.s.)’e gösterip öğretm...

Hz. Muhammedin Doğumu

Hz. Muhammed'in Doğumu; O tertemiz bir sulbden, ahlaki meziyetlerle dolu bir soydan, Hz. Amine gibi asalet ve faziletlerle süslü, birkaç nesil yukarıda aynı soy ağacına bağlı, haya ve edep dolu bir hanımla, Abdullah gibi fiziki ya...

Hz Muhammedin Hayatı Çizgi Film

Hz Muhammedin hayatı çizgi film olarak hazırlanmıştır. Uzun metrajlı olarak çekilen çizgi film, Mekke'nin bin dört yüz yıl önceki sefalet döneminden, Hz Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik döneminin başlaması ve bütün dünyayı değişt...

Hayber Savaşı

Hayber savaşı, hicretin 7. Yılında yapılmıştı. Hayber şehri, Şam ve Medine yolu üzerinde Medine’nin 151 km kuzeyinde Yahudilerin ikamet ettiği bir şehirdir. Hz. Peygamber efendimiz Yahudi dilinde Hayber kale anlamına gelmektedir...

Mekke Müşriklerinin Müslümanlara Karşı Davranışları

İslâm’ın Mekke’de yayılmaya başlaması ile Mekke halkı iki kısma ayrıldı. l) Müslümanlar, 2) Müslümanlığı kabûl etmeyen müşrikler. Müşriklerin, Müslümanlara karşı davranışları, sırasıyla beş safha geçirdi: Alay, hakaret,...

Hz Muhammedin Kabe’nin Tamirinde Hakemliği

Hz. İbrâhim ve Hz. İsmâil tarafından yapılmış olan Kâbe, geçen uzun asırlar içinde yağmur ve sel suları ile harabolmuş, tâmir edilmesi gerekmişti. Kureyşliler, Kâbe binasını yıkarak, yeniden yapmaya karar verdiler. Yard...Gizlilik İlkeleri | Güvenlik İlkeleri | İletişim | Site Haritası | Yardım Forumları

Hz Muhammedin Hayatı, Sitede yer alan grafiklerin tüm hakları saklıdır. Kopyalayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Sitede yer alan bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.

Mayıs - 2018